Produkty

MONOLITH BS 54Z

Visbud/Produkty/Monolith/MONOLITH BS 54Z

MONOLITH BS 54Z

Sucha zaprawa typu PCC z dodatkiem mikrowłókien z tworzyw sztucznych, przeznaczona do wyrównywania powierzchni betonowych

MONOLITH BS 54Z jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą szpachlową typu PCC na bazie cementu, modyfikowaną polimerami z dodatkiem mikrowłókien. Przeznaczona jest do kosmetyki powierzchni betonowych zarówno nowo wykonywanych, jak i naprawianych.
• 1-komponentowa
• Modyfikowana polimerami
• Siarczanoodporna (klasa ekspozycji XA1 i XA2 wg PN-EN 206-1)
• Nie zawiera pigmentów
• Bardzo dobrej przyczepność do podłoży mineralnych
• Odporna na działanie chlorków i mróz
• Wysoka odporność na karbonatyzację
• Możliwość nanoszenia techniką natryskową
• Grubość warstwy do 6 mm
• Spełnia wymagania normy PN EN 1504 cz. 3 Klasa R2

MONOLITH BS 54Z przeznaczony jest do wyrównywania i kosmetyki powierzchni betonowych zarówno nowo wykonywanych, jak i naprawianych w obszarach niepodlegających bezpośrednio obciążeniom mechanicznym, takim jak ruch pieszy lub ruch pojazdów.
MONOLITH BS 54Z stosuje się:
• kosmetyka betonu licowego,
• do szpachlowania ubytków i porów w betonie, murze oraz tynkach,
• do egalizacji nierówności, np. w zbiornikach na wodę pitną,
• jako warstwa wyrównująca i wykończeniowa układana na zaprawach naprawczych PCC,
• do wewnątrz i na zewnątrz pod wszystkie powłoki malarskie np. MONOLITH Color 10D.

 • Ciężar nasypowy:
 • ok. 1,45 g/cm³
 • Wielkość ziarna:
 • do 0,5 mm
 • Wytrzymałości na ściskanie:
 • po 3 dniach: ok. 5,8 MPa
 • po 7 dniach: ok. 16,0 MPa
 • po 28 dniach: ok. 28,0 MPa
 • Wytrzymałości na zginanie:
 • po 3 dniach: ok. 1,9 MPa
 • po 7 dniach: ok. 3,7 MPa
 • po 28 dniach: ok. 5,8 MPa
 • Barwa:
 • jasno-szara
 • Temperatura stosowania:
 • od + 5°C do + 30°C
 • Opakowanie / forma dostawy:
 • worek papierowy 25 kg / 42 worków na palecie
 • Składowanie:
 • w suchych warunkach, 12 miesięcy

Zużycie:
Na 1 mm grubości warstwy 1,6 kg/m² suchej zaprawy. Worek 25 kg wystarcza na przygotowanie ok. 12,5 litra świeżej zaprawy.

Przygotowanie podłoża:
Powierzchnia betonu ma być wolna od mleczka cementowego, luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń. Podłoże ma być szorstkie. Wytrzymałość średnia podłoża badana metodą „pull-off” ma wynosić co najmniej 1,5 MPa, a wartość pojedynczego pomiaru nie powinna być mniejsza od 1,0 MPa.
Podłoże powinno być w stanie matowo-wilgotnym; powierzchnia podłoża powinna być jednolicie ciemno-matowa, bez jasnych i ciemnych plam.

Wykonanie:
Zaprawę MONOLITH BS 54Z należy wymieszać w betoniarce przeciwbieżnej lub przy użyciu elektrycznych mieszarek wolnoobrotowych. Najpierw wlać do mieszalnika 2/3 ilości wody zarobowej i wsypać zawartość worka i po krótkim zamieszaniu uzupełnić pozostałą częścią wody, następnie ponownie wymieszać, aż uzyska się zdatną do obróbki homogeniczną masę szpachlową. Do mieszania należy stosować mieszalniki wolnoobrotowe lub mieszadła podwójne z ruchem wymuszonym.
Mieszanie ręczne jest niedozwolone. Czas mieszania ok. 5 min.
Proporcje mieszania: ok. 5,5 I na 25 kg suchej mieszanki.
Zaprawę MONOLITH BS 54Z można układać ręcznie: przy pomocy kielni lub pacy tynkarskiej albo natryskowo.
Przy aplikacji natryskowej można wykorzystać agregaty typu PFT G4 lub Putzmeister MP 25. Maksymalna grubość wykonywanej warstwy nie powinna przekroczyć 6 mm. Obrabianą powierzchnię po okresie czasu od 20 do 60 minut, w zależności od temperatury otoczenia, należy zatrzeć i wygładzić. Dla uzyskania gładkiej, wyrównanej płaszczyzny MONOLITH BS 54Z wygładza się i przeciera miękką gąbką.
W przypadku nanoszenia mechanicznego (natryskowego) można pozostawić szorstką fakturę powierzchni.

MONOLITH BS 54Z może być już po 3 godzinach od zatarcia w temperaturze 20 °C pokryty powłokami ochronnymi MONOLITH Color 10D lub MONOLITH ColorFlex 10D.
MONOLITH BS 54Z przez co najmniej 12 godzin należy chronić przed wysychaniem oraz wiatrem i bezpośrednim nasłonecznieniem. W czasie deszczu oraz przy dużej wilgotności powietrza może dojść we wczesnej fazie obróbki do powierzchniowych jasnych przebarwień.

Ważne wskazówki:
• Temperatura obróbki od +5 °C do +30 °C. Czas obróbki: od 20 do 60 min.
• Zaprawy MONOLITH BS 54Z nie należy obrabiać w temperaturze poniżej +5 °C lub powyżej +30 °C. Dotyczy temperatury powietrza i podłoża.
• Powyższe dane odnoszą się do temperatury ok. 20°C i ok. 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury i większa wilgotność opóźniają, natomiast wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają przebieg wiązania i czas obróbki.
• Sprzęt używany przy stosowaniu wszystkich materiałów należy czyścić wodą.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Zawiera cement i silnie reaguje z wodą, alkaiczny.
Bliższe informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i przeładunku znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego danego produktu.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.