Produkty

BITUMAX 1K S

Visbud/Produkty/Monolith/BITUMAX 1K S

BITUMAX 1K S

1-komponentowa, natryskowa, grubowarstwowa powłoka bitumiczna z wypełniaczem

• Gotowy do zastosowania, łatwy w obróbce, do nakładania ręcznego i natrysku
• Jednokomponentowy
• Wysoka trwałość
• Elastyczny, rozciągliwy, mostkujący rysy
• Odporny na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie
• Wypełniony polistyrenem
• Bezrozpuszczalnikowy
• Nie stanowi obciążenia dla wody gruntowej
• Przechowywać, chroniąc przed mrozem, do 12 miesięcy

BITUMAX 1K S służy do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem, przeciw wilgoci gruntowej (woda kapilarna i błonkowata) i nie spiętrzonej wodzie przesiąkowej, wodzie nienapierającej pod ciśnieniem (umiarkowane i wysokie obciążenie), spiętrzonej wodzie przesiąkowej, na pionowych i poziomych powierzchniach. Można go zastosować na wszystkich podłożach mineralnych.
BITUMAX 1K S stosuje się w obszarach:
• piwnice, obiekty mieszkalne i komercyjne,
• do stosowania w obiektach inżynierii komunikacyjnej,
• fundamenty,
• płyty fundamentowe,
• garaże podziemne, tunele,
• balkony,
• tarasy,
• pomieszczenia mokre,
• mury oporowe,
• klejenie płyt izolacyjnych i drenażowych,
• nie nadaje się na izolację dachów płaskich i zbiorników.

 • Wartość pH:
 • 9,0 – 11,0.
 • Ciężar objętościowy:
 • ok. 0,65 kg/l.
 • Odporność na deszcz*:
 • po ok. 5 godz.
 • Pełne utwardzenie*:
 • ok. 4 dni.
 • Temperatura podłoża, materiału w czasie obróbki:
 • od + 5°C do + 30°C
 • Pojemnik / forma dostawy:
 • PE o pojemności 30l / 18 opakowań na palecie
 • Składowanie:
 • 12 miesięcy w chłodnych, suchych, wolnych od mrozu warunkach w oryginalnym opakowaniu.

* Przy +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza.

Zużycie: (w zależności od obciążenia i przypadku w normie)
• Wilgoć gruntowa i niespiętrzona woda przesiąkowa/ Woda nie napierająca pod ciśnieniem/ Woda nie napierająca pod ciśnieniem: 3,7 l/m².
• Spiętrzona woda przesiąkowa: 4,9 l/m².
• Szpachlowanie drapane: ok. 1 – 2 l/m².

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, oleju, tłuszczu, smoły, otwartych rys, pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw. Kąty proste należy wyoblić. Podłoże może być suche lub matowo wilgotne. Na wilgotnym podłożu przedłuża się czas schnięcia.
Na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych nałożyć warstwę gruntującą BITUMAX BG.
W trakcie prac budowlanych należy unikać przenikania wody pomiędzy powłokę uszczelniającą a podłoże, dlatego zaleca się wykonywania tzw. międzyuszczelnienia z odpowiedniej zaprawy lub szlamu.
Otwarte spoiny do 5 mm zamknąć materiałem BITUMAX 1K S przez szpachlowanie drapane lub wykonując tynk cienkowarstwowy. Przez szpachlowanie drapane głębokich porów lub pustek w betonie zapobiec powstawaniu pęcherzy. Przed rozpoczęciem wykonywania robót uszczelniających powierzchnie zaszpachlowane muszą być stwardniałe. Spoiny o szerokości od 5 mm, przegłębienia na zaprawę i ubytki zamknąć zaprawą zaporową. Wyoblenia między pionowymi i poziomymi powierzchniami wykonać „kielnią językową” za pomocą zaprawy zaporowej.
Stare powłoki bitumiczne (asfaltowe) o dobrej przyczepności mogą być pokrywane po oczyszczeniu.

Wykonanie:
Gruntowanie:
BITUMAX BG koncentrat rozcieńczony w stosunku 1:10 nanieść za pomocą szczotki, pędzla lub odpowiedniego urządzenia natryskowego na wyschnięte lub matowo wilgotne podłoże. Po pełnym wyschnięciu nałożyć BITUMAX 1K S metodą natryskową lub ręcznie.

Nakładanie:
Powierzchnie, narożniki wewnętrzne, krawędzie budowli muszą być w pełni pokryte materiałem BITUMAX 1K S.

Pionowe uszczelnianie ścian:
W przypadku muru z klinkieru uszczelnienie należy poprowadzić poza jego podparcie, aby uniknąć przenikania wody podczas trwania robót budowlanych. Przy ręcznym nakładaniu izolacji, przy napierającej wodzie przesiąkowej należy izolacje zazbroić siatką z włókna szklanego ok. 110 g/m².

Wtapianie wkładki wzmacniającej:
Należy stosować wkładkę wzmacniającą z geowłókniny w narożach dla każdego przypadku obciążenia wodą. Dodatkowo przy dużym obciążeniu wodą, napierającej wodzie przesiąkowej oraz wodzie pod ciśnieniem należy na całej powierzchni zastosować zbrojenie siatką z włókna szklanego.

Klejenie płyt termoizolacyjnych i drenażowych:
Materiał BITUMAX 1K S można stosować jako klej do płyt termoizolacyjnych i drenażowych. Płyty drenażowe lub termo¬izolacyjne można przyklejać do stwardniałej powłoki uszczelniającej na powierzchniach pionowych lub układać na świeżej powłoce na powierzchniach poziomych.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki chemicznej preparatów niebezpiecznych).

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów usuwania odpadów obowiązują aktualne przepisy krajowe.