Produkty

INTRASIT MEK 18OS

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT MEK 18OS

INTRASIT MEK 18OS

Niezawierająca rozpuszczalników, hydrofobizująca, silikonowa mikroemulsja do wykonywania dodatkowych izolacji poziomych

Właściwości
INTRASIT® MEK 18OS jest hydrofobizującą izolacją poziomą przeciw kapilarnie podciągającej wilgoci.

 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Hydrofobizująca
 • W formie koncentratu
 • Posiada dobre właściwości penetrujące
 • Zawęża kapilary

Składniki
Emulsja na bazie żywicy silikonowej

INTRASIT® MEK 18OS do wykonywania izolacji poziomych metodą iniekcji bezciśnieniowej (grawitacyjnej ) i iniekcji niskociśnieniowej (< 10 bar). Stosowany w przypadku murów o dużym stopniu zawilgocenia.
Obszary zastosowań:
• Mury bez pustek.
• Izolacje poziome.
• Iniekcja bezciśnieniowa.
• Iniekcja niskociśnieniowa (< 10 bar).

 • Opakowanie
 • kanister polietylenowy / wiadro blaszane
 • Pojemnik
 • 20 l / 5 l
 • Forma dostawy
 • 24 / 72 poj./ na palecie
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +35 °C
 • Ciężar objętościowy
 • 0,99 kg/l
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy

Zużycie 

W iniekcjach zużycie w murze
o grubości 30 cm, z cegły
wapienno-piaskowejZużycie zależy od chłonności muru
ok. 0,5 l/mb muru

Przygotowanie podłoża
Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od lodu i pustek.
Wykonanie
Wytycznymisą: norma DIN 1053 dot. wykonania murów oraz instrukcja WTA 4-4-04/D (iniekcja murów przeciw wilgoci kapilarnej).

Wykonywanie izolacji poziomej metodą iniekcji:
1. Wywiercić otwory
– średnica otworu 18 mm
– nachylenie 25º
– różnica wysokości 10 cm
– odstęp pomiędzy otworami 12 cm
– Można nawiercać w 1 lub w 2 rzędach w zależności od jakości muru i stopnia jego zawilgocenia. Przy wilgotnościach nasycenia powyżej 75 % należy wykonać przegrodę poziomą w 2 rzędach.
– Jeśli jest to możliwe, 1 spoinę wsporną przewiercić na krzyż
2. Przedmuchać wywiercone otwory.
3. Większe pustki wypełnić materiałem INTRASIT® BLS 54TR i po 1-2 dniach jeszcze raz przewiercić otwory.
4. Rozcieńczyć INTRASIT® MEK 18OS wodą w proporcji: w przypadku dużego zawilgocenia 1:10, przy mniejszym zawilgoceniu do 1:14.
5. Nasycanie odbywa się naprzemiennie „świeżym na świeże”. W przypadku
iniekcji bezciśnieniowej czas nasycania wynosi min. 8 godz. Stosować
systemowe zbiorniki na materiał.
6. Alternatywnie można wykonywać iniekcję metodą niskociśnieniową (do maks. 10 bar).
7. Sprzęt i narzędzia czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.

Ważne wskazówki 

 • Przygotować tylko tyle wymieszanej emulsji, ile zostanie zużyte w jednym dniu roboczym.
 • Dokumentować zużycie materiału.
 • Przestrzegać instrukcji WTA.
 • Przestrzegać informacji podanych w broszurze na temat materiału INTRASIT® i dodatkowej renowacji ścian piwnic od wewnątrz.

Bezpieczeństwo pracy/zalecenia
Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Usuwanie odpadów 
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.