Produkty

MONOBET FM

Visbud/Produkty/Monolith/MONOBET FM

MONOBET FM

Zaprawa PCC/SPCC przeznaczona do wypełniania ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

• Mineralna, polimerowo-cementowa
• Odporna na siarczany
• Zawierająca wypełniacze z kruszyw kwarcowych o uziarnieniu do 2 mm
• Zawierająca zbrojenie rozproszone z mikrowłókien syntetycznych
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

• Jako zaprawa reprofilacyjna (wypełniająca) w ramach systemu MONOBET, do naprawy ubytków w żelbecie, w przedziale grubości 5÷40 mm.
• Jako zaprawa wyrównująca, pozioma lub spadkowa na powierzchni konstrukcji żelbetowych, zbiorników wody i ścieków komunalnych.
• Jako ostateczna, zatarta na gładko lub ostro, cementowa warstwa posadzkowa lub podłoże pod farby posadzkowe np. w pomieszczeniach gospodarczych.

 • Opakowanie:
 • worek papierowy 25 kg
 • Barwa:
 • szara
 • Gęstość nasypowa suchej zaprawy:
 • ok. 1 700 kg/m³
 • Gęstość obj. zarobionej zaprawy:
 • ok. 2 100 kg/m³
 • Gęstość obj. związanej zaprawy:
 • ok. 2 000 kg/m³
 • Przyczepność (wg EN 1504-3:2005):
 • > 1,6 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie (wg jw.):
 • > 35 MPa
 • Absorpcja kapilarna (wg jw.):
 • < 0,20 kg/m2h 0,5
 • Kompatybilność cieplna (zamrażanie i rozmrażanie):
 • > 1,6 MPa
 • Odporność na karbonatyzację (wg jw.):
 • spełnia
 • Odporność na siarczany:
 • klasa ekspozycji XA3 wg EN206-1
 • Składowanie:
 • w suchym, pomieszczeniu, do 12 miesięcy

Zużycie:
Zużycie suchej zaprawy: ok. 1,9 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

Przygotowanie podłoża:
Wszystkie podłoża muszą być nośne, stabilne, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.
Odpowiednią metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem itp. środkami) usunąć źle związane lub wystające elementy podłoża (skorodowany beton, resztki zaprawy, łuszczące powłoki, mleczko cementowe itp.).
W szczególności:
• nowe podłoża mineralne – oczyścić, lekko zwilżyć wodą,
• podłoża chłonne – oczyścić, zwilżyć wodą do postaci matowej,
• podłoża bardzo chłonne lub powierzchniowo piaszczące – zagruntować właściwym materiałem impregnującym.
Bezpośrednio przed układaniem materiału nanieść na powierzchnię podłoża mostek sczepny z zaprawy MONOBET ZH/MK.

Wykonanie:
Przygotowanie materiału do użycia:
Do ręcznego zarobu materiału nadają się np. betoniarki wolnospadowe oraz mieszadła wolnoobrotowe do zapraw.
Do pojemnika z odmierzoną, wg podanego niżej zapotrzebowania, ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy. Mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy, dającej się nakładać szpachelką lub kielnią i pacą. Odczekać ok. 2 do 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać. W razie potrzeby konsystencję roboczą można regulować niewielkim dodatkiem wody. Nie zarabiać więcej materiału niż można przerobić w czasie 45 minut. Podczas nakładania unikać gęstnienia materiału poprzez częste mieszanie.
UWAGA: W trakcie nakładania nie wolno „polepszać” konsystencji gęstniejącego materiału dodatkiem wody.

Zapotrzebowanie wody:
Ok. 5,2 – 5,4 l na worek 25 kg.
Ostateczna konsystencja robocza zależy od takich czynników, jak np. warunki pogodowe, temperatura, przeznaczenie zaprawy czy preferencje wykonawcy. Zaleca się określać ją na podstawie prób i utrzymywać bez zmian na wydzielonych powierzchniach. Jednorodność konsystencji wpływa na jednolitość struktury i powierzchni nakładanego materiału.

Nakładanie materiału:
Na podłoże z nałożoną świeżą warstwą sczepną MONOBET ZH/MK nakładać materiał przy pomocy szpachli, kielni, pacy warstwą grubości 5÷25 mm, starannie go zagęszczając. Jeżeli grubość warstwy nie będzie wystarczać do wypełnienia ubytku, pozostawić jej powierzchnię „na ostro”, pod nałożenie kolejnej warstwy sczepnej i reprofilacyjnej.
Powierzchnię ostateczną można zatrzeć na gładko lub wyfilcować, a jeżeli ma zostać pokryta warstwą wykończeniowej szpachlówki drobnoziarnistej MONOBET OF – pozostawić zatartą „na ostro”.
Świeżo nałożony materiał chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.
Możliwość dalszej pracy:
Po ok. 2 godzinach twardnienia warstwy wypełnienia ubytku, można nakładać kolejne warstwy zaprawy szczepnej i reprofilacyjnej.
Po ok. 1 godzinie można przystąpić do filcowania powierzchni lub nakładania szpachlówki drobnoziarnistej MONOBET OF.
Podane czasy mają charakter orientacyjny i odnoszą się do klimatu o temperaturze 20°C. Należy uwzględnić, że w wyższej temperaturze i niższej wilgotności ulegają one skróceniu.

Czyszczenie narzędzi:
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.
Produkty wchodzące w skład systemu MONOBET:
Monobet ZH/MK – zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i warstwa sczepna.
Monobet FM – zaprawa reprofilacyjna.
Monobet OF – zaprawa szpachlowa.

Ważne wskazówki:
• Podczas nakładania, wiązania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: +5˚C.
• Nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia, deszczu i wiatru oraz w temperaturach wyższych niż +25˚C.
• Niskie temperatury spowalniają, wysokie przyspieszają wiązanie.
• Nie należy dodawać wody powyżej ilości określonej w instrukcji.
• Osłonić (okleić) elementy narażone na zabrudzenie materiałem. W razie potrzeby stosować rusztowaniowe plandeki (siatki) ochronne.
• Stosować się do zaleceń zawartych w normie PN-EN 1504.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Produkt zawiera cement. Reaguje silnie alkalicznie z wodą.
W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą.
Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego) danego produktu.

Usuwanie odpadów:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla cementowych odpadów budowlanych.