Produkty

PBO-MESH 22/22

Visbud/Produkty/Ruregold/PBO-MESH 22/22

PBO-MESH 22/22

(RUREGOLD®XR)

System wzmocnień konstrukcyjnych FRCM z dwukierunkowej siatki kompo PBO oraz stabilizowanej zaprawy nieorganicznej do wzmocnienia konstrukcji murowanych

System RUREGOLD XR MASONRY z zaprawą cementową RUREGOLD MX MASONRY oferuje parametry użytkowe wyższe w porownaniu z systemami FRP opartymi na żywicy epoksydowej lub poliestrowej:
• zwiększona wytrzymałość na naprężenia ścinające ścian murowych, nośność kolumn i filarow, eliminacja tworzenia się odkształceń na łukach oraz poprawa dystrybucji naprężeń wewnątrz konstrukcji;
• znacznie zwiększona ciągliwość wzmacnianych elementów konstrukcyjnych, świetne rozłożenie energii oraz wysoka niezawodność systemu, nawet przy cyklicznych przeciążeniach (jak trzęsienia ziemi);
• utrzymanie wysokiej paroprzepuszczalności podłoża i eliminacja kondensacji na styku warstw – potencjalnej przyczyny niszczenia warstw wykończeniowych np. freskow;
• wysoka odporność termiczna: po utwardzeniu zaprawy system nie traci właściwości w wyniku oddziaływania temperatury, w przeciwieństwie do systemów FRP, w których żywice tracą przyczepność pomiędzy 30°C a 80°C zależnie temperatury zeszklenia;
• wysoka odporność na ogień: system reaguje na ogień w taki sam sposób, co podłoże mineralne, gdyż mineralna zaprawa zachowuje swoje właściwości w temperaturach do 550°C, jest niepalna, nie wytwarza dymu i nie emituje żarzących się cząstek ;
• wysoka wytrzymałość nawet w wilgotnych warunkach: zaprawa mineralna, w przeciwieństwie do żywicy epoksydowej, zachowuje swoje właściwości nawet w przypadku długotrwałego oddziaływania wilgoci;
• największa przyczepność do podłoża w przypadku zastosowania na wilgotnym podłożu: matowo wilgotne podłoże jest wymogiem przy nakładaniu zaprawy hydraulicznej, natomiast zdecydowanie zmniejsza przyczepność żywic do podłoża;
• prostota wykonania: zaprawa mineralna przygotowywana jest w ten sam sposób, co każda zaprawa cementowa;
• możliwość stosowania nawet na nierównych, nieregularnych powierzchniach: nie wymaga wstępnego wygładzania podłoża, jak systemy FRP;
• możliwość stosowania w rożnych warunkach otoczenia: brak ograniczeń w zakresie temperatur od 5 °C do 40 °C, w porównaniu do wzmocnień żywicznych FRP o węższym zdecydowanie węższym zakresie temperatur;
• nietoksyczność zastosowanych zapraw dla pracowników i środowiska: działają one podobnie do tradycyjnych zapraw cementowych, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz styczności ze skórą i wymagają stosowania odpowiedniego wyposażenia do ochrony dróg oddechowych oraz specjalnych rękawic;
• łatwe czyszczenie narzędzi: wystarczy użyć wody, nie ma potrzeby użycia rozpuszczalników szkodliwych dla ludzkiego zdrowia i środowiska, jak przy czyszczeniu żywic.

 

System RUREGOLD XR MASONRY używany jest do wzmocnień konstrukcji murowanych, w tym elementów poddawanych działaniu ognia lub wysokich temperatur. Używany jest w szczególności do:
• wzmocnienia nośności;
• zwiększenia odporności konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowników w przypadku trzęsienia ziemi, szkód górniczych;
• dostosowania do przepisów bezpieczeństwa w razie trzęsienia ziemi, szkód górniczych;
• wymiany konwencjonalnego wzmocnienia włóknem szklanym, siatkami syntetycznymi lub stalowymi zgrzewanym.

Siatka: Zachować zakład na łączeniach ok. 10 cm.
Zaprawa: 5/6 worków na 1 rolkę, zależnie od stanu podłoża.