Produkty

MX-C 25 MASONRY

Visbud/Produkty/Ruregold/MX-C 25 MASONRY

MX-C 25 MASONRY

(wcześniej RUREDIL X MESH M25)

Nieorganiczna zaprawa (matryca) współpracująca z włóknami węglowymi wchodząca w skład systemu FRCM do wzmacniania konstrukcji murowych

OPIS PRODUKTU
Produkt MX-C 25 Masonry jest nieorganiczną zaprawą na bazie specjalnie dobranych cementów, która we współpracy z włóknami węglowymi tworzy system FRCM do wzmacniania konstrukcji murowych.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
• Nieorganiczna zaprawa (matryca) ma bardzo dobrą przyczepność oraz chemiczną i fizyczną kompatybilność z podłożem murowym, kamiennym.
• Zaprawa nieorganiczna jest łatwa i bezproblemowa w stosowaniu – nie różni się w tym zakresie od tradycyjnych gotowych zapraw hydraulicznie wiążących.
• Zaprawę z powodzeniem można nakładać również na wilgotne podłoże bez konieczności stosowania specjalnych zabezpieczeń.
• Zaprawa ma zdolność dyfuzji pary wodnej.
• Skład zaprawy (matrycy) jest tak dobrany, że nie wywołuje wysoleń.
• Szeroki zakres temperatur aplikacji – od + 5°C do + 35°C.
• Łatwość czyszczenia narzędzi – wystarczy użyć wody.

UWAGI OGÓLNE / WSKAZÓWKI
Zaprawę nieorganiczną MX-C 25 Masonry stosować zgodnie z Kartą Techniczną. Jeżeli wymagane jest przygotowanie podłoża, należy to wykonać z dużą starannością. Materiał przechowywać pod przykryciem w suchym pomieszczeniu z dala od substancji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jednorodność lub przyczepność matrycy. Podczas stosowania wyrobu należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

PRZEZNACZENIE SYSTEMU
• Zapewnienie i poprawa wytrzymałości na obciążenia statyczne i sejsmiczne budynków i obiektów inżynieryjnych o konstrukcji murowej.
• Wzmocnienia konstrukcyjne ścian nośnych, nadproży, filarów międzyokiennych i słupów w budynkach wznoszonych z elementów drobnowymiarowych.
• Wzmocnienia konstrukcyjne naroży murów oraz wieńców na poziomie mocowania stropów.
• Wzmocnienia konstrukcyjne gzymsów w ścianach murowanych.
• Zwiększenie stateczności ścian działowych i zewnętrznych niekonstrukcyjnych.
• Do ochrony i zabezpieczeń stropów z pustaków ceramicznych oraz stropów ceglanych prostych, sklepień.

 • WŁAŚCIWOŚCI MATRYCY NIEORGANICZNEJ
  MX-C 25 MASONRY
 • Gęstość
 • ok.1500 kg/m³
 • Czas zachowania właściwości roboczych
 • Przygotowana mieszanka zaczyna gęstnieć po 10-15 minutach. Jeśli zaczął się już proces gęstnienia zaprawę należy przemieszać, po czym zużyć ją w ciągu maks. 45 minut
 • Temperatura stosowania
 • od +5°C do +35°C
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wiązania
 • ≥ 20 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach wiązania
 • ≥ 3,5 MPa
 • Moduł sprężystości Younga po 28 dniach
 • ≥ 7000 MPa
 • Wydajność
 • 1,2 kg/m² na każdy 1 mm grubości warstwy
  4,8 kg/m² przy grubości warstwy 4 mm
 • Reakcja na ogień (wg EN 13501-1)
 • A2-s1, d0
 • Opakowanie
 • Worki o wadze 25 kg układane na jednorazowych drewnianych paletach po 40 szt.
 • Warunki przechowywania
 • W oryginalnych opakowaniach, pod przykryciem, w chłodnym, suchym pomieszczeniu
 • Okres przechowywania (zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 2003/53/EC)
 • Nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji
 • Karta charakterystyki
 • info@visbud.com
 • Oznakowanie znakiem CE
 • EN 998-2

SPOSÓB STOSOWANIA
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY (MATRYCY) MX-C 25 MASONRY:
• Do przygotowania zaprawy można wykorzystać mieszarkę planetarną. Należy wypełnić ją maksymalnie do 60% nominalnej pojemności oraz przestrzegać podanych czasów mieszania.
• Zaprawę można przygotować również w mieszarce obrotowej. Także w tym przypadku należy wypełnić ją maksymalnie do 60% nominalnej pojemności oraz przestrzegać podanych czasów mieszania.
• Można też przeprowadzić mieszanie ręczne, wykorzystując w tym celu wiertarkę wyposażoną w mieszadło łopatkowe, dodając przy tym odpowiednią ilość wody w stosunku do ilości użytej suchej zaprawy.
• Po otwarciu worka z zaprawą MX-C 25 Masonry należy zużyć całą jego zawartość.

Przygotowanie przy użyciu mieszarki planetarnej, obrotowej lub wiertarki z mieszadłem:
• Otworzyć worek z zaprawą MX-C 25 Masonry o wadze 25 kg.
• Wsypać zaprawę do mieszarki i wlać czystą wodę w ilości ok. 90% ilości docelowej (6,0÷6,5 litra).
• Uruchomić mieszarkę na 2÷3 minuty (3÷4 minuty w przypadku mieszarki obrotowej) i mieszać bez przerw, aby nie dopuścić do zbryleń. Dodać pozostałą ilość 10% czystej wody i wznowić mieszanie bez przerw przez około 1 minutę.
• Po wymieszaniu zaprawy odczekać ok. 1÷2 minuty.
• W razie potrzeby przemieszać zaprawę bezpośrednio przed użyciem.
• Zaprawę należy zawsze nakładać na wystarczająco zwilżone podłoże mineralne.

 • Karta techniczna MX-C 25 Masonry
 • pobierz
 • Zestawienie nazw produktów marki Ruregold
 • pobierz