Produkty

PBO-MESH 70/18

Visbud/Produkty/Ruregold/PBO-MESH 70/18

PBO-MESH 70/18

(X Mesh Gold)

Siatka z włókna PBO (poliparafenilenbenzobisoxazol), osadzana w mineralnej matrycy, służąca do wzmacniania wytrzymałości elementów betonowych na naprężenia wywołane rozciąganiem przy zginaniu oraz ścinaniem

System Ruredil X Mesh Gold dzięki zastosowaniu matrycy nieorganicznej RureGold MX nie tylko zastępuje systemy FRP, ale również zwiększa niezawodność wzmocnienia oraz poprawia wiele jego właściwości.
Podstawowe zalety systemu:
• wzrost wytrzymałości na zginanie proste, ścinanie oraz ściskanie połączone ze zginaniem słupów i belek oraz wzrost wytrzymałości połączeń belka/słup;
• znaczny wzrost ciągliwości wzmocnienia, duża zdolność rozpraszania energii oraz wysoka niezawodność systemu, również narażonego na przeciążenia o charakterze cyklicznym (np. trzęsienia ziemi);
• duża odporność na wysokie temperatury
• reakcja na ogień- system gwarantuje reakcję podobną do reakcji podłoża, jest przy tym niepalny, ma niską emisję dymu oraz nie uwalnia rozżarzonych drobin; poziom wzmocnienia pozostaje niezmienny, aż do temperatury +500 oC;
• wysoka trwałość w warunkach wilgotności otoczenia;
• skuteczność układania również na podłożach wilgotnych;
• łatwość przygotowania;
• łatwość aplikacji również na powierzchniach chropowatych i nieregularnych;
• szeroki zakres temperatur aplikacji;
• brak toksyczności zastosowanych matryc;
• łatwość czyszczenia wykorzystywanego sprzętu.

System Ruredil X Mesh Gold nadaje sie do wzmacniania elementów żelbetowych oraz wstępnie sprężonych elementów żelbetowych. Mogą one być jednocześnie poddawane działaniu wysokich temperatur, również ognia.
System RUREDIL X MESH GOLD jest stosowany w takich obszarach jak:
• obszary naprężeń zginających
• obszary występowania naprężeń tnących
• obszary występowania naprężeń wywołanych skręcaniem

Zużycie suchej zaprawy: 1,210-1,270 kg/m2 – 1 mm grubości