Produkty

Rurewall R/Z

Visbud/Produkty/Inne/Rurewall R/Z

Rurewall R/Z

Tynk podkładowy dla podłoży murowych

Rurewall R/Z jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą na bazie spoiw hydraulicznych. Cechuje się wysoką zawartością puzzolanów i niską zawartością związków soli. Stosowana jest jako tynk naprawczy na słabe, poważnie zdegradowane podłoża murowe, a także jako pierwsza warstwa pod wierzchnie tynki układane na takich podłożach.
Rurewall R/Z aplikuje się bezpośrednio na podłoże. Po dodaniu wody zaprawa jest gotowa do użycia. Warstwa wykańczająca może być realizowana za pomocą zapraw tynkarskich, przykładowo RUREWALL Z.
Zaprawa Rurewall R/Z odpowiada wymaganiom normy PN EN 998-2:2004.

• łatwa i szybka w obróbce
• mała zawartość związków soli rozpuszczalnych w wodzie
• bardzo dobra przyczepność, nawet do podłoży o dużym stopniu degradacji
• wysoka paroprzepuszczalność
• kompatybilność ze wszystkimi materiałami używanymi do murowania
• bardzo dobra wytrzymałość na agresywne środowisko
• przyjazna dla środowiska

1. Tynk naprawczy o grubości warstwy do 20 mm:
– zaprawa Rurewall R/Z o bardzo rzadkiej konsystencji i grubości warstwy 3÷6 mm. Grubość warstwy 6 mm jest grubością maksymalną.
– zaprawa Rurewall Z o grubości warstwy od 10 do 15 mm.
2. Tynk naprawczy o grubości warstwy 30÷40mm:
– zaprawa Rurewall R/Z o bardzo rzadkiej konsystencji i grubości warstwy 3÷6 mm. Grubość warstwy 6 mm jest grubością maksymalną.
– Druga warstwa zaprawy Rurewall R/Z o gę- stszej konsystencji i grubości warstwy do 10 mm.
– zaprawa Rurewall Z o grubości warstwy od 15 do 20 mm.
3. Tynk naprawczy o grubości max. do 80mm:
– zaprawa Rurewall R/Z o bardzo rzadkiej konsystencji i grubości warstwy 3÷6 mm. Grubość warstwy 6 mm jest grubością maksymalną.
– Druga warstwa zaprawy Rurewall R/Z o gęstszej konsystencji i grubości warstwy do 40 mm. Przy warstwie o grubości do 60 mm stosować siatkę wzmacniającą.
– zaprawa Rurewall Z o grubości warstwy od 15 do 20 mm.

  • worek