Produkty

INTRASIT SE-SF 70A

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT SE-SF 70A

INTRASIT SE-SF 70A

Otwarta dyfuzyjnie farba renowacyjna do miejsc pokrytych pleśnią, o długim czasie działania

Właściwości
INTRASIT® SE-SF 70A jest posiadającą zdolność dyfuzji, bardzo dobrze kryjącą organiczno-silikatową farbą o wielokierunkowym działaniu zapobiegającym rozwojowi pleśni.
Farba INTRASIT® SE-SF 70A zawiera w swoim składzie kombinację substancji czynnych, które długotrwale chronią powłokę malarską przed działaniem organizmów mikrobiologicznych.
Ze względu na kapilarną zdolność przewodzenia i bardzo dobrą dyfuzję pary wodnej, w powiązaniu z systemem renowacji hahne, w znacznym stopniu ulega zmniejszeniu zawilgocenie powierzchni. Ponieważ sama farba oraz powierzchnia materiałów budowlanych, a także produkt systemowy INTRASIT® SE-SB 10D, jako środek gruntujący, mają wysoki odczyn alkaliczny, zostaje w ten sposób wyeliminowana pożywka dla pleśni.

 • Otwarta dyfuzyjnie
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Długi czas działania
 • Łatwa w stosowaniu
 • Duża siła krycia

Składniki
Zawiesina na bazie tworzywa sztucznego, pigmenty, wypełniacze, silikaty alkaliczne, środki ochrony powłoki

INTRASIT® SE-SF 70A jako część składowa systemu szybkiej renowacji antypleśniowej, do wykonywania trwałych, barwnych i hamujących rozwój pleśni powłok malarskich na powierzchniach ścian i sufitów.

 • Opakowanie
 • wiadro PE
 • Pojemnik
 • 15 l / 5 l
 • Forma dostawy
 • 24 / 80 poj. na palecie
 • Barwa
 • biała
 • Wartość pH
 • 11,3
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +35 °C
 • Ciężar objętościowy
 • 1,6 kg/l
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 12 miesięcy

Zużycie

Na każdą powłokę malarską: ok. 0,15 l/m2

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczów i nośne.
Chłonne podłoża mineralne gruntować produktem INTRASIT® SE-SB 10D
Wykonanie

1. Nanosić farbę INTRASIT® SE-SF 70A cienkimi warstwami przy pomocy pędzla, wałka lub ławkowca.
2. Do wykonania pierwszej warstwy farbę rozcieńczyć wodą w ilości ok. 20 %. Drugą warstwę wykonywać farbą nierozcieńczoną.
3. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Ważne wskazówki

 • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +35 °C.
 • Przestrzegać odnośnych przepisów dotyczących postępowania z powierzchniami porażonymi przez grzyby pleśniowe, jak np. „Podręcznik poszukiwania przyczyn i renowacji w przypadku rozrastania się grzybów pleśniowych w pomieszczeniach (Federalny Urząd Środowiska) lub „Zalecenia dotyczące postępowania przy renowacji pomieszczeń porażonych grzybami pleśniowymi (Krajowy Urząd Ochrony Zdrowia Badenii-Wirtembergii)”.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia
Produkt jest alkaliczny. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.