Produkty

MONOLITH RM2 54Z

Visbud/Produkty/Monolith/MONOLITH RM2 54Z

MONOLITH RM2 54Z

Mineralna zaprawa naprawcza PCC modyfikowana polimerami

MONOLITH RM2 54Z jest gotową do użycia cementową zaprawą naprawczą o uziarnieniu do 2 mm, sporządzoną przy użyciu wysokowartościowych dodatków i ulepszaczy polimerowych. Zaprawa nie zawiera materiałów wywołujących korozję. Zaprawa odpowiada w zakresie swoich właściwości fizycznych i chemicznych odpowiednim właściwościom betonu, jednocześnie
odznaczając się wyższym oporem przeciw karbonizacji betonu.
• Jednokomponentowa
• Modyfikowana polimerami
• Odporna w klasie ekspozycji XA1 i XA2 wg PN-EN 206-1
• Nakładana w warstwach od 6 do 50 mm
• Możliwość nakładania techniką natryskową lub ręcznie
• Ma bardzo dobrą przyczepność do wszystkich podłoży mineralnych, również murów

MONOLITH RM2 54Z przeznaczony jest do uzupełniania ubytków w betonie. Znajduje zastosowanie szczególnie przy reprofilacji
uszkodzeń i ubytków w powierzchni betonowej będących następstwem niszczącego działania korodującej stali zbrojeniowej,
uszkodzeń mechanicznych itd.
MONOLITH RM2 54Z stosuje się:
• do użytku zewnętrznego i wewnętrznego,
• do wypełniania ubytków i wyrównywania powierzchni betonu,
• wykonywania napraw w środowisku silnej agresji siarczanowej,
• na naprawy powierzchni pionowych i poziomych (sufitowych),
• do wykonywania i naprawy konstrukcji hydrotechnicznych, oczyszczalni ścieków, obiektów komunikacyjnych.

 • Ciężar objętościowy materiału sypkiego:
 • ok. 1,55 kg/dm3
 • Ciężar objętościowy świeżej zaprawy:
 • ok. 2,10 kg/dm3
 • Czas obróbki przy temp.:
 • +10°C: ok. 90 min.
 • +23°C: ok. 60 min.
 • +30°C: ok. 25 min.
 • Wytrzymałości na ściskanie*:
 • po 24 godz.: ≥ 10 MPa
 • po 7 dniach: ≥ 40 MPa
 • po 28 dniach: ≥ 50 MPa.
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu*:
 • po 24 godz.: ≥ 2,5 MPa
 • po 7 dniach: ≥ 6,5 MPa
 • po 28 dniach: ≥ 9,0 MPa.
 • Moduł sprężystości:
 • 30 GPa
 • Wytrzymałość na odrywanie:
 • ok. 2,1 N/mm2
 • Kolor:
 • cementowo-szary
 • Temperatura stosowania:
 • od + 5°C do + 30°C
 • Opakowanie / forma dostawy:
 • worek papierowy 25 kg / 42 worków na palecie
 • Składowanie:
 • w suchych warunkach, 12 miesięcy

(* w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%.)

Zużycie:
Na 1 cm grubości warstwy 19 kg/m2.
Worek 25 kg wystarcza na przygotowanie ok. 13 litrów świeżej zaprawy.
Na przygotowanie 1m3 świeżej zaprawy potrzeba ok. 1850 – 1950 kg suchej zaprawy.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być czyste, nośne i szorstkie. Wytrzymałość na odrywanie szorstkiego podłoża powinna wynosić co najmniej 1,5 N/mm2. Podłoże należy przygotować przez odpowiednie frezowanie, śrutowanie, zmycie ciśnieniowe i wysuszenie. Ponadto podłoże nie może być zmrożone. Głucho odpowiadające elementy i wyłomy spowodowane korozją oraz wszelkie luźne elementy należy usunąć. Stal zbrojeniowa przed aplikacją materiału powinna być oczyszczona z rdzy do stopnia czystości Sa 2 1/2 wg PNEN ISO 8501-1. Zaleca się wykonanie czyszczenia obróbką strumieniowo-cierną np.: przez piaskowanie.
Oczyszczoną stal zbrojeniową należy dwukrotnie zabezpieczyć powłoką antykorozyjną MONOLITH MK 54Z.

Wykonanie:
Zaprawę MONOLITH RM2 54Z należy wymieszać w betoniarce przeciwbieżnej lub przy użyciu elektrycznych mieszarek wolnoobrotowych. Najpierw wlać do mieszalnika 2/3 ilości wody zarobowej i wsypać całą zawartość worka. Po krótkim zamieszaniu uzupełnić pozostałą częścią wody, następnie ponownie wymieszać, aż osiągnie się jednorodną masę o żądanej konsystencji. Czas mieszania ok. 5 min.
Proporcje mieszania: ok. 3,5 – 4,0 I na 25 kg suchej mieszanki.
Na odsłoniętą stal zbrojeniową należy nałożyć dwukrotnie powłokę antykorozyjną MONOLITH MK 54Z. Druga warstwa pełni jednocześnie rolę mostka sczepnego i nakładana jest na całą zwilżoną powierzchnię ubytku w betonie.
Jeśli elementy stali zbrojenia nie są odkryte, należy zgodnie z systemem na wcześniej zwilżone podłoże nałożyć jedną warstwę MONOLITH MK 54Z jako mostek sczepny.
Głębsze ubytki muszą być wypełnione w kilku procesach roboczych, przy czym każdej z warstw pośrednich należy nadać szorstką powierzchnię, a po jej wyschnięciu każdorazowo powlec warstwą sczepną z materiału MONOLITH MK 54Z. Grubość pojedynczej warstwy wynosi od 6 mm do maks. 50 mm.
Zaprawa MONOLITH RM2 54Z zapewnia odpowiednie przygotowanie podłoża w celu wykonania barwnych powłok ochronnych MONOLITH Color 10D i MONOLITH Color Flex 10D.
Nakładanie i formowanie ręczne przy użyciu pacy stalowej, kielni lub aluminiowej łaty.

Pielęgnacja:
Świeżo obrobione powierzchnie należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych.
Pielęgnacja powinna trwać co najmniej 5 dni, w czasie których należy chronić nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub utrzymywanie wilgoci. W stanie świeżym zaprawy nie należy spryskiwać wodą. Zaleca się zastosowanie preparatu do ochrony powierzchniowej HADAPLAN® C 10D.

Ważne wskazówki:
• Zaprawy MONOLITH RM2 54Z nie należy stosować w temperaturze poniżej +5°C lub powyżej +30°C. Dotyczy temperatury powietrza i podłoża.
• Niższe temperatury i większa wilgotność opóźniają, natomiast wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają przebieg wiązania i skracają czas obróbki.
• Sprzęt używany przy stosowaniu wszystkich materiałów należy czyścić wodą.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Zawiera cement, który z wodą tworzy silny roztwór alkaiczny. Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego) danego produktu.

Usuwanie odpadów:
Niewykorzystaną zaprawę utylizować jako gruz betonowy. Dokładnie opróżnione worki utylizować jako makulaturę.