Produkty

VESTEROL SSW 18OS

Visbud/Produkty/hahne/VESTEROL SSW 18OS

VESTEROL SSW 18OS

Niezawierający rozpuszczalników, silanowo-siloksanowy preparat impregnacyjny do hydrofobizacji elewacji

WŁAŚCIWOŚCI:
VESTEROL® SSW 180S jest dyfuzyjnym, bezrozpuszczalnikowym, gotowym do użycia środkiem impregnującym o dużej odporności na alkalia.
Schnie nie pozostawiając klejącej się i widocznej warstwy.

 • Odporny na ulewy
 • Trwale wodoodporny
 • O słabym zapachu
 • O dobrej penetracji
 • Odporny na środowisko zasadowe

SKŁADNIKI:
Siloksan, silan, woda, substancje pomocnicze

VESTEROL® SSW 180S do hydrofobizacji chłonnych podłoży mineralnych. Należy go stosować jako ochronę przed przenikaniem wilgoci przez klinkier i cegłę, mineralne tynki zewnętrzne, beton, gazobeton itp.
Oraz do ochrony podłoży przed algami, mchami, wykwitami powodowanymi przenikaniem wody i odpryskami w wyniku działania mrozu.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

 • Mury ceglane
 • Cegły wapienno-piaskowe
 • Tynki
 • Beton, gazobeton
 • Chłonny klinkier
 • Opakowanie:
 • kanister polietylenowy
 • Pojemnik:
 • 20 l / 5 l
 • Forma dostawy:
 • 24 / 60 poj. na palecie
 • Temperatura stosowania:
 • + 5 °C do + 35 °C
 • Składowanie:
 • w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy

Zużycie:

W zależności od chłonności podłoża 0,3 – 0,6 l/m².

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być suche i wolne od zabrudzeń. Uszkodzone spoiny, ubytki i rysy powyżej 0,5 mm zamknąć przed impregnacją. Silne zanieczyszczenia spowodowane osadami przemysłowymi i sadzą usunąć za pomocą preparatu VESTEROL® A 10DD (ewentualnie z użyciem wysokociśnieniowej myjki). Wykwity wapienne i zabrudzenia cementowe na klinkierze usunąć preparatem VESTEROL® S 10DD. Przylegające powierzchnie, okna, ramy aluminiowe i drzwi okleić folią. Świeże odpryski preparatu VESTEROL® SSW 18OS usuwać za pomocą wody.

 

Wykonanie:

 1. Nakładanie materiału odbywa się za pomocą opryskiwacza ciśnieniowego (o wysokiej wydajności) lub szczotki dekarskiej z dołu do góry tak, aby spływający materiał wnikał w już impregnowaną powierzchnię. Należy tak odmierzyć ilość nakładanego materiału , żeby spływ miał ok. 20 – 30 cm.
 2. Narzędzie wyczyścić po zakończeniu prac za pomocą wody. Unikać powstania mgiełki aerozolowej. Dla zapewnienia szczególnie wysokiej głębokości penetracji preparat VESTEROL® SSW 18OS nakładać dwukrotnie (świeżym na świeże).

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:

Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Usuwanie odpadów:

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.