Produkty

PBO-MESH 10/10

Visbud/Produkty/Ruregold/PBO-MESH 10/10

PBO-MESH 10/10

(RUREGOLD®XA)

System wzmocnień konstrukcyjnych FRCM z dwukierunkowej siatki kompo PBO oraz stabilizowanej zaprawy nieorganicznej do wzmocnienia konstrukcji murowanych

System RUREGOLD XA MASONRY z zaprawą nieorganiczną RUREGOLD MX MASONRY oferuje parametry użytkowe wyższe w porównaniu do systemów FRP z żywicą epoksydową lub poliestrową:
• zwiększona wytrzymałość na naprężenia ścinające ścian murowych, nośność kolumn i filarów, eliminacja tworzenia nierówności na łukach oraz poprawa dystrybucji naprężeń wewnątrz konstrukcji;
• znacznie zwiększona ciągliwość wzmacnianych elementów konstrukcyjnych, świetne rozproszenie energii oraz wysoka niezawodność systemu, nawet przy cyklicznych przeciążeniach (jak trzęsienia ziemi);
• eliminacja ryzyka wywołania lokalnych mechanizmów zniszczenia z powodu naruszenia wypełnienia dzięki łącznikowi umieszczonemu pomiędzy ścianą osłonową a belką/płytą stropową;
• utrzymanie normalnej paroprzepuszczalności przegrody i wykluczenie kondensacji – potencjalnej przyczyny niszczenia wykończenia powierzchni ścian;
• wysoka odporność termiczna: po utwardzeniu zaprawy system nie traci właściwości w wyniku temperatury zewnętrznej, w przeciwieństwie do systemów FRP, w których żywice tracą przyczepność pomiędzy 30°C a 80°C zależnie temperatury zeszklenia;
• świetna odporność na ogień: system reaguje na ogień w taki sam sposób, co podłoże, gdyż nieorganiczna zaprawa zachowuje swoje właściwości w temperaturach do 550°C, jest niepalna, wytwarza niewiele dymu i nie emituje cząstek żarowych;
• wysoka wytrzymałość nawet w wilgotnych warunkach: zaprawa nieorganiczna, w przeciwieństwie do żywicy epoksydowej, zachowuje swoje właściwości nawet w przypadku długotrwałego oddziaływania wilgoci;
• skuteczność nakładania nawet w przypadku zastosowania na wilgotnym podłożu: wilgotne podłoże jest wymogiem przy nakładaniu zaprawy hydraulicznej, natomiast zmniejsza przyczepność żywic nieorganicznych do podłoża;
• prostota wykonania: zaprawa mineralna przygotowywana jest w ten sam sposób, co każda inna zaprawa;
• możliwość stosowania nawet na nierównych, nieregularnych powierzchniach: nie wymaga wstępnego wygładzania, jak systemy FRP;
• możliwość stosowania w rożnych warunkach otoczenia: brak ograniczeń w zakresie temperatur od 5 °C do 40 °C, w porównaniu do wzmocnień FRP o węższym zdecydowanie węższym zakresie;
• nietoksyczność zastosowanych zapraw dla pracowników i środowiska: działają one podobnie do tradycyjnych zapraw nieorganicznych, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz styczności ze skorą i wymagają stosowania odpowiedniego wyposażenia do ochrony dróg oddechowych oraz rękawic;
• łatwe czyszczenie narzędzi: wystarczy użyć wody, nie ma potrzeby użycia szkodliwych dla ludzkiego zdrowia i środowiska rozpuszczalników, jak przy czyszczeniu żywic.

 

 

System RUREGOLD XA MASONRY używany jest do lekkich wzmocnień nośnych elementów murowanych oraz paneli wypełnieniowych, w tym poddawanych działaniu ognia lub wysokich temperatur. Używany jest w szczególności do: usprawniania właściwości użytkowych w przypadku trzęsienia ziemi; dostosowania do przepisów bezpieczeństwa w razie trzęsienia ziemi; wymiany konwencjonalnych płyt wzmacnianych włóknem szklanym, siatkami syntetycznymi lub stalowymi zgrzewanych; konstrukcji systemów zapobiegających wywracaniu pionowych elementów ścian nienośnych, oraz zapobiegania pęknięciom w panelach ściennych, które mogłyby doprowadzić do zapadnięcia lub wywrócenia się wypełnienia; wzmocnień konstrukcyjnych.

RUREGOLD XA MASONRY: Zachować nachodzenie na siebie ok. 10 cm odcinków na łączeniach.
RUREGOLD® MX MASONRY: Około 3 worki na 1 rolkę.
RUREGOLD JX JOINT: Zachować przynajmniej 15 cm zapasu ponad głębokość otworu na każdym końcu zakotwienia do podłoża.
RUREGOLD® MJ JOINT: 8 – 10 kg na 10 m łącznika.