Produkty

MONOLITH BRS 54Z

Visbud/Produkty/Monolith/MONOLITH BRS 54Z

MONOLITH BRS 54Z

Sucha zaprawa typu PCC o wysokiej odporności na siarczany przeznaczona do wyrównywania powierzchni betonowych

MONOLITH BRS 54Z jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą szpachlową typu PCC na bazie cementu, o wysokiej odporności na siarczany, modyfikowaną polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych.
• Jednoskładnikowa
• Nie zawiera chlorków
• Mrozoodporna
• Bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych
• Spełnia wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XA1 do XA3
• Wysoka odporność na karbonizację
• Wysoka odporność na korozję siarczanową
• Możliwość nanoszenia techniką natryskową

MONOLITH BRS 54Z przeznaczony jest do wyrównywania i kosmetyki powierzchni betonowych zarówno nowo wykonywanych, jak i naprawianych.
MONOLITH BRS 54Z stosuje się:
• do kosmetyki betonów natryskowych na powierzchniach sufitowych i ścianach,
• do szpachlowania powierzchni betonowych wszystkich typów tj. mosty, wiadukty, oczyszczalnie ścieków, ściany parkingów itp.,
• do naprawy powierzchni narażonych na korozję siarczanową,
• do szpachlowania ubytków od 2 do 10 mm.

 • Ciężar nasypowy:
 • ok. 1,50 g/cm³
 • Ciężar objętościowy:
 • ok. 1,98 g/cm³
 • Wielkość ziarna:
 • do 0,8 mm
 • Wytrzymałości na ściskanie:
 • po 3 dniach: ≥ 15 MPa
 • po 7 dniach: ≥ 25 MPa
 • po 28 dniach: ≥ 40 MPa
 • Wytrzymałości na zginanie:
 • po 3 dniach: ≥ 4,5 MPa
 • po 7 dniach: ≥ 5,5 MPa
 • po 28 dniach: ≥ 7,0 MPa
 • Wytrzymałość na odrywanie:
 • ≥ 2,3 MPa
 • Barwa:
 • jasno-szara
 • Temperatura stosowania:
 • od + 5°C do + 30°C
 • Opakowanie / forma dostawy:
 • worek papierowy 25 kg / 42 worków na palecie
 • Składowanie:
 • w suchych warunkach, 12 miesięcy

Zużycie:
Na 1 mm grubości warstwy 1,7 kg/m² suchej zaprawy.
Worek 25 kg wystarcza na przygotowanie ok. 15 l świeżej zaprawy.

Przygotowanie podłoża:
Powierzchnia betonu ma być wolna od mleczka cementowego, luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Podłoże ma być szorstkie. Wytrzymałość średnia podłoża badana metodą „pull-off” ma wynosić co najmniej 1,5 MPa, a wartość pojedynczego pomiaru nie powinna być mniejsza od 1,0 MPa.
Podłoże powinno być w stanie matowo-wilgotnym; powierzchnia podłoża powinna być jednolicie ciemno-matowa, bez jasnych i ciemnych plam.

Wykonanie:
Zaprawę MONOLITH BRS 54Z należy wymieszać w betoniarce przeciwbieżnej lub przy użyciu elektrycznych mieszarek wolnoobrotowych. Najpierw wlać do mieszalnika 2/3 ilości wody zarobowej i wsypać zawartość worka i po krótkim zamieszaniu uzupełnić pozostałą częścią wody, następnie ponownie wymieszać, aż uzyska się zdatną do obróbki homogeniczną masę szpachlową. Mieszanie ręczne jest niedozwolone.
Czas mieszania ok. 5 min.
Proporcje mieszania: ok. 4,5 I na 25 kg suchej mieszanki.
Zaprawę MONOLITH BRS 54Z można układać ręcznie przy pomocy kielni lub pacy tynkarskiej albo natryskowo. Przy aplikacji natryskowej można wykorzystać agregaty typu PFT G4 lub Putzmeister MP 25.
Obrabianą powierzchnię po okresie czasu od 20 do 60 minut, w zależności od temperatury otoczenia, należy zatrzeć i wygładzić. Grubość nakładanych warstw od 2 do 10 mm.
Świeżo obrobione powierzchnie należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem. Zaleca się zraszanie wodą lub zastosowanie preparatu HADALAN C 10D.

Ważne wskazówki:
• Temperatura obróbki od +5°C do +30°C. Czas obróbki: od 20 do 60 min.
• Zaprawy MONOLITH BRS 54Z nie należy obrabiać w temperaturze poniżej +5°C lub powyżej +30°C. Dotyczy temperatury powietrza i podłoża.
• Powyższe dane odnoszą się do temperatury ok. 20°C i ok. 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury i większa wilgotność opóźniają, natomiast wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają przebieg wiązania i czas obróbki.
• Sprzęt używany przy stosowaniu wszystkich materiałów należy czyścić wodą.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Zawiera cement i silnie reaguje z wodą, alkaiczny.
Bliższe informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i przeładunku znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego danego produktu.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.