Produkty

INTRASIT DS2 54Z

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT DS2 54Z

INTRASIT DS2 54Z

Mikrozaprawa uszczelniająca do wykonywania robót uszczelniających wewnątrz i na zewnątrz budowli

Właściwości
INTRASIT® DS2 54Z jest kombinacją cementów z wypełniaczami mineralnymi, nadającą się do malowania pędzlem i do szpachlowania. Nie wywołuje wykwitów i działa hydrofobizująco.
Po stwardnieniu mikrozaprawa jest wodoszczelna i posiada dobrą odporność na mróz i wysoką temperaturę.

 • Łatwa w obróbce
 • Mrozoodporna
 • Wodoszczelna
 • Otwarta dyfuzyjnie
 • Znajduje zastosowanie w obszarach wody pitnej

Składniki
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki pomocnicze, mączka dyspersyjna z tworzywa sztucznego, środki uszczelniające

INTRASIT® DS2 54Z do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem przeciw wilgoci gruntowej, nie napierającej pod ciśnieniem wodzie powierzchniowej, wodzie przesiąkowej i użytkowej.
Do doszczelniania starych budynków, ścian piwnic i elementów budowli po stronie negatywnej.
Na pionowych i poziomych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz budowli oraz na bezskurczowych podłożach przygotowanych do nakładania powłok.
Obszary zastosowań:
• Wewnątrz i na zewnątrz budowli.
• Pomieszczenia wilgotne, łazienkowe i prysznicowe.
• Silosy, oczyszczalnie ścieków, szyby.
• Monolityczne zbiorniki wodne, zbiorniki wody użytkowej i baseny pływackie o głębokości wody ≤ 5 m.

 • Opakowanie
 • Opakowanie
 • Pojemnik
 • 25 kg
 • Forma dostawy
 • 40 worków na palecie
 • Barwa
 • szara
 • Gęstość nasypowa
 • ok. 1,4 kg/l
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +30 °C
 • Czas stosowania
 • ok. 45 minut
 • Odporność na deszcz
 • po ok. 4 godz.
 • Możliwość chodzenia
 • po ok. 8 godz.
 • Możliwość nakładania powłok
 • po ok. 7 dniach
 • Współczynnik oporu dyfu- zyjnego pary wodnej µ
 • ok. 97
 • Wodoszczelność po 28 dniach obciążania wodą
 • ok. 1,5 bar
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach
 • ok. 6 N/mm2
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
 • ok. 40 N/mm2
 • Wytrzymałość na odrywanie
 • ok. 1,5 N/mm2
 • Składowanie
 • w suchym miejscu, 6 miesięcy

Przygotowanie podłoża
Podłoża muszą być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, pyłu, brudu i gipsu.
Chłonne podłoża wstępnie starannie zwilżyć, aby mikrozaprawa uszczelniająca nie mogła szybko oddawać wody. Uszczelniane powierzchnie muszą być wolne od rys. Ewentualne rysy wydłutować i zamknąć zaprawą cementową lub wypełnić żywicą iniekcyjną. Ubytki naprawić, gniazda żwirowe zaszpachlować. Ewentualnie uzupełnić w murze ubytki w spoinach. W przypadku muru nieregularnego z licznymi występami i ubytkami nałożyć wyrównawczą warstwę tynku z zaprawy cementowej.
Wszystkie krawędzie załamać pod kątem 45° lub sfazować (szerokość fazki ≥ 3 cm). We wszystkich narożnikach wykonać wyoblenia z INTRASIT® SM 55Z o promieniu min. 4 cm. W miejscach krytycznych uszczelnień na styku ścian i fundamentu wewnątrz i na zewnątrz, np. w przypadku wilgoci po stronie odwrotnej zastosować w ramach wstępnej obróbki INTRASIT® V K 10A.
Wykonanie 
Wytycznymi są: norma DIN 1053 dot. wykonania murów i norma DIN V 18550 dot. tynku.

1. INTRASIT® DS2 54Z powoli wsypywać do czystej wody w czystym pojemniku do zarabiania energicznie mieszając aż do uzyskania masy nie zawierającej grudek.
Zalecana proporcja mieszanki do szpachlowania lub wcierania szczotką:
25 kg INTRASIT® DS2 54Z : 4,5 do 6 l wody
2. Mikrozaprawę nakładać pędzlem murarskim w co najmniej 2 operacjach roboczych. Pierwszą warstwą nasycić powierzchnię w ciągu 2 godzin tak, aby była szczelna. Drugą warstwę położyć po ok. 6 godzinach.
3. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Ważne wskazówki 

 • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +30 °C.
 • Nie mieszać z innymi materiałami budowlanymi.
 • Nie nakładać na niego materiałów zawierających gips.
 • Przed zakończeniem robót skontrolować uszczelnienie na minimalną grubość warstwy i na obecność ubytków.
 • Podczas twardnienia należy chronić powierzchnie przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.
 • Maks. nakładana ilość na jedną operację roboczą 4 kg/m2.

Bezpieczeństwo pracy/ zalecenia
Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych.
Usuwanie odpadów 
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.