Produkty

HADALAN DS91 13P

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN DS91 13P

HADALAN DS91 13P

2-składnikowa powłoka uszczelniająca do uszczelniania powierzchni balkonów i

Właściwości:
HADALAN® DS91 13 jest dwuskładnikową masą uszczelniającą na bazie żywicy poliuretanowej. Po utwardzeniu otrzymuje się elastyczną i wytrzymałą powłokę, która nie traci swojej elastyczności również w niskich temperaturach. Materiał przeznaczony jest do uszczelniania (izolacji) balkonów zgodnie z normą DIN 18531 jako dopuszczona powłoka uszczelniająca spełniająca wymagania ETAG 005 bez włókniny zbrojeniowej. Inne zastosowania materiału uwzględniają przede wszystkim to, że nie zawiera on rozpuszczalników i jest bardzo wytrzymały.

 • Elastyczny w niskich temperaturach
 • Wytrzymały
 • Przenosi rysy
 • Nie zawiera rozpuszczalników

Składniki:
Żywica poliuretanowa, wypełniacze funkcjonalne, pigmenty

HADALAN® DS91 13P jako uszczelnienie (izolacja) podłoży mineralnych i ceramicznych na balkonach i tarasach Zgodnie z normą DIN 18531-5 nie wymaga stosowania włókniny zbrojeniowej, co pozwala na wykonywanie powłok uszczelniającej bez spoin (przerw roboczych) i przeszkód również w obrębie połączeń i detali elementów budowlanych. HADALAN® DS91 13P jest produktem systemowym, który można stosować jako uszczelnienie na HADALAN® EBG 13E również na podłożach krytycznych. Warstwę użytkową wykonuje się za pomocą różnych systemów tworzących górną powłokę.

Obszary zastosowania:

 • Powierzchnie balkonów i tarasów
 • Galerie
 • Podłoża betonowe i jastrychowe
 • Opakowanie:
 • wiadro blaszane / butelka blaszana
 • Opakowanie kombi / opakowanie mieszane:
 • 13 kg / 4 kg
 • Składnik A
 • 11,7 kg / 3,6 kg
 • Składnik B
 • 1,3 kg / 0,4 kg
 • Forma dostawy:
 • 42 / 56 poj. na palecie
 • Temperatura stosowania:
 • +8 °C do +30 °C
 • Czas stosowania*:
 • ok. 20 minut
 • Ciężar objętościowy*:
 • 1,2 kg/l
 • Zawartość cząstek stałych:
 • 96 %
 • Lepkość, materiału gotowego do użytku*:
 • ok. 80 dPa.s
 • Barwa:
 • szara
 • Stosunek składników mieszanki w częściach wagowych:
 • 9 : 1
 • Możliwość nakładania następnej powłoki*:
 • > 4 godz. < 12 godz.
 • Wydłużenie przy zerwaniu*:
 • > 500 %
 • Wytrzymałość na odrywanie
 • > 2 N/mm²
 • Wartość µ:
 • 1700
 • Składowanie:
 • w chłodnym miejscu, 9 miesięcy

* W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:
W zależności od grubości warstwy: ok. 1,2 kg/m².
Zalecana grubość warstwy zgodnie z ETAG 005 2 mm: ok. 2,4 kg/m².

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste i wolne od rys oraz substancji antyadhezyjnych. Zabrudzenia, środki antyadhezyjne, oleje, resztki zaprawy, stare powłoki malarskie itd. należy usunąć przez śrutowanie, frezowanie lub piaskowanie. Zawartość wilgoci resztkowej podłoża nie może przekraczać 4 % wagowo. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm². Jako warstwę membranową w systemie ochrony balkonów HADALAN® należy stosować HADALAN®EBG 13E w postaci masy samorozlewnej o grubości 2 mm. Materiał można nakładać na wilgotne podłoża i pełni on funkcję warstwy wyrównującej ciśnienie pary wodnej. Następną warstwę HADALAN® DS91 13E można nakładać na utwardzoną warstwę HADALAN®EBG 13E bez dodatkowej warstwy kontaktowej (piasek kwarcowy). Przed rozpoczęciem wykonywania powłok powierzchnia podłoża musi być sucha. Wilgoć na podłożu prowadzi do powstawania pęcherzy powietrza i/lub problemów z przyczepnością. Przed nakładaniem powłok należy odpowiednio przygotować istniejące szczeliny dylatacyjne (wbudowanie profili dylatacyjnych itp.). W celu zachowania ciągłości pracy trzeba je przejąć do warstwy uszczelniającej (izolacyjnej).

