Produkty

INTRASIT RZ1 55HSP

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT RZ1 55HSP

INTRASIT RZ1 55HSP

Szybkowiążąca, zawierająca włókna zaprawa uszczelniająca do grubości warstw od 3 mm do 50 mm

Właściwości
INTRASIT® RZ1 55HSP jest wodoszczelną, szybkowiążącą zaprawą specjalną, która dzięki zastosowaniu technologii HSP wyraźnie przewyższa tradycyjne systemy zapraw.

 • Ze względu na szczelną, mikroporowatą matrycę tynk nie jest kapilarnie aktywny
 • Niewielka kurczliwość zaprawy, dlatego nawet przy dużych grubościach warstw nie powstają rysy
 • Zwiększona odporność na działanie chemikaliów i soli
 • Szybkie zwiększanie wytrzymałości, nawet w niskich temperaturach
 • Samorzutna krystalizacja prowadzi do osiągania dużych wartości przyczepności na suchych i wilgotnych podłożach mineralnych
 • Przez dodanie odpowiedniej ilości wody można regulować konsystencję – od rzadkiej do gęstej i dającej się szpachlować

Składniki
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki hydrofobizujące, wypełniacze włókniste, pucolany (

Zaprawa INTRASIT® RZ1 55HSP stosowana jest do wykonywania warstw sczepnych, uszczelniania i wyrównywania na podłożach mineralnych w grubościach warstw od 3 mm do 50 mm. Do wykonywania dodatkowych izolacji i renowacji podłoży uszkodzonych wilgocią i solami od strony pozytywnej i negatywnej.

 • Opakowanie
 • worek papierowy
 • Pojemnik
 • 25 kg
 • Forma dostawy
 • 30 worków na palecie
 • Barwa
 • jasnobeżowa
 • Temperatura stosowania
 • przynajmniej +5 °C
 • Gęstość nasypowa
 • 1,0 kg/l
 • Gęstość świeżej zaprawy
 • 1,5 kg/l
 • Gęstość suchej zaprawy
 • 1,3 kg/l
 • Czas stosowania
 • ok. 20 minut
 • Początek wiązania zaprawy
 • 40 minut
 • Koniec wiązania zaprawy
 • 50 minut
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach
 • 5,5 N/mm2
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
 • 13 N/mm2
 • Wytrzymałość na odrywanie po 28 dniach na bloczku silikatowym (zagruntowanym INTRASIT® Aquarol 10A)
 • 1,0 N/mm2
 • Wytrzymałość na odrywanie po 28 dniach na betonie (zagruntowanym INTRASIT® Aquarol 10A)
 • 1,1 N/mm2
 • po 28 dniach składowania w wodzie
 • brak spadku wartości wytrzymałości na odrywanie
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego
 • µ 40
 • Współczynnik nasiąkliwości
 • < 0,1kg/(m2 ∙ h0,5)
 • Składowanie
 • w suchym miejscu, 6 miesięcy

PRZYGOTOWANIE PODłOżA
Podłoże musi być czyste i nośne. Usunąć luźne cząstki. Ze spoin wydrapać zaprawę o niewystarczającej wytrzymałości.
Następnie całą powierzchnię zagruntować preparatem INTRASIT® Aquarol 10A wcierając go dobrze w podłoże pędzlem ławkowcem lub szczotką.

WYKONANIE

1. INTRASIT® RZ1 55HSP wsypywać do czystej wody i intensywnie mieszać przez 1 minutę wiertarką ustawioną na wolne obroty, wyposażoną w mieszadło w kształcie kosza. Konsystencja zaprawy gotowej do stosowania ustala się podczas procesu mieszania. Przestrzegać ilości wody.
Zalecana proporcja mieszanki dla zaprawy szpachlowej:
25 kg zaprawy INTRASIT® RZ1 55HSP : 4,5 l wody
Zalecana proporcja mieszanki dla mikrozaprawy uszczelniającej:
25 kg zaprawy INTRASIT® RZ1 55HSP : 5 l wody.
2. INTRASIT® RZ1 55HSP nakłada się w wymaganej grubości warstwy na wilgotną, matową warstwę gruntującą.
3. W celu uzyskania optymalnej przyczepności zaleca się w pierwszej operacji roboczej posmarować powierzchnię zaprawą INTRASIT® RZ1 55HSP o konsystencji rzadkiej zaprawy. Następnie nakładać zaprawę w wymaganej grubości warstwy metodą „świeżym na świeże” przy pomocy kielni i blichówki do wygładzania.
4. Aby uzyskać lepszą przyczepność następnych warstw należy poziomo „wyczesać” tynk kielnią z ząbkami, aby powstawała ząbkowana warstwa tynku o głębokości 3 – 4mm.
Alternatywnie można po odczekaniu ok. 45 minut wykonać sczepną obrzutkę natryskową z zaprawy INTRASIT® RZ1 55HSP. Zaprawę tę trzeba nałożyć w formie siatki o 70% pokrycia.
5. Po upływie ok. 1 godziny można nakładać tynk klimatyczny INTRASIT® RZ2 55HSP w wymaganej grubości warstwy.
6. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Ważne wskazówki

 • Przestrzegać temperatury stosowania, przynajmniej +5°C.
 • Zabezpieczyć świeży tynk przed zbyt szybkim wysychaniem i działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Unikać przeciągów.
 • Wysokie temperatury i wachania wilgotności podczas twardnięcia i schnięcia mogę spowodować powstanie zarysowań skurczowych.
 • Niskie temperatury opóźniają, a wysokie przyspieszają przebieg wiązania.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia
Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.