Produkty - Wzmacnianie konstrukcji

Potrzeba wzmocnienia konstrukcji może wynikać z utraty nośności lub chęci jej podwyższenia. Powodem awarii konstrukcji może być działanie nieprzewidzianych w projekcie obciążeń, niedoszacowanie intensywności eksploatacji, uszkodzenie mechaniczne, degradacja materiału, pożar czy szkody górnicze.

Zdarzają się sytuacje kiedy sprawna konstrukcja wymaga zwiększenia nośności w celu zmiany przeznaczenia lub sposobu użytkowania obiektu. Tradycyjne metody wzmacniania konstrukcji polegają na wymianie uszkodzonego elementu lub przywróceniu jego nośności przy pomocy stalowych ściągów, blach i kształtowników albo systemów FRP opartych na żywicach epoksydowych. Obie metody posiadają wady, które stwarzają wiele utrudnień w realizacji i użytkowaniu. W przypadku stali są to masa i gabaryty wzmocnienia, podatność na korozję, brak odporności na ogień, duża inwazyjność w strukturę naprawianego elementu, skomplikowana i czasochłonna aplikacja oraz niesatysfakcjonujący efekt wizualny. System FRP natomiast, ze względu na stosowanie żywic epoksydowych jako spoiwa, jest bardzo wrażliwy na temperaturę i wilgotność podłoża w trakcie montażu, oraz wymaga jego wstępnego wyrównania, cechuje się całkowitym brakiem odporności na ogień (już w 60oC zaczyna tracić przyczepność do konstrukcji) oraz stanowi barierę dla dyfuzji pary wodnej co może być istotne przy renowacji sklepień i stropów. W odpowiedzi na wymienione trudności, opracowano innowacyjny na skalę światową system FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) wdrożony przez firmę Ruredil S.p.A., obecnie rozwijany przez RUREGOLD Srl, którego wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski jest Visbud-Projekt Sp. z o.o. Ten nowoczesny system kompozytowych wzmocnień FRCM służy do stabilizacji i wzmacniania elementów konstrukcji murowych i żelbetowych obiektów przemysłowych, zabytków architektury oraz obiektów budowlanych na obszarach występowania szkód górniczych. System składa się z siatki z włókna PBO oraz fabrycznie przygotowanej, modyfikowanej polimerami zaprawy mineralnej. Zaprawa łączy siatkę ze wzmacnianą konstrukcją bez użycia elementów stalowych czy żywic epoksydowych. System Ruregold, dzięki niskiej masie i małym gabarytom, niewielkiej inwazyjności oraz szybkości i łatwości montażu znajduje zastosowanie w konstrukcjach szczególnie wrażliwych jakimi są obiekty zabytkowe. Atutem systemu jest również odporność na korozję, możliwość aplikacji na wilgotne podłoża oraz odporność ogniowa odpowiadająca odporności wzmacnianej konstrukcji. Technologia FRCM umożliwia m.in. zespalanie sklepień ceglanych, zapobieganie odkształceniom łuków i pierścieni murowanych i żelbetowych, wzmacnianie elementów ściskanych oraz zginanych jak np. filary i kolumny z kamienia, cegły, betonu, wzmacnianie stropów gęstożebrowych, wzmacnianie stropów żelbetowych wieloprzęsłowych, wzmacnianie dźwigarów żelbetowych, również tych sprężonych. W zakres naszej oferty wchodzą nie tylko produkty tworzące system FRCM czyli siatki z włókna węglowego i PBO, konektory oraz odpowiednie zaprawy, ale również produkty uzupełniające, służące do renowacji wzmacnianej konstrukcji.

czytaj więcej

Filtruj

Marka

Typ materiału

ZastosowanieVisbud/Produkty/Wzmacnianie konstrukcji

Nie znaleziono żadnych Produktów. Wybierz proszę inny filtr.