Produkty

C-MESH 182

Visbud/Produkty/Ruregold/C-MESH 182

C-MESH 182

(wcześniej RUREDIL X MESH UNIAX)

System FRCM do wzmacniania konstrukcji betonowych złożony z jednokierunkowej siatki z włókien węglowych o gramaturze 182 g/m² osadzonej w nieorganicznej matrycy

OPIS PRODUKTU
Produkt C-MESH 182 jest siatką z ułożonymi jednokierunkowo wiązkami włókien węglowych o gramaturze włókien 182 g/m² w osnowie. Siatka w połączeniu z zaprawą (matrycą) MX-C 50 Concrete tworzy system wzmacniania konstrukcji FRCM.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU
• Wzrost wytrzymałości na zginanie, ścinanie oraz ściskanie elementów konstrukcyjnych, m.in. słupów, belek, ścian, stropów oraz wzrost wytrzymałości połączeń, np. belka/słup.
• Wysoka niezawodność systemu w odniesieniu do nośności po zarysowaniu konstrukcji w warunkach odrywania się systemu wzmocnienia od podłoża (brak gwałtownego zniszczenia wzmocnienia).
• Wzmocnienie charakteryzuje się wysoką zdolnością rozpraszania energii – konsekwencją tego jest wyższa, dopuszczalna odkształcalność elementów konstrukcyjnych (w tym również węzłów).
• Duża odporność na wysokie temperatury – po związaniu matrycy, system nie jest uzależniony od temperatury zewnętrznej, w odróżnieniu od systemów FRP, w których żywica, w zależności od jej temperatury zeszklenia, traci przyczepność do wzmacnianego elementu w temperaturach pomiędzy +30°C a +80°C.
• Wysoka trwałość w warunkach wilgotności otoczenia – matryca nieorganiczna jest obojętna na wpływ wilgoci.
• Skuteczność układania również na podłożach wilgotnych – wilgotność sprzyja przyleganiu matrycy hydraulicznie wiążącej, podczas gdy ten sam warunek zmniejsza przyczepność żywic organicznych do podłoża.
• Łatwość przygotowania – przygotowanie matrycy nieorganicznej odbywa się jak dla wszystkich produktów hydraulicznie wiążących.
• Łatwość aplikacji również na powierzchniach chropowatych i nieregularnych – nie wymaga wstępnego wygładzania powierzchni, koniecznego dla systemów FRP.
• Szeroki zakres temperatur aplikacji – od + 5°C do + 35°C.
• Brak toksyczności zastosowanej matrycy – jest porównywalny z tradycyjną zaprawą nieorganiczną, podczas gdy żywice epoksydowe są szkodliwe przy wdychaniu oraz w kontakcie ze skórą, przez co wymagane są dodatkowe środki ochrony.
• Łatwość czyszczenia narzędzi – wystarczy użyć wody, bez konieczności stosowania szkodliwych dla człowieka i środowiska rozpuszczalników, wymaganych przy żywicach.

UWAGI OGÓLNE / WSKAZÓWKI
System wzmacniania konstrukcji betonowych w technologii FRCM złożony z siatki C-MESH 182 i matrycy MX-C 50 Concrete stosować w sposób przewidziany przez projektanta z uwzględnieniem szerokości pasów siatki i zakładów oraz lokalizacji konektorów C-JOINT na zaprawie MX-JOINT (o ile będą wymagane). Jeśli wymagane jest przygotowanie podłoża, należy to zrobić dokładając szczególnej staranności. Materiał przechowywać pod przykryciem w suchym pomieszczeniu z dala od substancji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jednorodność lub przyczepność matrycy. Podczas stosowania wyrobu należy korzystać z odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

 

PRZEZNACZENIE SYSTEMU
• Zapewnienie i poprawa wytrzymałości na obciążenia statyczne, dynamiczne oraz sejsmiczne budynków o konstrukcji betonowej/żelbetowej.
• Zwiększenie wytrzymałości belek na zginanie.
• Zwiększenie wytrzymałości na zginanie stropów z płyt kanałowych.
• Zwiększanie wytrzymałości słupów na jednoczesne oddziaływanie sił osiowych i zginających.
• Wzmacnianie konstrukcyjne żelbetowych belek, płyt, słupów, węzłów i ścian żelbetowych.
• Wzmocnienia obwodowe słupów, kolumn poddanych ściskaniu/zginaniu.

 • WŁAŚCIWOŚCI SIATKI C-MESH 182
 • Gramatura włókien węglowych
 • 182 g/m²
 • Całkowita gramatura siatki
 • ok. 273 g/m²
 • Grubość obliczeniowa przekroju włókien w kierunku 0/90° (osnowa)
 • 0,100 mm
 • Grubość obliczeniowa przekroju włókien w kierunku 0/90° (wątek)
 • 0,00 mm
 • Moduł sprężystości Younga Ef siatki
 • 109 GPa
 • Szerokość siatki
 • 25 cm
 • Długość siatki
 • 15 m
 • Opakowanie
 • Rolki siatki o dł. 15 m, szer. 25 cm
 • Warunki podczas przechowywania
 • Przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła
 • WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU DO WZMACNIANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH W TECHNOLOGII FRCM
  (SIATKA C-MESH 182 + MATRYCA MX-C 50 CONCRETE)
 • slim,conv (umowne naprężenie graniczne wg CNR-DT 215/2018*)
 • Podłoże betonowe (jedna warstwa): 472 MPa
  Podłoże betonowe (dwie lub więcej warstw): 504 MPa
 • elim,conv (umowne odkształcenie graniczne wg CNR-DT 215/2018*)
 • Podłoże betonowe (jedna warstwa): 0,45%
  Podłoże betonowe (dwie lub więcej warstw): 0,48%
 • Wytrzymałość na ściskanie matrycy
 • 40 MPa
 • Graniczna wytrzymałość na rozciąganie (CNR-DT 215/2018*)
 • 273 MPa (1 warstwa)
  356.8 MPa (2 warstwy)
 • Mechanizm zniszczenia systemu (CNR-DT 215/2018*)
 • Typ D
 • Zakres temperatur eksploatacyjnych (CNR-DT 215/2018*)
 • Maks. 100°C
 • Grubość jednej warstwy zapawy MX-C 50 Masonry
 • 3 - 5 mm

