Produkty

INTRASIT VK 10A

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT VK 10A

INTRASIT VK 10A

Niezawierający rozpuszczalników, zwężający kapilary, działający wgłębnie, specjalny roztwór krzemionkujący przeciw wilgoci wstępującej w murze i betonie

Właściwości
INTRASIT® VK 10A jest produktem złożonym służącym do głębokiej mineralizacji uszczelnianego podłoża.
Redukuje chłonność podłoża przez hydrofobizację strefy przypowierzchniowej.

 • Hydrofobizujący
 • Zwęża kapilary
 • Posiada dobre właściwości penetrujące
 • Wzmacnia powierzchnie
 • Zgodny z systemem

Składniki
Krzemiany metali alkalicznych, silikonaty metali alkalicznych, środki zwilżające

INTRASIT® VK 10A do uszczelniania powierzchni zewnętrznych w połączeniu z zaprawą cementową lub mikrozaprawami uszczelniającymi. Do wewnętrznego uszczelniania murowanych ścian piwnic w połączeniu z izolacją wykonaną metodą iniekcji bezciśnieniowej lub pod niskim ciśnieniem.

 • Opakowanie
 • kanister polietylenowy
 • Pojemnik
 • 23 kg / 12 kg / 6 kg
 • Forma dostawy
 • 24 / 40 / 60 poj. na palecie
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +35 °C
 • Ciężar objętościowy
 • 1,2 kg/l
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 18 miesięcy

Zużycie

Uszczelnienie powierzchniowe
W iniekcjach zużycie w murze
o grubości 30 cm, z cegły
wapienno-piaskowej
0,5 – 1,0 kg/m2

ok. 5,0 kg/mb muru

Przygotowanie podłoża
Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od lodu, pyłu, brudu i resztek zaprawy.
Podłoże może być lekko wilgotne.

Wykonanie
Wytycznymi są: norma DIN 1053 dot. wykonania murów oraz instrukcja WTA 4-4-04/D (iniekcja murów przeciw wilgoci kapilarnej).

Uszczelnienie zewnętrzne murów i betonu:
1. Naprzemienne, wielokrotne nakładanie materiału INTRASIT® VK 10A i zaprawy lub mikrozaprawy uszczelniającej metodą „świeżym na świeże”.
2. Materiał jest nakładany przy pomocy płaskiej szczotki lub pędzla.
3. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.
Wykonywanie izolacji poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej:
1. Wywiercić otwory
– średnica otworu 18 mm
– nachylenie 25°
– różnica wysokości ok. 10 cm
– odstęp pomiędzy otworami 12 cm
– Można nawiercać w 1 lub 2 rzędach zależnie od jakości muru i stopnia jego zawilgocenia.
Przy wilgotnościach nasycenia powyżej 75 % należy wykonać przegrodę poziomą w 2 rzędach
– Jeśli jest to możliwe, 1 spoinę wsporną przewiercić na krzyż
2. W murach z luźną zaprawą, otwartymi spoinami, pustkami i rysami, wywiercone otwory wypełnić materiałem INTRASIT® BLS 54TR. Po krótkim czasie jeszcze raz przewiercić otwory.
3. Otwory stale uzupełniać materiałem INTRASIT® VK 10A, aż do nasycenia.
4. Alternatywnie można wykonywać iniekcję przy pomocy INTRASIT® VK 10A metodą niskociśnieniową (do maks. 10 bar) z użyciem pakerów i odpowiedniego sprzętu.
5. Następnie zamykająco wypełnić otwory materiałem INTRASIT® BLS 54TR.
6. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Ważne wskazówki

 • Nie nadaje się do muru licowego i elewacji.
 • Do wilgotności muru wynoszącej maks. 60 %.
 • Przestrzegać instrukcji WTA.
 • Przestrzegać informacji podanych w broszurze na temat “INTRASIT® doszczelnianie ścian piwnic“.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia
Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.