Produkty

HADALAN EBG 13E

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN EBG 13E

HADALAN EBG 13E

Dyspersja żywicy epoksydowej, spoiwo i środek gruntujący

Właściwości:

HADALAN® EBG 13E jest 2-składnikową, wysokoreaktywną dyspersją żywicy epoksydowej, która może być stosowana jako materiał gruntujący lub w połączeniu z HADALAN® FGM003 57M w wielu przypadkach wymagających różnych grubości warstw.Masy do szpachlowania drapanego i powłoki samorozlewne na bazie HADALAN® EBG 13E są paroprzepuszczalne i tym samym mogą być stosowane również na podłożach od strony parcia negatywnego wody, bez zagrożenia, iż ulegną odspojeniu lub dojdzie do powstawania pęcherzy powietrza w wyniku zjawiska osmozy.
•Paroprzepuszczalny
•Nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC)
•Szybko się utwardza
•Można go stosować na wilgotnym podłożu
•Odporny na chemikalia
•Możliwe różne grubości warstw

 

HADALAN® EBG 13E nadaje się, po rozcieńczeniu wodą, do stosowania jako otwarty dyfuzyjnie, dobrze wypełniający pory grunt na wszystkich chłonnych podłożach mineralnych. W połączeniu z mieszanką wypełniaczy HADALAN® FGM003 57M można wykonywać masy do szpachlowania drapanego, masy rozlewne i wypełniające w różnych grubościach warstw. Ponadto HADALAN® EBG 13E można stosować jako spoiwo do otwartych dyfuzyjnie zapraw z żywic epoksydowych w połączeniu z mieszanką wypełniaczy HADALAN® FGM012 57M.
Obszary zastosowań:
• Beton i powierzchnie jastrychowe
• Wewnątrz i na zewnątrz budowli
• Na podłożach ceramicznych

Składniki
Żywica poliuretanowa, wypełniacze funkcjonalne

 • Opakowanie:
 • wiadro blaszane
 • Pojemnik kombi:
 • 8,5 kg / 1 kg (12x1 kg w kartonie)
 • Komponent A:
 • 6 kg / 0,705 kg
 • Komponent B:
 • 2,5 kg / 0,295 kg
 • Forma dostawy:
 • 42 poj. /na palecie
 • Proporcje mieszanki:
 • 2,4 : 1 części wagowych
 • Ciężar objętościowy komp. A:
 • 1,02 kg/l
 • Ciężar objętościowy komp. B:
 • 1,12 kg/l
 • Ciężar objętościowy gotowej mieszanki:
 • 1,05 kg/l
 • Lepkość:
 • 5 dPa.s
 • Temperatura stosowania:
 • +8 °C do +25 °C
 • Czas stosowania ⃰ :
 • ok. 20 minut
 • Jako masa rozlewna w połączeniu z HADALAN® FGM003 57M:
 • 100 - 150 mg w zależności od proporcji mieszanki
 • Odporność na ścieranie wg Tabera ⃰ ⃰ :
 • 75
 • Twardość D wg Shore‘a ⃰ ⃰ ⃰:
 • ok. 3 N/mm² na betonie
 • Wytrzymałość na ściskanie w połączeniu z HADALAN® FGM012 57M w proporcji mieszanki 1 : 10:
 • 45 N/mm²
 • Składowanie:
 • w zabezpieczonym przed mrozem, chłodnym miejscu, 12 miesięcy

⃰⃰ W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 % ⃰ ⃰⃰ ⃰ Wg Tabera CS 10 / 1000 obr / 1000 g ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ Twardość D wg Shore‘a wg DIN 53505 (po 28 dniach w temp. +20 °C)

Zużycie:
Gruntowanie: ok. 0,15 kg/m²

Szpachla drapana, masy rozlewne i wypełniające w połączeniu z HADALAN® FGM003 57M
Zużycie na m² i mm grubości warstwy:
· Szpachla drapana + masa rozlewna 0 – 3 mm:
proporcje mieszanki 8,5 kg + 20 kg -> ok. 0,55 kg -EBG 13E+ ok. 1,3 kg -FGM003 57M
· Masa rozlewna 3 – 8 mm:
proporcje mieszanki 8,5 kg + 40 kg-> ok. 0,37 kg -EBG 13E+ ok. 1,8 kg -FGM003 57M
· Masa wypełniająca:
proporcje mieszanki 8,5 kg + 60 kg->ok. 0,28 kg -EBG 13E + ok. 2 kg -FGM003 57M

Zaprawa w połączeniu z HADALAN®FGM012 57M
Zużycie na m2 i mm grubości warstwy:
· Zaprawa
proporcje mieszanki 8,5 kg + 90 kg -> ok. 0,2 kg -EBG 13E+ ok. 2,1 kg -FGM012 57M

