Produkty

INTRASIT IC 28OS

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT IC 28OS

INTRASIT IC 28OS

Krem iniekcyjny do odtwarzania izolacji poziomych

Właściwości
INTRASIT® IC 28OS jest niezawierającym rozpuszczalników kremem iniekcyjnym na bazie silanów i siloksanów, który zawiera 80 % substancji czynnej. Materiał jest gotowy do użytku i można go bezpośrednio wprowadzać metodą iniekcji przez wywiercone otwory. Materiał wyjątkowo szybko i głęboko przenika w głąb mineralnych materiałów budowlanych.

 • Gotowy do użytku
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Wysoka skuteczność również w przypadku znacznych zawilgoceń
 • Niewielkie zużycie
 • Nie występuje niekontrolowany spływ materiału

Składniki
Silan, siloksan

INTRASIT® IC 28OS przeznaczony jest przede wszystkim do odtwarzania izolacji poziomej w ramach renowacji murów. Materiał wprowadza się w głąb muru metodą bezciśnieniową (grawitacyjną) poprzez wywiercone poziomo otwory. Dzięki wysokiej zawartości substancji czynnej zmniejsza się ilość wierconych otworów. Nadaje się do stosowania w murach, których stopień zawilgocenia dochodzi do 95 %.
Obszary zastosowań:
• Odtwarzanie izolacji poziomych.
• Wszystkie powszechnie występujące konstrukcje murowane.
• Mur licowy.
• Iniekcja bezciśnieniowa.

 • Opakowanie
 • wiadro polietylenowe, woreczek aluminiowy 5 l / 0,6 l (12 x 0,6 l w kartonie)
 • Pojemnik
 • 5 l / 0,6 l (12 x 0,6 l w kartonie)
 • Forma dostawy
 • 80 poj. na palecie, 0,9 kg/l
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +35 °C
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 6 miesięcy

Przygotowanie podłoża
Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od lodu, zanieczyszczeń i resztek zaprawy.
Wykonanie 
Wytycznymi dla wykonania są: norma DIN 1053 dot. wykonywania murów oraz instrukcja WTA
4-4-04/D (Iniekcje murów przeciw wilgoci kapilarnej)

Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji:

1. Wywiercić otwory w odstępie ok. 12,5 cm (średnica wywierconego otworu 12 mm, głębokość otworu odpowiada grubości ściany minus 2 cm). Wywiercone otwory mogą być z reguły wykonywane poziomo w spoinie wspornej.
2. Przedmuchać wywiercone otwory.
3. Wypełnić wywiercone otwory materiałem INTRASIT® IC 28OS za pomocą lancy iniekcyjnej hahne IL 9ZH. Nie pozostawiać pustek.
4. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą po ich użyciu.

Ważne wskazówki 

 • Przestrzegać instrukcji WTA
 • Składować w zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Bezpieczeństwo pracy/zalecenia
Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią roboczą odzież ochronną.
Usuwanie odpadów 
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.