Wykonanie:
Całą ilość utwardzacza dodaje się do żywicy. Oba składniki należy następnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki (ok. 400 obr/min) z mieszadłem krzyżakowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Czas mieszania wynosi co najmniej 2 minuty. Następnie materiał przelewa się do czystego pojemnika, po czym należy go ponownie krótko wymieszać. Czynność ta jest niezbędna, ponieważ materiał (ze ścianek pojemnika lub z mieszadła), który nie zostanie jednorodnie wymieszany spowoduje uszkodzenie powłoki (nie utwardzi się i pozostanie lepki).Po wymieszaniu materiał nakłada się najpierw w obrębie połączeń, przejść itd. W przypadku wykonywania powłok na powierzchniach nachylonych i pionowych można go zagęścić dodając HADALAN® TX 57DD. W tym celu na 4 kg HADALAN® DS91 13P dodaje się 1 – 2 l HADALAN® TX 57DD i miesza do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dla przyspieszenia reakcji można dodać 1 – 2 % HADALAN® BPT 37DD. W przypadku całkowitej ilości 10 kg HADALAN®DS91 13P ilość dodawanego HADALAN® BPT 37DD wynosi 4 – 8 nakrętek dozujących (25 ml), co odpowiada 100 – 200 ml. Następnie HADALAN® DS91 13P rozprowadza się równomiernie przy użyciu zębatej kielni (Zahnleiste Spezial, nr art. 1041349) do grubości warstwy 2 mm. Do nakładania materiału na krawędziach i progach wskazane jest posługiwanie się wałkiem z moherowym włosiem.

Wykonanie powłoki jednobarwnej:
1. Po utwardzeniu HADALAN® DS91 13P maluje się barwnym materiałem HADALAN® PUR Top 32Pfarbig.
2. Dodanie preparatu przyspieszającego reakcję HADALAN® BPT 37DD pozwala na wyraźne skrócenie czasów reakcji.

Wykonanie powłoki barwnej z zastosowaniem kolorowych płatków:
1. W przypadku stosowania kolorowych płatków do wykonywania powłoki dekoracyjnej po upływie > 4 h < 24 h na warstwę uszczelniającą (izolacyjną) nakłada się warstwę klejącą z barwionego materiału HADALAN® PUR Top 32Pfarbig. Świeżą warstwę klejącą można posypać dekoracyjnymi płatkami – ręcznie, za pomocą kubka do posypywania lub dmuchawy marki Chiron.
2. Po wyschnięciu trwającym > 4 h < 24 h powierzchnię pokrywa się transparentną powłoką ochronną HADALAN® PUR Top 32P transparent.

Wykonanie powłoki dekoracyjnej z zastosowaniem kamieni naturalnych:
1. W celu wykonania powłoki dekoracyjnej z wykorzystaniem kamieni naturalnych należy nałożyć warstwę klejącą HADALAN® PUR Top 32P farbig, którą następnie posypuje się piaskiem kwarcowym Quartz0105 57M.
2. Proces ten można znacznie przyspieszyć za pomocą preparatu przyspieszającego czas reakcji HADALAN® BPT 37DD, tak że nakładanie materiałów na warstwę klejącą może nastąpić już po ok. 20 minutach.
3. Kamienie naturalne należy stosować zgodnie z wytycznymi i instrukcją techniczną.
Jeżeli następnych powłok kryjących nie można nałożyć zgodnie z wytycznymi, wymagane jest zagruntowanie podłoża preparatem polepszającym przyczepność HADALAN® HV2 30DD, w przypadku transparentnych powłok ochronnych należy stosować HADALAN® HV3 30DD. Sprzęt i narzędzia robocze można na świeżo czyścić rozpuszczalnikiem HADALAN® EPV 38L. Po utwardzeniu możliwe jest już tylko czyszczenie mechaniczne.
Dalsze wskazówki podane są w instrukcji roboczej “Naprawa, wykonywanie powłok i dekoracyjne kształtowanie powierzchni za pomocą płynnych tworzyw sztucznych HADALAN PUR“.

Ważne wskazówki:
· Należy przestrzegać temperatury stosowania wy-noszącej od +8 °C do +30 °C.
· Żywice reaktywne HADALAN® PUR reagują w kontakcie z wilgocią. Dlatego materiały te do chwili ich całkowitego utwardzenia należy chronić przed wilgocią. Powlekane nimi podłoże musi być być powierzchniowo suche.
· Wysokie temperatury przyspieszają, niskie temperatury opóźniają proces wiązania.
· W razie stosowania ilości cząstkowych należy się liczyć z możliwością wyraźnej zmiany barwy.
· Należy przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem kolejnych materiałów.
· Ilość dodawanego preparatu przyspieszającego reakcję HADALAN® BPT 37DD należy ograniczyć do max. 2 %.