Produkty

INTRASIT PU-Aquastop 11P

Visbud/Produkty/hahne/INTRASIT PU-Aquastop 11P

INTRASIT PU-Aquastop 11P

Niezawierająca rozpuszczalników, jednoskładnikowa, reaktywna żywica iniekcyjna do wypełniania rys przewodzących wodę

Właściwości
INTRASIT® PU-Aquastop 11P jest reagującą na wilgoć żywicą poliuretanową.
W kontakcie z wodą reaguje tworząc swobodnie powstającą piankę i zwiększając od 30 do 60 razy swoją objętość.

 • 1-składnikowa
 • Długi czas stosowania
 • Szybko utwardza się
 • Nie zawiera FCKW i zmiękczaczy ftalowych

Składniki
Żywica poliuretanowa

INTRASIT® PU-Aquastop 11P do uszczelniania rys przewodzących wodę (również wodę słoną) w mineralnych materiałach budowlanych.
Obszary zastosowań:
• Mur i beton.
• Wzmacnianie luźnych skał klastycznych.
• Podłogi i ściany.

 • Opakowanie
 • wiadro blaszane / butelka blaszana 5 kg / 1 kg (11 x 1 kg/karton)
 • Pojemnik
 • 72 poj. na palecie +5 °C do +35 °C
 • Forma dostawy
 • 1,1 kg/l
 • Temperatura stosowania
 • 500 - 1000 mPa.s
 • Ciężar objętościowy
 • ok. 15 sekund od kontaktu z wodą
 • Lepkość
 • bez ograniczeń, w otwartym pojemniku tworzy kożuch
 • Początek ekspansji
 • 12 miesięcy

Zużycie 

Na litr pustki ok. 0,2 l

1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.Przygotowanie podłoża 
Przed rozpoczęciem prac ustalić przebieg rysy. Uszczelniane rysy lub pustki muszą zawierać wilgoć. W razie potrzeby ewentualnie zwilżyć je wodą. Dla umożliwienia wprowadzenia materiału iniekcyjnego z obu stron wzdłuż przebiegu rysy nawierca się otwory. Odstęp pomiędzy nawierconymi otworami wynosi zawsze połowę grubości elementu budowlanego, głębokość ok. 3/4 grubości elementu budowlanego. Nawiercanie otworów odbywa się na ukos pod kątem 45° do środka rysy.
Wykonanie
INTRASIT® PU-Aquastop 11P wprowadza się do rys przewodzących wodę metodą iniekcji przez pakery i za pomocą pomp ręcznych lub napędzanych silnikiem.

1. W przypadku iniekcji osadzić pakery iniekcyjne.
2. W razie potrzeby obszary rys pomiędzy pakerami zamknąć stosując HADALAN® MBH 12E i HADALAN® TX 57DD lub INTRASIT® R 55Z.
3. Do wykonania trwałych uszczelnień wymagane jest wykonanie uzupełniającej iniekcji z użyciem INTRASIT® PU-Injekt 12P. W tym celu bezpośrednio po iniekcji przez te same pakery wtłacza się INTRASIT® PU-Injekt 12P.
4. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić natychmiast po ich użyciu preparatem HADALAN® EPV 38L.

Ważne wskazówki 

 • Nie nadaje się do trwałego sklejania (przywracania ciągłości pracy). Do tego celu należy stosować HADALAN® MBH 12E.
 • INTRASIT® PU-Aquastop 11P usuwać na świeżo za pomocą preparatu HADALAN® EPV 38L.
 • Przestrzegać instrukcji WTA.
 • INTRASIT® PU-Aquastop 11P służy do szybkiego a nie do trwałego uszczelniania rys. Dlatego rysy muszą być poddane iniekcji uzupełniającej za pomocą materiału INTRASIT® PU-Injekt 12P.
 • W przypadku występowania temperatur poniżej +5 °C wstrzymać prace.

Bezpieczeństwo pracy/zalecenia 
Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.