Produkty

MONOLITH HKS

Visbud/Produkty/Monolith/MONOLITH HKS

MONOLITH HKS

Zaprawa szybkowiążąca do wykonywania wyoblenia (faset) pod powłoki uszczelniające

 • Bezskurczowa i szybkowiążąca
 • Nie przepuszcza wody
 • Posiada dużą przyczepność do podłoża
 • Odporna na szkodliwe działanie soli (w tym również siarczanów)
 • Może być stosowana do szpachlowania wyrównującego

MONOLITH HKS jest zaprawą hydraulicznie wiążącą przeznaczoną do wykonywania wyobleń.
Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz, na murach ceglanych, kamiennych i podłożach betonowych.
Zaprawa może być stosowana jako warstwa wyrównawcza ograniczająca przenikanie wody przed nałożeniem powłok hydroizolacyjnych.

 • barwa:
 • jasnoszara
 • wytrzymałość na ściskanie po 2 godzinach*:
 • ≥ 1.0 MPa
 • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach*:
 • ≥ 25 MPa
 • wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:
 • ok 3,0 MPa
 • wytrzymałość na odrywanie:
 • ≥1,6 MPa
 • gęstość nasypowa:
 • ok.1,6 kg/l
 • gęstość obj. zarobionej zaprawy:
 • ok. 2,1 kg/l
 • gęstość obj. związanej zaprawy:
 • ok. 2,0 kg/l
 • absorpcja wody kapilarnej:
 • < 0,20 kg/m2h0,5
 • zapotrzebowanie wody:
 • ok. 3,7÷4,2 l na worek 25 kg
 • opakowanie:
 • worek papierowy 25 kg
 • składowanie:
 • przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu, w oryginalnych opakowaniach, do 12 miesięcy od daty produkcji

Zużycie:
Worek 25 kg wystarcza dla przygotowania około 14 l zaprawy.
Na 1 mb wyoblenia o promieniu R=5 cm wystarcza około 1,2 kg, tj. ok. 0,6 litra zaprawy.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od pyłu, starych powłok malarskich.
Z powierzchni muru skuć zmurszałe, niezwiązane z podłożem warstwy. Chłonne podłoża, należy wstępnie zwilżyć wodą.

Wykonanie:
Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C.
Nie nakładać na zamarznięte podłoże, nie prowadzić prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas opadów atmosferycznych.
Zawartość worka zmieszać z wodą w ilości ok. 3,7÷4,2 litra. Mieszać intensywnie, aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej konsystencji. Do mieszania można stosować betoniarki przeciwbieżne lub mieszarki ręczne (wiertarki) z mieszadłem łopatkowym lub koszykowym. Zaprawę MONOLITH HKS nakładać na matowo-wilgotne podłoże natychmiast po jej przygotowaniu. Powłoki uszczelniające (hydroizolacyjne) na bazie dyspersji bitumicznej nakładać po 1-2 godzinach od ułożenia zaprawy MONOLITH HKS.
Powłoki na bazie roztworów w rozpuszczalnikach organicznych nakładać po 6 godzinach.
Czas pracy z zaprawą wynosi ok. 15 minut. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Ważne wskazówki:
• Temperatura stosowania oraz podłoża powinna zawierać się w przedziale +5°C ÷ +25°C
• Świeżą zaprawę należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, mrozem, przeciągami oraz bezpośrednim, intensywnym nasłonecznieniem.
• Nie dodawać do zaprawy żadnych domieszek i dodatków.
• Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Produkt zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego) danego produktu.

Usuwanie odpadów:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla cementowych odpadów budowlanych.