Produkty

GEODRAIN 3W225/3W560

Visbud/Produkty/Monolith/GEODRAIN 3W225/3W560

GEODRAIN 3W225/3W560

Mata ochronno-drenażowa

GEODRAIN jest trójwarstwową matą składającą się z folii kubełkowej (rdzenia), włókniny filtracyjnej oraz warstwy poślizgowej z folii LDPE.
Folia ta jest „delikatnie” zespolona z rdzeniem wykonanym z HDPE po stronie niezawierającej kubełków, zapewnia to możliwość ruchu samego rdzenia względem hydroizolacji grubowarstwowej lub papy, w celu dodatkowej ochrony hydroizolacji.
Po przeciwnej stronie, od strony kubełków rdzeń zespolony jest z geowłókniną filtracyjną, która wraz z przestrzenną konstrukcją zapewnia macie własności drenażowe
• Nie ulega degradacji biologicznej
• Odporna na działanie chemikaliów
• Odporna na przerastanie korzeni

GEODRAIN przeznaczona jest do:
• ochrony hydroizolacji bitumicznych,
• odprowadzania wody infiltracyjnej do drenażu obwodowego budynków,
• odprowadzania wody opadowej z „dachów zielonych”, budowli inżynieryjnych jak tunele, drogi itp.

 • Wytrzymałość na rozciąganie:
 • GEODRAIN 3W225 -> MD 15,5 (-1,9) kN/m; CMD 15,4 (-1,9) kN/m,
 • GEODRAIN 3W560 -> MD 22,5 (-2,5) kN/m CMD 21 (-2) kN/m
 • Wydłużenie względne przy maksymalnym obciążeniu:
 • GEODRAIN 3W225 -> MD 42 ( ±6,6) % CMD 40 (±5,2) %
 • GEODRAIN 3W560 -> MD 44 ( ±8) % CMD 35 (±5,5) %
 • Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu 20kPa gradient 1,0:
 • GEODRAIN 3W225 -> 2,59(-0,24) (l/m∙s)
 • GEODRAIN 3W560 -> 3,2(-0,24) (l/m∙s)
 • Odporność na przebicie statyczne CBR:
 • 1,0 (-0,1)kN
 • Odporność na przebicie dynamiczne(metoda spadającego stożka):
 • 35 mm
 • Charakterystyczna wielkość porów:
 • 140 (±42) μm
 • Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu VH50:
 • 70x10-3 (-21x10-3) m/s
 • Trwałość (zgodnie z załącznikiem B), odporność na degradację chemiczną:
 • Przewidywana trwałość co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o 4
 • Masa powierzchniowa:
 • GEODRAIN 3W225 -> 640 (±65) g/m²,
 • GEODRAIN 3W560 -> 850 (±85) g/m²
 • Wytrzymałość na ściskanie:
 • GEODRAIN 3W225 -> 225 (-21)kN/m²
 • GEODRAIN 3W560 -> 560 (-35)kN/m²
 • Opakowanie:
 • wysokość 2m x długość 15m pakowane po 6 zwojów na paletę.
 • Przechowywanie:
 • magazynować w pozycji pionowej, nie transportować temperaturach poniżej -10°C.

Wykonanie:
1. Przyciąć matę GEODRAIN z rolki na dokładny wymiar i przykleić do powłoki hydroizolacyjnej masą hydroizolacyjną.
2. W celu wykonania zakładki zawsze wsuwa się matę łączoną pod brzeg włókniny.
3. W przypadku krawędzi zewnętrznych naciąć laminat włókniny i przykleić nacięte powierzchnie taśmą klejącą. Na narożnikach wewnętrznych matę GEODRAIN wystarczy tylko zagiąć.
4. W dolnym obszarze mata powinna kończyć się w warstwie żwiru dokładnie przylegając do rury drenażowej.
5. W przypadku przejść kabli/rur lub szybów piwnicznych należy matę po prostu dopasować docinając ją nożem.
6. Po zakończeniu prac zabezpieczyć krawędzie maty GEODRAIN.
7. W przypadku jeszcze otwartego wykopu podczas wykonywania robót budowlanych obciążyć dół maty żwirem.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Usuwanie odpadów:
Utylizować jak odpady tworzyw sztucznych.