Produkty

HADALAN EPV 38L

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN EPV 38L

HADALAN EPV 38L

Mieszanina rozpuszczalników/rozcieńczalnik do produktów zawierających rozpuszczalniki

Właściwości 
HADALAN® EPV 38L jest uniwersalną mieszaniną rozpuszczalników.
Składniki
Rozpuszczalniki organiczne

HADALAN® EPV 38L do usuwania zanieczyszczeń, regulowania lepkości produktów w systemach poliuretanowych (PUR) oraz do czyszczenia narzędzi.

Obszary zastosowań:
• Produkty na bazie żywic poliuretanowych i epoksydowych.
• Produkty z grup HADALAN® i DAKORIT®.

 • Opakowanie
 • kanister blaszany / butelka blaszana
 • Pojemnik
 • 10 l
 • Forma dostawy
 • 75 poj. na palecie
 • Ciężar objętościowy
 • 0,89 kg/l
 • Składowanie
 • ok. 24 miesięcy

Zużycie
W zależności od zastosowania
Wykonanie
Czyszczenie narzędzi roboczych oraz podłoży odpornych na rozpuszczalniki można wykonywać preparatem HADALAN® EPV 38L tak długo, dopóki usuwany materiał jeszcze nie stwardniał.
W przypadku rozcieńczania preparat HADALAN® EPV 38L dodaje się do rozcieńczanego materiału ciągle mieszając. Ilość podana jest w karcie technicznej.

Ważne wskazówki

 • Przy stosowaniu wewnątrz pomieszczeń należy zapewnić wystarczającą wentylację.
 • Zawiera palne rozpuszczalniki.
 • Nosić odpowiednie rękawice ochronne, okulary ochronne i osłonę przed odpryskami.

Bezpieczeństwo pracy/zalecenia
Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.