Produkty

INTRASIT BLK 18OS

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT BLK 18OS

INTRASIT BLK 18OS

Rozpuszczalny w wodzie, hydrofobizujący, samosieciujący siloksan do wykonywania dodatkowych izolacji poziomych

Właściwości
INTRASIT® BLK 18OS jest rozpuszczalnym w wodzie preparatem siloksanowym posiadającym dobre właściwości penetracji również w małych przestrzeniach kapilarnych.
INTRASIT® BLK 18OS jest koncentratem, który może być mieszany z czystą wodą z kranu do uzyskania wymaganego rozcieńczenia. Wraz z rosnącym stężeniem preparatu w murze, zależnym od odparowania wody zawartej w mieszaninie, dochodzi do sieciowania i hydrofobowego wypełnienia struktury porów. INTRASIT® BLK 18OS nie potrzebuje innego środka do wywołania reakcji.

 • Hydrofobizujący
 • Samosieciujący
 • Łatwy w użyciu
 • Szczególnie nadaje się do iniekcji niskociśnieniowych
 • Do zawilgoceń dochodzących do 95 %

Składniki
Siloksan w połączeniu z niewielkimi ilościami lotnych związków organicznych

INTRASIT® BLK 18OS nadaje się szczególnie do uszczelnień przekrojów ścian metodą niskociśnieniową powyżej poziomu wody spiętrzonej i napierającej pod ciśnieniem.
Obszary zastosowań:
• Mury bez pustek.
• Izolacje poziome.
• Iniekcje wykonywane metodą niskociśnieniową (< 10 bar).

 • Opakowanie
 • wiadro polietylenowe
 • Pojemnik
 • 20 kg
 • Forma dostawy
 • 24 poj. na palecie
 • Ciężar objętościowy
 • 1,05 g/l
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +35 °C
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy

Zużycie 

W iniekcjach zużycie w murze
o grubości 30 cm, z cegły
wapienno-piaskowejZużycie jest zależne od chłonności muru.
ca. 0,5 kg/mb muru

Przygotowanie podłoża 
Mur musi być wolny od pustek. W przypadku muru popękanego wypełnić pustki i/lub rysy zawiesiną INTRASIT® BLS 54TR.
Wykonanie 
Wytycznymi są: norma DIN 1053 dot. wykonania murów oraz instrukcja WTA 4-4-04/D (iniekcja murów przeciw wilgoci kapilarnej).

Wykonywanie izolacji poziomej metodą iniekcji:
1. Wywiercić otwory w odstępie 10 – 12 cm (średnicę otworów określić w zależności od wielkości pakerów).
Otwory mogą być nawiercane w jednym lub w dwóch rzędach, w zależności od jakości muru i stopnia jego zawilgocenia.
W przypadku wilgotności nasycenia powyżej 75 % należy wykonać izolację poziomą w dwóch rzędach.
2. Przedmuchać wywiercone otwory.
3. Większe pustki wypełnić materiałem INTRASIT® BLS 54TR. Iniekcja materiałem INTRASIT® BLK 18OS może być wykonywana po rozpoczęciu twardnienia zawiesiny INTRASIT® BLS 54TR.
4. Rozcieńczyć INTRASIT® BLK 18OS wodą w proporcji: w przypadku dużego zawilgocenia 1:7, przy mniejszym zawilgoceniu do 1:14. W tym celu należy wmieszać INTRASIT® BLK 18OS
do czystej wody z kranu. Stabilność wymieszanego roztworu jest zależna
od stopnia twardości wody, z reguły wynosi ona jednak min. 1 tydzień.
5 Iniekcja wykonywana jest metodą niskociśnieniową (< 10 bar).
Przestrzegać ilości zużycia. W przypadku zbyt małego zużycia należy
ewentualnie iniekcję powtórzyć.
6. Sprzęt i narzędzia czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.

Ważne wskazówki 

 • Do rozcieńczania emulsji używać tylko czystej wody z kranu. Zawsze wlewać wodę do wiadra i następnie dodawać INTRASIT® BLK 18OS w wymaganej proporcji.
 • Dokumentować zużycie materiału.
 • Przestrzegać instrukcji WTA.
 • Przestrzegać informacji podanych w broszurze na temat materiału INTRASIT® i renowacji polegającej na doszczelnianiu ścian piwnic od wewnątrz.
 • Zawartość lotnych związków organicznych, w zależności od rozcieńczenia, wynosi ok. 3 %.
 • Zawory i węże pomp czyścić wodą po ich użyciu, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do zaklejenia głowic do osadzania pakerów.

Bezpieczeństwo pracy/zalecenia 
Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Usuwanie odpadów 
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.