Produkty

EXOCEM G1/G2

Visbud/Produkty/Inne/EXOCEM G1/G2

EXOCEM G1/G2

Samopoziomujaca się, bezskurczowa zaprawa

EXOCEM G1 jest gotową zaprawą zawierającą wyselekcjonowane kruszywa (maksymalnej średnicy 3 mm), dodatki superplastyfikujące i środki regulujące skurcz, zarówno w fazie plastycznej (UNI 8996) jak również w fazie utwardzania (UNI8147).
Po dodaniu wody otrzymuje się zaprawę o wysokiej wytrzymałości, bezskurczową, wodoszczelną, odporną na działanie siarczanów.
EXOCEM G jest dostępny również w wersji EXOCEM G2 (maksymalna średnica kruszywa 8 mm) szczególnie polecanej dla dużych porów i grubości.
Zarówno EXOCEM G1 jak i G2 nie zawierają chlorków ani kruszyw metalicznych.
• Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie;
• Adhezja do betonu > 6 MPa po 28 dniach (przełom w podłożu);
• Adhezja do stali > 4 MPa po 28 dniach przy gładkich prętach; i większa niż 32 MPa po 28 dniach przy szorstkiej powierzchni prętów.
• Szybkie, łatwe nakładanie i wykańczanie.
• Moduł elastyczności i współczynnik rozciągania termicznego zbliżony do wartości jak dla betonu.
• Brak pęknięć skurczowych.
• Brak nasiąkliwości.

• Podpory mostów.
• Wszystkie rodzaje kotwiczenia i osadzania.
• Podstawy metalowych konstrukcji i obrabiarek.
• Wzmacnianie cokołów filarów.
• Uszczelnianie elementów prefabrykowanych.
• Naprawy fundamentów i ścian.
• Ochrona elementów konstrukcyjnych przed agresywnymi środkami (kwaśny deszcz, sól,
odladzająca, karbonatyzacja).

  • worek