Produkty

MONOBET ZH/MK

Visbud/Produkty/Monolith/MONOBET ZH/MK

MONOBET ZH/MK

Zaprawa do zabezpieczenia zbrojenia przed korozją oraz do tworzenia warstwy sczepnej dla zaprawy reprofilacyjnej przy naprawie żelbetu

• Jednokomponentowa
• Mineralna
• Na bazie cementu
• Modyfikowana polimerami
• Zgodna z wymogami normy PN-EN 1504
• Posiada właściwości antykorozyjne
• Doskonała przyczepność do stali i betonu
• Wysoka odporność na przenikanie wody i chlorków
• Łatwość aplikacji przy użyciu pędzla lub natryskiem
• Możliwość aplikacji w systemie „mokre na mokre”

MONOBET ZH/MK przeznaczony jest do wykonywania antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia oraz warstwy sczepnej podczas napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. MONOBET ZH/MK stosuje się:
• do użytku zewnętrznego i wewnętrznego,
• jako powłoka antykorozyjna stali zbrojeniowej,
• przy naprawach ręcznych systemami napraw PCC,
• powierzchnie pionowe, poziome (również sufitowe).

 • Opakowanie:
 • worek papierowy 25 kg
 • Barwa:
 • szara
 • Gęstość nasypowa suchej zaprawy:
 • ok. 1 550 kg/m³
 • Gęstość obj. zarobionej zaprawy:
 • ok. 2 000 kg/m³
 • Gęstość obj. związanej zaprawy:
 • ok. 1 900 kg/m³
 • Przyczepność (wg EN 1504-3:2005):
 • > 2 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie (wg jw.):
 • > 39 MPa
 • Absorpcja kapilarna (wg jw.):
 • < 0,15 kg/m2h 0,5
 • Kompatybilność cieplna (zamrażanie i rozmrażanie):
 • > 2 MPa
 • Odporność na karbonatyzację (wg jw.):
 • spełnia
 • Składowanie:
 • w suchym, wietrzonym pomieszczeniu, w oryginalnych opakowaniach, do 12 miesięcy od daty produkcji.

Zużycie:
Zużycie suchej zaprawy: ok. 1,75 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

Przygotowanie podłoża:
Warunki atmosferyczne:
Podczas nakładania, wiązania i wysychania wymagana jest minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: +5˚C.
Nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia, deszczu i wiatru oraz w temperaturach wyższych niż +25˚C.

Prace zabezpieczające:
Osłonić (okleić) elementy narażone na zabrudzenie materiałem. W razie potrzeby stosować rusztowaniowe plandeki (siatki) ochronne.

Przygotowanie podłoży betonowych do nakładania materiału:
Wytrzymałość średnia podłoża badana metodą „pull-off” ma wynosić co najmniej 1,5 MPa, a wartość pojedynczego pomiaru nie powinna być mniejsza od 1,0 MPa. Powierzchnia betonu ma być wolna od mleczka cementowego, luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Podłoże ma być szorstkie. Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo-wilgotnego; nie mogą występować zastoiny wody.

Przygotowanie stali zbrojeniowej do nakładania materiału:
Widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odsłonić aż do miejsc nieskorodowanych po co najmniej 2 – 3 cm w każdym kierunku. W przypadku, jeśli więcej niż połowa obwodu odsłoniętego pręta zbrojeniowego jest skorodowana, niezbędne jest odkucie warstwy betonu na całym obwodzie na głębokość około 1 cm poza pręt.
Elementy stali zbrojeniowej muszą być oczyszczone z rdzy do stopnia czystości Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Zaleca się wykonanie czyszczenia obróbką strumieniowo-cierną np. hydropiaskowanie.

Wykonanie:
Przygotowanie zaprawy:
Do zarobu materiału nadają się np. betoniarki wolnospadowe oraz mieszadła wolnoobrotowe do zapraw (do ok. 400 obr./min.). Do pojemnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej, wg podanego niżej zapotrzebowania, wsypać powoli materiał suchy, mieszając do uzyskania jednorodnej, dającej się nakładać pędzlem zawiesiny o konsystencji półciekłej. Odczekać ok. 2 do 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać, ostatecznie regulując w razie potrzeby konsystencję roboczą niewielkim dodatkiem wody. Nie zarabiać więcej materiału niż można przerobić w czasie 45 minut. Podczas nakładania unikać gęstnienia materiału często go mieszając.
UWAGA: W trakcie nakładania nie wolno „polepszać” konsystencji gęstniejącego materiału dodatkiem wody.

Zapotrzebowanie wody:
Ok. 6,4÷6,6 l na worek 25 kg.
Ostateczna konsystencja robocza zależy od takich czynników, jak np. warunki pogodowe, temperatura, przeznaczenie zaprawy czy preferencje wykonawcy. Zaleca się określać ją na podstawie prób i utrzymywać bez zmian na wydzielonych powierzchniach. Jednorodność konsystencji wpływa na jednolitość struktury i powierzchni nakładanego materiału.

Nakładanie warstw antykorozyjnych:
Na przygotowaną powierzchnię stali zbrojącej należy nałożyć przy pomocy pędzla pierwszą warstwę materiału, starannie wcierając ją w podłoże. Powłoka powinna być ciągła, szczelna, szorstka, o możliwie jednolitej grubości min. 1,2 mm tj. ok. 100 g/mb pręta zbrojącego Ø 12 ze stali żebrowanej na jedną warstwę (nakładać dwie warstwy).
Po stężeniu pierwszej warstwy, w ten sam sposób należy nałożyć drugą warstwę. Ostateczna, łączna grubość warstwy ochronnej powinna wynieść ok. 2,5 mm.

Nakładanie warstwy sczepnej:
Na całą wydzieloną powierzchnię przygotowanego podłoża (z zabezpieczoną jw. stalą zbrojącą) należy nałożyć pojedynczą warstwę materiału przez szpachlowanie (na powierzchniach płaskich) lub przy pomocy pędzla, dokładnie wcierając w zwilżoną powierzchnię.
Unikać nadmiernego wygładzenia powierzchni. Powłoka powinna być ciągła, szczelna, o możliwie jednolitej grubości min. 1,5 mm.
Maksymalna grubość warstwy wynosi 2 mm.
Niezwłocznie po położeniu warstwy sczepnej, wg zasady „ świeże na świeże” należy nałożyć odpowiedni materiał naprawczy (np. MONOBET FM) lub inny materiał (np. jastrych cementowy).

Czyszczenie narzędzi:
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

Produkty wchodzące w skład systemu MONOBET:
Monobet ZH/MK – zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i warstwa sczepna.
Monobet FM – zaprawa reprofilacyjna.
Monobet OF – zaprawa szpachlowa.

Ważne wskazówki:
• Stosować się do zaleceń zawartych w normie PN-EN 1504.
• Zachować temperaturę stosowania, od +5°C do +30°C.
• Unikać stosowania w przypadku bezpośredniego promieniowania słonecznego, w czasie silnego wiatru lub deszczu.
• Niskie temperatury spowalniają, wysokie przyspieszają wiązanie.
• Nie należy dodawać wody powyżej określonej w instrukcji ilości.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Produkt zawiera cement. Reaguje silnie alkalicznie z wodą.
W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą.
Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego) danego produktu.

Usuwanie odpadów:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla cementowych odpadów budowlanych.