Przygotowanie podłoża:
Podłoża muszą być mocne, czyste, bez pyłów, chłonne, nośne i wolne od substancji antyadhezyjnych, bez elementów sprzyjających korozji lub innych warstw utrudniających związanie. Zasadniczo podłoże musi nadawać się do położenia na nim systemu powłok. Powierzchniowa wytrzymałość podłożą na odrywanie nie może być mniejsza niż 1,5 N/mm2.
Jastrychy anhydrytowe: < 0,5 CM%. Podłoże musi być zabezpieczone przed wilgocią podciągającą i wnikającą.
Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić co najmniej 25 N/mm2.
Powierzchnię podłoża należy przygotować z zastosowaniem takich metod jak np. bezpyłowe śrutowanie, szlifowanie tarczą diamentową, frezowanie lub w inny podobny sposób. Struktura ziarna musi być odsłonięta i trzeba konsekwentnie usunąć wszystkie substancje utrudniające związanie oraz luźne cząstki. Podłoża, w których powierzchnię podczas wygładzania zostały wtarte środki pomocnicze (woski), zasadniczo należy zdjąć metodą frezowania i następnie śrutowania. Należy sprawdzić kompatybilność materiału ze starymi warstwami; warstwy i powłoki, które utraciły nośność, należy całkowicie usunąć. Do trudnych podłoży należą jastrychy zawierające asfalt, ponieważ odkształcają się one pod wpływem obciążeń mechanicznych i termicznych. Proszę w tym przypadku skontaktować się z naszym konsultantem technicznym.
W razie występowania mocno trzymających się powłok z płytek ceramicznych powierzchnię podłoża należy usunąć za pomocą szlifowania tarczą diamentową lub frezowania. Glazura musi być całkowicie usunięta.
Wykonanie
Gruntowanie:
Składniki A + B należy wymieszać ze sobą za pomocą maszynowego mieszadła (300 – 400 obr/min) do uzyskania jednorodnej konsystencji (czas mieszania 2 minuty). Następnie wymieszany materiał trzeba przelać do innego naczynia i jeszcze raz krótko wymieszać. Potem, w zależności od chłonności podłoża, mieszankę należy rozcieńczyć dodając 50 do 100 % wody i jeszcze raz wymieszać.
Tak przygotowany grunt można nakładać odpowiednim narzędziem (gumowym zgarniakiem, wałkiem do żywic epoksydowych hahne® Epoxirolle 9ZH ). Należy przy tym unikać tworzenia się kałuż.
Po wyschnięciu materiału gruntującego (ok. 4 godz.) powierzchnię można pokryć powłoką paroprzepuszczalną. Możliwe jest także nakładanie materiału metodą świeżym na świeże, nie gwarantuje to jednak pewnego zamknięcia porów.
Po całkowitym utwardzeniu (1 dzień) HADALAN® EBG 13E, w przypadku podłoży niezawilgoconych od drugiej (negatywnej) strony, nadaje się również do stosowania jako materiał gruntujący i zamykający pory pod wykonywane później powłoki o właściwościach paroizolacyjnych (np. HADALAN® VS 12E/ -VS-E 12E).
Wykonanie:
Otwarta dyfuzyjnie zaprawa z żywicy epoksydowej:
8,5 kg spoiwa + 90 – 120 kg (3 – 4 worki) HADALAN® FGM012 57M. W zależności od posiadanego mieszadła należy mieszać ilości cząstkowe
Masy nakłada się na wcześniej przygotowane podłoże. Gotowe mieszanki nakładane są za pomocą nadających się do tego celu narzędzi, np. raklą szczelinową, raklą zębatą, kielnią i pacą stalową.
Obróbka i wykonanie w systemie ochrony balkonów HADALAN®:
Do wykonania warstwy membranowej w systemie ochrony balkonów HADALAN® należy zastosować HADALAN® EBG 13E w postaci masy samorozlewnej o grubości warstwy 2 mm. Materiał może być nakładany na wilgotnych podłożach i służy jako warstwa wyrównująca ciśnienie pary wodnej. Dla nakładanego następnie całego systemu należy wykluczyć możliwość występowania wilgoci napierającej pod ciśnieniem, w razie potrzeby po nałożeniu warstwy membranowej element budowli należy dalej osuszać, aż do uzyskania w nim wartości wilgotności wyrównawczej.
Masy samorozlewne należy następnie wyrównać za pomocą wałka kolczastego. Narzędzia robocze można czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. Na koniec na masę wyrównawczą nakłada się powłokę ochronną np. z materiału HADALAN® LF51 12/-LF41 12E w wybranym kolorze. Alternatywnie można zastosować HADALAN® Topcoat M 12P jako materiał do zamykania porów; do wykonania błyszczącej, utrwalającej powłoki ochronnej stosuje się HADALAN® Topcoat G 32P lub HADALAN® V31 13E.

 

Ważne wskazówki:
• Przestrzegać temperatury obróbki, stosowania i utwardzania (temperatury materiału, podłoża i powietrza otoczenia) wynoszącej od + 8 °C do + 25 °C.
• Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80 %. Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 3 °C.
• Podwyższone temperatury przyspieszają proces wiązania, niskie temperatury go opóźniają.
• Niekorzystne warunki schnięcia mogą prowadzić do zakłóceń powierzchniowych masy rozlewnej.
• Podczas utwardzania i schnięcia materiału zwracać uwagę na wystarczającą wentylację.
• W przypadku oddziaływania promieni słonecznych trzeba się liczyć z możliwością żółknięcia powłoki. Zaleca się położenie odpornej na promienie UV powłoki malarskiej jako lakier powierzchniowy.

Składniki:
Dyspersja żywicy epoksydowej, dodatki

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Dokładniejsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem znajdują się w aktualnych kartach charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.