Produkty

INTRASIT DS1 54Z

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT DS1 54Z

INTRASIT DS1 54Z

Odporna na siarczany, ulepszona polimerami, specjalna mineralna mikrozaprawa uszczelniająca do wykonywania robót naprawczych i uszczelniających

Właściwości
INTRASIT® DS1 54Z jest wiązaną cementem, łatwą w obróbce i stosowaniu mikrozaprawą renowacyjną o wysokiej odporności na siarczany. Uszczelnienia wykonane z materiału INTRASIT® DS1 54Z wyróżniają się wysoką szczelnością i wytrzymałością, tym samym posiadają wysoką odporność na obciążenia mechaniczne oraz obciążenia chemiczne, powodowane np. solami wysypywanymi zimą, fekaliami i występującymi w gruncie agresywnymi substancjami.

 • Odporna na siarczany
 • Mrozoodporna
 • Wodoszczelna
 • Ulepszona polimerami
 • Otwarta dyfuzyjnie

Składniki
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki pomocnicze, specjalne dodatki modyfikujące, środki uszczelniające

INTRASIT® DS1 54Z do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem przeciw wilgoci gruntowej, nienapierającej pod ciśnieniem wodzie powierzchniowej, wodzie przesiąkowej i użytkowej, jak również do uszczelniania zbiorników do 5 m słupa wody.
Do doszczelniania i napraw podłoży uszkodzonych przez wilgoć i sole od strony występowania ciśnienia dodatniego, jak również ujemnego do 15 m słupa wody w połączeniu z materiałem INTRASIT® VK 10A.
Na pionowych i poziomych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz budowli oraz na bezskurczowych podłożach, gotowych do nakładania powłok.
Obszary zastosowań:
• Pomieszczenia wilgotne, łazienkowe i prysznicowe.
• Silosy, oczyszczalnie ścieków, szyby.
• Cokoły.
• Beton, jastrych, mur.
• Doszczelnienia wewnątrz i na zewnątrz.

 • Opakowanie
 • worek papierowy
 • Pojemnik
 • 25 kg
 • Forma dostawy
 • 30 worków na palecie
 • Barwa
 • szara
 • Gęstość świeżej zaprawy
 • ok. 1,68 kg/l
 • Temperatura stosowania
 • +2 °C do +30 °C
 • Czas stosowania
 • ok. 30 minut
 • Odporność na deszcz
 • po ok. 4 godz.
 • Możliwość chodzenia
 • po ok. 8 godz.
 • Możliwość nakładania powłok
 • po ok. 7 dniach
 • Współczynnik oporu dyfu- zyjnego pary wodnej µ
 • ok. 100
 • Wodoszczelność po 28 dniach obciążania wodą
 • ok. 1,5 bar
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach
 • ok. 6 N/mm2
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
 • ok. 28 N/mm2
 • Wytrzymałość na odrywanie po 28 dniach
 • ok. 1,5 N/mm2
 • Składowanie
 • w suchym miejscu, 6 miesięcy

Przygotowanie podłoża
Podłoża muszą być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, pyłu, brudu i gipsu.
Chłonne podłoża najpierw starannie zwilżyć, żeby mikrozaprawa uszczelniająca nie mogła oddawać wody. Uszczelniane powierzchnie muszą być wolne od rys. Ewentualne rysy wydłutować i zamknąć zaprawą cementową lub wypełnić żywicą iniekcyjną. Ubytki naprawić, gniazda żwirowe zaszpachlować. Ewentualnie uzupełnić spoiny w murze wykonane z zaprawy. W przypadku muru nieregularnego z licznymi występami i ubytkami nałożyć wyrównawczą warstwę tynku z zaprawy INTRASIT® SM 54Z.
Wszystkie krawędzie załamać pod kątem 45° lub sfazować (szerokość fazki ≥ 3 cm). We wszystkich narożnikach wykonać wyoblenia o promieniu min. 3 cm. W miejscach krytycznych uszczelnień na styku ścian i fundamentu wewnątrz i i na zewnątrz, np. w przypadku wilgoci po stronie odwrotnej i/lub zasolenia pracować z połączeniu z materiałem INTRASIT® VK 10A.
Wykonanie
Wytycznymi są: norma DIN 1053 dot. wykonania murów i norma DIN V 18550 dot. tynku oraz folder firmy Hahne poświęcony renowacji ścian piwnicy od wewnątrz z zastosowaniem materiału INTRASIT®.

1. INTRASIT® DS1 54Z powoli wsypywać do czystej wody w czystym pojemniku do zarabiania energicznie mieszając aż do uzyskania masy nie zawierającej grudek. Na 25 kg proszku przypada ok. 6,25 l wody.
Zalecany stosunek składników mieszanki do nakładania pędzlem i wcierania:
1 część wody : 3 – 3,5 części INTRASIT® DS1 54Z (objętościowo)
lub 1 część wody : 4 części proszku (wagowo).
2. Mikrozaprawę nakładać pędzlem murarskim, w co najmniej 2 operacjach roboczych. Pierwszą warstwą nasycić powierzchnię tak, aby była szczelna. Drugą warstwę położyć po ok. 6 godzinach, najpóźniej po 24 godzinach.
Podczas uszczelniania z użyciem INTRASIT® VK 10A mikrozaprawa uszczelniająca nakładana jest dwukrotnie naprzemiennie z materiałem INTRASIT® VK 10A metodą „świeżym na świeże” (zaczynając od INTRASIT® VK 10A).
3. Dla przyspieszenia wiązania w przypadku silnie zawilgoconego podłoża można wymieszać INTRASIT® DS1 54Z z materiałem INTRASIT® Rasant 55Z.
Zalecana proporcja mieszanki:
3 : 1 do 1 : 1 (wagowo).
4. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Ważne wskazówki 

 • Przestrzegać temperatury stosowania od +2 °C do +30 °C.
 • Nie przebijać uszczelnienia gwoździami ani kołkami.
 • Nie mieszać z innymi materiałami budowlanymi.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia
Zawiera cement i reaguje alkalicznie w kontakcie z wilgocią/wodą. Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych.
Usuwanie odpadów 
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.