Produkty

INTRASIT Rasant 55Z

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT Rasant 55Z

INTRASIT Rasant 55Z

Wysokoreaktywny, zawierający włókna cement szybkowiążący do uszczelniania przecieków wody

Właściwości
INTRASIT® Rasant 55Z jest niezawierającą chlorków mieszanką w postaci proszku, składającą się z cementów i substancji pomocniczych, o wyjątkowo szybkim czasie wiązania.
Materiał jest odporny na działanie warunków atmosferycznych i mróz.

 • Łatwy w obróbce
 • Wysokoreaktywny
 • Szybko twardniejący
 • Przyspieszający wiązanie
 • Szybko gotowy do użycia

Składniki
Specjalne rodzaje cementu, środki pomocnicze

INTRASIT® Rasant 55Z w połączeniu z materiałem INTRASIT® DS2 54Z/-DS1 54Z przeznaczony jest do szybkiego uszczelniania miejsc, w których powierzchniowo lub punktowo występują przecieki wody.
Do uszczelniania przewodzących wodę otworów, spoin lub rys. Do stosowania jako szybkowiążąca zaprawa montażowa do mocowania/kotwienia i napraw.

 • Opakowanie
 • wiadro polietylenowe
 • Pojemnik
 • 15 kg
 • Forma dostawy
 • 44 poj. na palecie
 • Temperatura stosowania
 • co najmniej +5 °C
 • Czas reakcji
 • 1 do 2 minut
 • Odporność powierzchni
 • po ok. 10 minutach
 • Składowanie
 • w suchym miejscu, 6 miesięcy

Zużycie

Na litr pustki ok. 1,2 kg

1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.Przygotowanie podłoża
Uszczelniane powierzchnie lub miejsca oczyścić z luźnych cząstek.
Skuć tynk wapienno-cementowy, wapienny i gipsowy.
Naprawiane, suche podłoża zwilżyć wcześniej wystarczającą ilością wody.
Wykonanie

Powierzchniowe przesiąkanie wody:
1. Wymieszać INTRASIT® Rasant 55Z z INTRASIT® DS1 54Z/-DS2 54Z
Zalecana proporcja mieszanki:
1 : 1 do 1 : 3 wagowo. Ewentualnie dodać wody. Natychmiast pokryć warstwą mieszanki uszczelniane powierzchnie.
2. Miejsca, w których woda jeszcze przesiąka przez świeżą warstwę mikrozaprawy uszczelniającej, doszczelnić stosując INTRASIT® Rasant 55Z i zagęścić za pomocą pędzla murarskiego i wody a następnie wygładzić.
3. Na koniec cały obszar na dużej powierzchni pokryć dwa do trzech razy warstwą mikrozaprawy uszczelniającej INTRASIT® DS1 54Z/-DS2 54Z.
4. Sprzęt i narzędzia czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.
Punktowe przecieki wody:
1. Miejsce przecieku wody wykuć w kształcie jaskółczego ogona. Duży napór wody zmniejszyć wbijając drewniany klin.
2. INTRASIT® Rasant 55Z rozetrzeć z wodą do uzyskania konsystencji pasty i natychmiast wcisnąć w miejsce przecieku.
3. Na koniec cały obszar na dużej powierzchni pokryć dwa do trzech razy warstwą mikrozaprawy uszczelniającej INTRASIT® DS1 54Z/-DS2 54Z.

Ważne wskazówki 

 • Przestrzegać, aby temperatura stosowania wynosiła min. +5 °C.
 • Wszystkie prace wykonywać metodą „świeżym na świeże”.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia
Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych.
Usuwanie odpadów 
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.