*CNR-DT 215/2018 - wytyczne komitetu doradczego ds. zaleceń technicznych dla robót budowlanych przy włoskiej Krajowej Radzie Badań Naukowych – Instrukcja projektowania i wykonywania zewnętrznych wzmocnień istniejących konstrukcji przy wykorzystaniu matrycy nieorganicznej zbrojonej włóknem

SPOSÓB STOSOWANIA
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże, naprawione i przygotowane zgodnie z poniższymi instrukcjami podlega odbiorowi przez Nadzór robót:
• Usunąć uszkodzone fragmenty podłoża metodą hydrodynamiczną odsłaniając przy tym pręty zbrojenia, aż do osiągnięcia stabilnej i nieskarbonatyzowanej warstwy.
• W przypadku zastosowania systemu w celu zwiększenia wytrzymałości na zginanie żeber stropów gęstożebrowych wymagane jest uprzednie zdemontowanie kształtek ceramicznych z dolnego pasa żebra (np. strop Ackermana, Fert, itp.).
• Usunąć ze zbrojenia materiały obce oraz rdzę za pomocą szczotki stalowej (ręcznie lub mechanicznie). Korzystnym jest wypiaskowanie zbrojenia do klasy czystości powierzchni Sa 2 1/2.
• Przy użyciu pędzla nałożyć dwie warstwy antykorozyjnej zaprawy cementowej Ruregold Passivator lub równoważnej dokładnie pokrywając całą powierzchnię odsłoniętego zbrojenia.
• Za pomocą pacy lub agregatu tynkarskiego uzupełnić otulinę zbrojenia układając zaprawę naprawczą Ruregold MX-R4 Repair lub równoważną warstwami o grubości ok. 20÷25 mm. Kolejne warstwy zaprawy układać metodą „świeżym na świeże”.
• Ostre krawędzie wzmacnianego elementu wyoblić (promień min. 3 cm).
• Przed aplikacją wzmocnienia podłoże obficie zwilżyć wodą.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY (MATRYCY) MX-C 50 CONCRETE:
• Do przygotowania zaprawy można wykorzystać mieszarkę planetarną. Należy wypełnić ją maksymalnie do 60% nominalnej pojemności oraz przestrzegać podanych czasów mieszania.
• Zaprawę można przygotować również w mieszarce obrotowej. Także w tym przypadku należy wypełnić ją maksymalnie do 60% nominalnej pojemności oraz przestrzegać podanych czasów mieszania.
• Można też przeprowadzić mieszanie ręczne mieszając część zawartości worka w wiadrze za pomocą wiertarki wyposażonej w mieszadło łopatkowe, dodając przy tym odpowiednią ilość wody w stosunku do użytej ilości suchej zaprawy.
• Po otwarciu worka z zaprawą MX-C 50 Concrete należy zużyć całą jego zawartość.

Przygotowanie przy użyciu mieszarki planetarnej, obrotowej lub wiertarki z mieszadłem:
• Otworzyć worek z zaprawą MX-C 50 Concrete o wadze 25 kg.
• Wsypać zaprawę do mieszarki i wlać czystą wodę w ilości ok. 90% ilości docelowej (6,5 ÷ 7,5 litra).
• Uruchomić mieszarkę na 3÷4 minuty (4÷5 minut w przypadku mieszarki obrotowej) i mieszać bez przerw, aby nie dopuścić do zbryleń. Dodać pozostałą ilość 10% czystej wody i wznowić mieszanie bez przerw przez około 1 minutę.
• Po wymieszaniu zaprawy odczekać ok. 1÷2 minuty.
• W razie potrzeby przemieszać zaprawę bezpośrednio przed użyciem.

APLIKACJA SYSTEMU FRCM:
Wzmocnienia konstrukcyjne z użyciem siatki C-MESH 182 osadzonej w zaprawie MX-C 50 Concrete wykonuje się w następujący sposób:
• Nałożyć pierwszą warstwę zaprawy MX-C 50 Concrete o grubości min. 3 mm, maks. 5 mm.
• Ręcznie osadzić siatkę C-MESH 182 na warstwie niezwiązanej matrycy, a następnie przy użyciu gładkiej metalowej pacy i/lub szpachelki docisnąć ją unikając przy tym jej całkowitego zatopienia w zaprawie.
• Nałożyć na niezwiązaną pierwszą warstwę zaprawy (z siatką) drugą warstwę zaprawy MX-C 50 Concrete o grubości min. 3 mm, maks. 5 mm dociskając ją na tyle, aby przeszła przez oczka siatki zapewniając w ten sposób optymalną sczepność międzywarstwową.
• W ten sam sposób nakładać ewentualne kolejne warstwy siatki i zaprawy, pamiętając by zawsze nakładać kolejną warstwę zaprawy przed związaniem poprzedzającej.
• Siatkę należy układać z zakładami o długości 300 mm.
• W przypadku wzmocnień, w których nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniej długości zakotwienia, wynoszącej 300 mm, należy zainstalować odpowiednie konektory C-JOINT osadzone w specjalnej zaprawie nieorganicznej MX-JOINT.