Produkty

MX-C 50 CONCRETE

Visbud/Produkty/Ruregold/MX-C 50 CONCRETE

MX-C 50 CONCRETE

(wcześniej RUREDIL X MESH M50)

Nieorganiczna zaprawa (matryca) współpracująca z włóknami węglowymi wchodząca w skład systemu FRCM do wzmacniania konstrukcji betonowych i żelbetowych

OPIS PRODUKTU
Produkt MX-C 50 Concrete jest nieorganiczną zaprawą na bazie specjalnie dobranych cementów, która we współpracy z włóknami węglowymi tworzy system FRCM do wzmacniania konstrukcji betonowych, żelbetowych, również murowych.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
• Nieorganiczna zaprawa (matryca) ma bardzo dobrą przyczepność oraz chemiczną i fizyczną kompatybilność z podłożem betonowym, kamiennym.
• Zaprawa nieorganiczna jest łatwa i bezproblemowa w stosowaniu – nie różni się w tym zakresie od tradycyjnych gotowych zapraw hydraulicznie wiążących.
• Zaprawę z powodzeniem można nakładać również na wilgotne podłoże bez konieczności stosowania specjalnych zabezpieczeń.
• Szeroki zakres temperatur aplikacji – od + 5°C do + 35°C.
• Łatwość czyszczenia narzędzi – wystarczy użyć wody, bez konieczności stosowania szkodliwychdla człowieka i środowiska rozpuszczalników, wymaganych przy żywicach.

UWAGI OGÓLNE / WSKAZÓWKI
Zaprawę nieorganiczną MX-C 50 Concrete stosować zgodnie z Kartą Techniczną. Jeżeli wymagane jest przygotowanie podłoża, należy to wykonać z dużą starannością. Materiał przechowywać pod przykryciem w suchym pomieszczeniu z dala od substancji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jednorodność lub przyczepność matrycy. Podczas stosowania wyrobu należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

PRZEZNACZENIE SYSTEMU
• Zapewnienie i poprawa wytrzymałości na obciążenia statyczne i sejsmiczne budynków i obiektów inżynieryjnych o konstrukcji betonowej i żelbetowej.
• Zwiększenie wytrzymałości belek na zginanie.
• Zwiększanie wytrzymałości słupów na jednoczesne oddziaływanie sił podłużnych i zginających.
• Wzmacnianie żelbetowych belek, węzłów i ścian betonowych/żelbetowych.
• Zabezpieczenie przed przemieszczeniem słupów żelbetowych poddanych jednoczesnemu oddziaływaniu sił podłużnych i zginających.

 • WŁAŚCIWOŚCI MATRYCY NIEORGANICZNEJ
  MX-C 50 CONCRETE
 • Gęstość
 • ok.1800 kg/m³
 • Czas zachowania właściwości roboczych
 • Przygotowana mieszanka zaczyna gęstnieć po 10-15 minutach. Jeśli zaczął się już proces gęstnienia zaprawę należy przemieszać, po czym zużyć ją w ciągu maks. 45 minut
 • Temperatura stosowania
 • od +5°C do +35°C
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wiązania
 • ≥ 40 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach wiązania
 • ≥ 4 MPa
 • Wydajność
 • 1,41 kg/m² na każdy 1 mm grubości warstwy
  5,64 kg/m² przy grubości warstwy 4 mm
 • Reakcja na ogień (wg EN 13501-1)
 • A2-s1, d0
 • Opakowanie
 • Worki o wadze 25 kg układane na jednorazowych drewnianych paletach
  po 40 szt.
 • Warunki przechowywania
 • W oryginalnych opakowaniach, pod przykryciem, w chłodnym, suchym pomieszczeniu
 • Okres przechowywania (zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 2003/53/EC)
 • Nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji
 • Karta charakterystyki
 • info@visbud.com
 • Oznakowanie znakiem CE
 • EN 1504-3

SPOSÓB STOSOWANIA
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY (MATRYCY) MX-C 50 CONCRETE:
• Do przygotowania zaprawy można wykorzystać mieszarkę planetarną. Należy wypełnić ją maksymalnie do 60% nominalnej pojemności oraz przestrzegać podanych czasów mieszania.
• Zaprawę można przygotować również w mieszarce obrotowej. Także w tym przypadku należy wypełnić ją maksymalnie do 60% nominalnej pojemności oraz przestrzegać podanych czasów mieszania.
• Można też przeprowadzić mieszanie ręczne mieszając część zawartości worka w wiadrze za pomocą wiertarki wyposażonej w mieszadło łopatkowe, dodając przy tym odpowiednią ilość wody w stosunku do użytej ilości suchej zaprawy.
• Po otwarciu worka z zaprawą MX-C 50 Concrete należy zużyć całą jego zawartość.

Przygotowanie przy użyciu mieszarki planetarnej, obrotowej lub wiertarki z mieszadłem:
• Otworzyć worek z zaprawą MX-C 50 Concrete o wadze 25 kg.
• Wsypać zaprawę do mieszarki i wlać czystą wodę w ilości ok. 90% ilości docelowej (6,5 ÷ 7,5 litra).
• Uruchomić mieszarkę na 3÷4 minuty (4÷5 minut w przypadku mieszarki obrotowej) i mieszać bez przerw, aby nie dopuścić do zbryleń. Dodać pozostałą ilość 10% czystej wody i wznowić mieszanie bez przerw przez około 1 minutę.
• Po wymieszaniu zaprawy odczekać ok. 1÷2 minuty.
• W razie potrzeby przemieszać zaprawę bezpośrednio przed użyciem.
• Zaprawę należy zawsze nakładać na wystarczająco zwilżone podłoże mineralne.

 • Karta techniczna MX-C 50 Concrete
 • pobierz
 • Zestawienie nazw produktów marki Ruregold
 • pobierz