Produkty

MONOLITH MK 54Z

Visbud/Produkty/Monolith/MONOLITH MK 54Z

MONOLITH MK 54Z

Zaprawa do antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia oraz warstwy sczepnej przy naprawie żelbetu

MONOLITH MK 54Z jest jednoskładnikową zaprawą mineralną na bazie cementu modyfikowaną polimerami. Zgodną z wymogami normy PN-EN 1504.
• Właściwości antykorozyjne
• Doskonała przyczepność do stali i betonu
• Wysoka odporność na przenikanie wody i chlorków
• Mineralna
• 1-komponentowa
• Łatwość aplikacji przy użyciu pędzla lub natryskiem
• Aplikacja w systemie „mokre na mokre”

MONOLITH MK 54Z przeznaczony jest do wykonywania antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia oraz warstwy sczepnej podczas napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
MONOLITH MK 54Z stosuje się:
• do użytku zewnętrznego i wewnętrznego,
• jako powłoka antykorozyjna stali zbrojeniowej,
• przy naprawach ręcznych systemami napraw PCC,
• powierzchnie pionowe, poziome (również sufitowe).

 • Ciężar objętościowy materiału sypkiego:
 • ok. 1,17 kg/dm³
 • Ciężar objętościowy świeżej zaprawy:
 • ok. 1,80 kg/dm³
 • Czas obróbki przy temp.:
 • +10°C: ok. 90 min.
 • +20°C: ok. 60 min.
 • +30°C: ok. 40 min
 • Kolor:
 • cementowo-szary
 • Temperatura stosowania:
 • od 5°C do +30°C
 • Opakowanie / forma dostawy:
 • worek papierowy 25 kg / 42 worków na palecie
 • Składowanie:
 • w suchych warunkach, 12 miesięcy

Zużycie:
Na 1m² powierzchni zbrojenia: ok. 3,7 kg suchej mieszanki na każdy m² zabezpieczanego pręta zbrojeniowego (przy dwóch cyklach).
Na 1 m² powierzchni sczepnej: ok. 2,2 kg suchej mieszanki (w zależności od szorstkości podłoża).
25 kg worek suchej zaprawy wystarcza na przygotowanie ok. 18 l świeżej zaprawy.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże betonowe:
Wytrzymałość średnia podłoża badana metodą „pulloff” ma wynosić co najmniej 1,5 MPa, a wartość pojedynczego pomiaru nie powinna być mniejsza od 1,0 MPa. Powierzchnia betonu ma być wolna od mleczka cementowego, luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Podłoże ma być szorstkie. Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo-wilgotnego; nie mogą występować zastoiny wody.

Stal zbrojeniowa:
Widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odsłonić aż do miejsc nieskorodowanych po co najmniej 2 – 3 cm w każdym kierunku. W przypadku, jeśli więcej niż połowa obwodu odsłoniętego pręta zbrojeniowego jest skorodowana, niezbędne jest odkucie warstwy betonu na całym obwodzie na głębokość około 1 cm poza pręt.
Elementy stali zbrojeniowej muszą być oczyszczone z rdzy do stopnia czystości Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Zaleca się wykonanie czyszczenia obróbką strumieniowo-cierną np. hydropiaskowanie.

Wykonanie:
Zaprawę MONOLITH MK 54Z należy wymieszać z wodą w proporcji 7,5 litra wody na 25 kg suchej mieszanki.
Najpierw należy wlać do pojemnika odmierzoną ilość 6 litrów wody, a następnie wsypać zawartość worka i mieszać przez ok. 2 min. Następnie należy dodać resztę wody i ponownie wymieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny i wymaganej konsystencji. Zaprawę zostawić na czas „dojrzewania” ok. 3 min. Po tym czasie zaprawę należy jeszcze raz zamieszać.
Całkowity czas mieszania: od 4 min. do 6 min.

Ochrona przed korozją:
Wymieszaną zaprawę należy nanosić pędzlem na odsłoniętą i oczyszczoną stal zbrojeniową w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę zaprawy należy nałożyć na grubość co najmniej 1 mm. Po wstępnym stwardnieniu pierwszej warstwy należy nałożyć drugą warstwę zaprawy na grubość co najmniej 1 mm.

Warstwa sczepna:
Dobrze wymieszaną zaprawę nanosić ławkowcem lub metodą natryskową na matowo wilgotne podłoże. Warstwa sczepna musi zostać wyprowadzona na około 1 cm poza obszar ubytku. Na świeżą warstwę sczepną nakładamy zaprawę naprawczą. Wielkość powierzchni, na której wykonuje się warstwę sczepną powinna być tak dobrana, aby materiał warstwy sczepnej nie związał przed nałożeniem zaprawy naprawczej (obowiązuje zasada „mokrym na mokre”).
W przypadku wyschnięcia warstwy sczepnej należy materiał usunąć i ponownie nanieść warstwą sczepną przed nakładaniem zaprawy naprawczej.

Środki ochronne:
Podczas twardnienia MONOLITH MK 54Z w ochronie zbrojenia należy chronić przed słońcem i przeciągiem, aby zachować wymaganą wilgotność oraz zapobiec szybkiej utracie wody.

Ważne wskazówki:
• Stosować się do zaleceń zawartych w normie PN-EN 1504.
• Zachować temperaturę stosowania od +5°C do +30°C.
• Unikać stosowania w przypadku bezpośredniego promieniowania słonecznego, w czasie silnego wiatru lub deszczu.
• Niskie temperatury spowalniają, wysokie przyspieszają wiązanie.
• Nie należy dodawać wody powyżej określonej w instrukcji ilości.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Zawiera cement i silnie reaguje z wodą, alkaiczny. Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego) danego produktu.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.