Produkty

INTRASIT RZ2 55HSP

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT RZ2 55HSP

INTRASIT RZ2 55HSP

Szybkowiążący, zbrojony włóknami, hydrofobowy, lekki tynk klimatyczny do grubości warstw 10 - 25 mm Z urzędowym świadectwem badań

INTRASIT®RZ2 55HSP jest „oddychającym”, posiadającym naturalnie biały kolor tynkiem klimatycznym o znakomitych właściwościach obróbki i stosowania. Poprzez zastosowanie technologii HSP uzyskano wyraźnie lepsze właściwości tynku. W przypadku produktu INTRASIT®RZ2 55HSP chodzi o nowego rodzaju tynk klimatyczny, który w systemie z materiałem INTRASIT®Aquarol 10A i zaprawą uszczelniającą INTRASIT®RZ155HSP wyraźnie redukuje kapilarny transport wody od strony ściany i z uwagi na większą głębokość wnikania wody gwarantuje w pomieszczeniu utrzymanie dobrego klimatu (efekt antypleśniowy).
• Wysoka wydajność ze względu na małą gęstość świeżej zaprawy.
• Szybki przebieg procesu wiązania.
• Dzięki dodatkowi włókien zaprawa równomiernie twardnieje, nie kurcząc się i nie tworząc rys.
• Dzięki mikroporowatej strukturze tynk ma dużą zdolność absorpcji soli.
• Zahamowane wchłanianie wody przy wysokiej przepuszczalności pary wodnej.
• Wyrównuje wahania klimatu w pomieszczeniu
• Jasna, gotowa do malowania powierzchnia, nie ma potrzeby filcowania tynku.

 

Składniki
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki hydrofobizujące, wypełniacze włókniste, wypełniacze lekkie, środki powodujące powstawanie porów powietrznych, pucolany (HS)

INTRASIT® RZ2 55HSP do renowacji zasolonych i zawilgoconych powierzchni ścian wewnątrz i na zewnątrz budowli.

 • Jako część składowa szybkiego systemu renowacyjnego do wykonywania porowatego, hydrofobowego tynku lekkiego, który posiada zdolność absorbowania soli i regulowania klimatu
 • Jako zbrojony włóknami tynk cokołowy do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budowli
 • Do redukującego ciężar, wyrównywania i napraw murów i porowatych betonów lekkich
 • Opakowanie
 • worek papierowy
 • Pojemnik
 • 15 kg
 • Forma dostawy
 • 30 worków na palecie
 • Barwa
 • naturalna biel
 • Gęstość nasypowa
 • 0,6 kg/l
 • Gęstość objętościowa świeżej zaprawy
 • 0,8 kg/l
 • Gęstość objętościowa suchej zaprawy
 • 0,72 kg/l
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +30 °C
 • Czas stosowania
 • 30 - 45 minut
 • Początek wiązania zaprawy
 • ok. 1,5 godz.
 • Koniec wiązania zaprawy
 • ok. 3,5 godz.
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach
 • 2,1 N/mm2
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
 • 4,9 N/mm2
 • Wytrzymałość na odrywanie na -RZ1 55HSP po 28 dniach
 • 0,25 N/mm2
 • Klasa pożarowa
 • A 1
 • Współczynnik przewodności cieplnej
 • 0,148 W/m•K
 • Przepuszczalność pary wodnej
 • 8 µ
 • Schnięcie
 • 1cm/tydzień
 • Wchłanianie wody
 • 2,73 kg/m2
 • Porowatość
 • 32%
 • Składowanie
 • w suchym miejscu, 6 miesięcy

