Produkty

INTRASIT SE-SL 18DD

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT SE-SL 18DD

INTRASIT SE-SL 18DD

Niezawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia roztwór czyszczący do usuwania nalotów pleśni i zielonych alg

Właściwości:
INTRASIT® SE-SL 18DD jest łatwym w stosowaniu, gotowym do użycia płynem czyszczącym.
Dzięki zastosowaniu specjalnych surowców do środków piorących o działaniu grzybobójczym możliwe jest szerokie spektrum działania tego preparatu.
•Nie zawiera rozpuszczalników
•Gotowy do użycia
•Nie podlega obowiązkowi znakowania
•Nie wybiela
•Nie zawiera chloru
•Nie zawiera kwasów

Zastosowanie:
INTRASIT® SE-SL 18DD jako część składowa systemu szybkiej renowacji podłoży zaatakowanych przez pleśnie, do skutecznego usuwania grzybów pleśniowych lub innych zanieczyszczeń mikrobiologicznych, np. nalotów zielonych alg.

Obszary zastosowań:
•Naloty zielonych alg na nawierzchniach brukowych, elewacjach, meblach ogrodowych, w pomieszczeniach z ujęciem wody, na parapetach okiennych itd.
•Porażenie pleśnią powierzchni tynku, tapet, powłok malarskich

 • Opakowanie:
 • kanister polietylenowy
 • Pojemnik:
 • 5 kg
 • Forma dostawy:
 • 60 poj. na palecie
 • Temperatura stosowania:
 • +5 °C do +35 °C
 • Wartość pH:
 • ok. 7,5
 • Barwa:
 • przezroczysta
 • Składowanie:
 • w zabezpieczonym przed mrozem i chłod-nym miejscu, 12 miesięcy

Zużycie:
W zależności od właściwości powierzchni: 0,1 – 0,2 kg/m²

Wykonanie:
1. INTRASIT® SE-SL 18DD jest gotowy do użycia i może być nakładany za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk.
2. Po upływie czasu działania wynoszącego ok. 24 godzin można widoczne jeszcze naloty usunąć mechanicznie, np. za pomocą gąbki lub szczotki.
3. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą po ich użyciu.

Ważne wskazówki:
•Przestrzegać odnośnych przepisów dotyczących postępowania z powierzchniami porażonymi przez grzyby pleśniowe, jak np. „Podręcznik poszukiwania przyczyn i renowacji w przypadku rozrastania się grzybów pleśniowych w pomieszczeniach (Federalny Urząd Środowiska) lub „Zalecenia dotyczące postępowania przy renowacji pomieszczeń porażonych grzybami pleśniowymi (Krajowy Urząd Ochrony Zdrowia Badeni-Wirtembergii)”.
•Chronić przylegające elementy budowli.

Składniki:
czwartorzędowy związek amonowy 2,45 %
kationowe związki powierzchniowo czynne < 5 %

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Unikać kontaktu ze skórą i wdychania rozpylonej mgły.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.