Produkty

EXOCEM FP

Visbud/Produkty/Inne/EXOCEM FP

EXOCEM FP

EXOCEM FP jest gotową, konfekcjonowaną zaprawą zawierającą wyselekcjonowane kruszywa, dodatki superplastyfikujące, włókna polipropylenowe i środki regulujące skurcz, zarówno w fazie plastycznej betonu (UNI 8996) jak i po utwardzeniu (UNI 8147)

Włókna polipropylenowe stanowią trójwymiarowe zbrojenie w zaprawie prze¬ciwdziałające spękaniom i naprężeniom powstającym w trakcie pielęgnacji betonu skurcz jak i w trakcie użytkowania konstrukcji (np. wibracje od ruchu pojazdów). Exocem FP jest przetestowany przez laboratoria C.I.S.E (biuletyn SEV-BC-89-002). Badania te wykazują brak skłonności do powstawania rys skurczowych w złych warunkach wiązania zaprawy oraz po poddaniu zaprawy długotrwałemu działaniu wibracji na maszynie symulującej obciążenia kon¬strukcji mostowych pojazdami.
EXOCEM FP charakteryzuje się:
• Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie.
• Przyczepność do betonu wyższa niż 4 MPa po 28 dniach (zerwanie w podłożu).
• Przyczepność do stali wyższa niż 4 MPa w przypadku stali gładkiej, więcej niż 32 MPa w przypadku stali karbowanej.
• Szybka i łatwa obróbka i wykończenie.
• Moduł elastyczności i rozszerzalność cieplna podobny do betonu.
• Wytrzymałość na działanie siarczanów (brak degradacji).
• Wytrzymałość na związki chemiczne tj. chlorki (sole rozmrażające, woda morska itp.), siarczki, kwaśne deszcze, dwutlenek węgla.
• Nieprzepuszczalny dla wody i agresywnych roztworów wodnych.
• Odporność na cykle rozmrażania i zamrażania w obecności soli rozmrażających.
• Brak zarysowań skurczowych.
• Nie ma potrzeby odpowietrzania.

• Naprawa uszkodzonych elementów betonowych.
• Reprofilacja betonowych podciągów, słupów itp. nawet poddanych obciążeniom dynamicznym.
• Usztywnianie połączeń prefabrykatów.
• Uzyskanie konstrukcyjnej otuliny betonowej.

  • worek

ok. 1,65-1,72 suchej zaprawy/m2/mm