Przygotowanie podłoża 
Całkowicie usunąć resztki tynku, luźne cząstki i pył. Skuć stary tynk w promieniu 80-100 cm wokół uszkodzonego miejsca.
Wydrapać zmurszałe spoiny w murze do głębokości 2-3 cm i wymienić uszkodzone cegły.
Z zasady gruntować podłoża produktem INTRASIT® Aquarol 10A. Następnie na zagruntowanej powierzchni wykonać obrzutkę z tynku natryskowego z zaprawy INTRASIT® RZ1 55HSP, aby pokrył podłoże w sposób przypominający siatkę.
W przypadku bardzo chłonnych podłoży zastosować INTRASIT® RZ1 55HSP, jako warstwę sczepną metodą nakładania mikrozapraw uszczelniających.
W celu polepszenia przyczepności warstw z zaprawy INTRASIT® RZ2 55HSP wykonanych metodą nakładania mikrozaprawy uszczelniającej można wykonać obrzutkę sczepną, wykorzystując do tego celu materiał INTRASIT® RZ1 55HSP.
Powierzchnie całkowicie pokryte zaprawą INTRASIT® RZ1 55HSP wyczesać poziomo „zębatą” kielnią.
Alternatywnie, tj. bez uszorstniania powierzchni, po odczekaniu ok. 45 minut można przystąpić do wykonywania obrzutki sczepnej z zaprawy INTRASIT® RZ1 55HSP. Zaprawę tę trzeba nakładać tak, aby pokryła powierzchnię w ok. 70% w sposób przypominający siatkę.
Po 1 godzinie twardnienia obrzutki można nakładać następne warstwy tynku.
Wykonanie

1. INTRASIT® RZ2 55HSP wsypywać do wody i intensywnie mieszać przez 2 do 3 minut za pomocą mieszarki Rotoquirl (400-600 obr./min) aż do powstania jednorodnej masy bez grudek. Konsystencję zaprawy gotowej do stosowania ustala się podczas procesu mieszania. Należy przestrzegać ilości dodawanej wody.
Zalecana proporcja mieszanki:
15 kg INTRASIT® RZ2 55HSP : ok. 5,5 l wody.
2. W zależności od podłoża i jego zasolenia INTRASIT® RZ2 55HSP nakłada się w łącznej grubości od 10 do 25 mm. W przypadku bardzo dużego zasolenia zaleca się wykonywanie tynku dwiema warstwami. W tym celu pierwszą warstwę należy poziomo wyczesać zębatą kielnią. Drugą warstwę tynku nakłada się po wyschnięciu pierwszej.
3. Powierzchnie wyrównywać (zaciągać) w kierunku pionowym i poziomym. Przecierać matowo-wilgotną, czerwoną pacą z gąbką. Ze względu na drobnoziarnistą strukturę tynku, w zależności od sposobu jego wykończenia, wykonać powierzchnie gotowe do malowania.
4. Po wyschnięciu powierzchni tynku, w celu wzmocnienia powierzchniowego można go zagruntować materiałem INTRASIT® Aquarol 10A i na koniec pomalować farbą silikatową INTRASIT® SE-SF 70A. Podczas wykonywaniu innych powłok nie wolno przekraczać równoważnej z dyfuzją grubości warstwy powietrza sd < 0,2 m.
5. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Ważne wskazówki 

 • Przestrzegać temperatury stosowania od +5°C do +30°C.
 • Zabezpieczyć świeży tynk przed zbyt szybkim schnięciem i działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Unikać przeciągu i bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Niskie temperatury opóźniają, a wysokie temperatury przyspieszają przebieg wiązania.
 • W przypadku dużego zasolenia wymagane jest wykonywanie tynku kilkoma warstwami zaprawy INTRASIT® RZ2 55HSP.
 • Mogą powstawać drobne mikrorysy. Nie mają one jednak znaczenia, gdyż nie wpływają ujemnie na funkcjonowanie tynku.
 • Przestrzegać ilości wody. Dodanie zbyt dużych ilości wody prowadzi do zwiększenia skurczu zaprawy tynkarskiej i może powodować powstawanie rys.

Bezpieczeństwo pracy/zalecenia
Cementy znormalizowane, kruszywa mineralne, środki hydrofobizujące, wypełniacze włókniste, wypełniacze lekkie, środki powodujące powstawanie porów powietrznych, pucolany (HS)
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.