Produkty - Ochrona i naprawa murów

Wieloletnie użytkowanie budynków narażonych na niekorzystne oddziaływanie środowiska, spowodowane nienależytym zabezpieczeniem obiektu, prowadzi do jego szybko postępującej degradacji. Szczególnie w przypadku obiektów zabytkowych może dojść do nieodwracalnych szkód cennej struktury konstrukcji.

Zewnętrzne uszczelnienie, zazwyczaj w postaci grubowarstwowych powłok bitumicznych, może nie spełniać swojego zdania z przyczyn np. błędnej oceny rzeczywistego obciążenia budowli przez wodę. Wykonane uszczelnienia okazują się niewystarczające, umożliwiając przedostawanie się wilgoci do wnętrza budynków. Na ścianach i murach pomieszczeń piwnicznych pojawiają się wykwity solne, grzyby oraz pleśnie. Przez mikrorysy oraz pęknięcia w betonie, cegłach i spoinach, bloczkach ceramicznych i sylikatowych, przenika wilgoć z gruntu, będąca powodem zawilgoconych i mokrych ścian. Dodatkowo, występowanie mostków cieplnych, brak cyrkulacji powietrza i zła wentylacja podwyższają wilgotność powietrza i możliwość kondensacji pary wodnej wewnątrz budynków, tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi pleśni. Oferujemy państwu program naprawy i uszczelniania murów oraz zapobiegania uszkodzeniom konstrukcji budowli, złożony z produktów odpowiednio dopasowanych do potrzeb renowacyjnych. Są to wewnętrzne uszczelnienia powierzchniowe, uszczelnienia pęknięć ścian i poziome przegrody przeciwwilgociowe chroniące przed podciąganiem kapilarnym, w postaci szlamów oraz kremów i żywic aplikowanych metodą iniekcji grawitacyjnej lub ciśnieniowej. Tynki podkładowe i renowacyjne tynki WTA o większej porowatości, zapobiegają wykwitom solnym poprzez odpowiednią regulację dyfuzji wody w murze, tak aby krystalizacja rozpuszczonych w wodzie soli odbywała się w głębi tynku. Produkty te uzupełnione są o impregnaty o właściwościach hydrofobowych, ograniczające lub całkowicie eliminujące pochłanianie przez ściany wilgoci z powietrza oraz rozpryskowej wody opadowej. Uszczelnienia, tynki renowacyjne oraz powłoki wykończeniowe są do siebie dopasowane i gwarantują trwałość renowacji, umożliwiając prawidłową eksploatację budynków.

czytaj więcej

Filtruj

Marka

Typ materiału

ZastosowanieVisbud/Produkty/Ochrona i naprawa murów

Nie znaleziono żadnych Produktów. Wybierz proszę inny filtr.