Produkty

HADALAN DS91 13P

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN DS91 13P

HADALAN DS91 13P

Powłoka uszczelniająca do uszczelniania balkonów, loggii i podcieni

Właściwości:
HADALAN® DS91 13 jest dwuskładnikową masą uszczelniającą na bazie żywicy poliuretanowej. Po utwardzeniu otrzymuje się elastyczną i wytrzymałą powłokę, która nie traci swojej elastyczności również w niskich temperaturach. Materiał przeznaczony jest do uszczelniania (izolacji) balkonów zgodnie z normą DIN 18531 jako dopuszczona powłoka uszczelniająca spełniająca wymagania ETAG 005 bez włókniny zbrojeniowej. Inne zastosowania materiału uwzględniają przede wszystkim to, że nie zawiera on rozpuszczalników i jest bardzo wytrzymały.

 • Elastyczny w niskich temperaturach
 • Wytrzymały
 • Przenosi rysy
 • Nie zawiera rozpuszczalników

Składniki:
Żywica poliuretanowa, wypełniacze funkcjonalne, pigmenty

HADALAN® DS9113P jako uszczelnienie (izolacja) podłoży mineralnych i ceramicznych na balkonach i tarasach Zgodnie z normą DIN 18531-5 nie wymaga stosowania włókniny zbrojeniowej. Dzięki znakomitym właściwościom układania można bezpiecznie i łatwo wykonywać powłoki uszczelniające bez spoin (przerw roboczych) również w obrębie połączeń i detali elementów budowlanych. HADALAN® DS9113P jest produktem systemowym, który można stosować jako uszczelnienie na HADALAN® EBG 13E również na podłożach krytycznych. Warstwę użytkową wykonuje się za pomocą różnych systemów tworzących górną powłokę.

Obszary zastosowania:
•Powierzchnie balkonów i tarasów
•Galerie, loggie
•Powierzchnie betonowe i jastrychowe
•Schody zewnętrzne
•Uszczelnienie wg DIN 18531-5
•Strefy połączeń

 • Opakowanie:
 • wiadro blaszane / butelka blaszana
 • Opakowanie kombi / opakowanie mieszane:
 • 13 kg / 4 kg
 • Składnik A
 • 11,7 kg / 3,6 kg
 • Składnik B
 • 1,3 kg / 0,4 kg
 • Forma dostawy:
 • 42 / 56 poj. na palecie
 • Temperatura stosowania:
 • +10 °C do +30 °C
 • Czas stosowania*:
 • ok. 20 minut
 • Ciężar objętościowy*:
 • 1,2 kg/l
 • Zawartość cząstek stałych:
 • 96 %
 • Lepkość, materiału gotowego do użytku*:
 • ok. 80 dPa.s
 • Barwa:
 • szara
 • Stosunek składników mieszanki w częściach wagowych:
 • 9 : 1
 • Możliwość nakładania następnej powłoki*:
 • < 24 godz.
 • Wydłużenie przy zerwaniu*:
 • > 500 %
 • Wytrzymałość na odrywanie
 • > 2 N/mm²
 • Wartość µ:
 • 1700
 • Składowanie:
 • w chłodnym miejscu, 9 miesięcy

* W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:
W zależności od grubości warstwy: ok. 1,2 kg/m².
Zalecana grubość warstwy zgodnie z DIN 18531-5 2 mm: ok. 2,4 kg/m².

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być nośne, czyste i wolne od rys oraz substancji antyadhezyjnych. Zabrudzenia, środki antyadhezyjne, oleje, resztki zaprawy, stare powłoki malarskie itd. należy usunąć metodą śrutowania, frezowania lub piaskowania. Zawartość wilgoci resztkowej podłoża nie może przekraczać 4 % wagowo. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm2.
Jako warstwę membranową w systemie ochrony balkonów HADALAN® należy stosować HADALAN®EBG 13E w postaci masy samorozlewnej o grubości warstwy 2 mm. Materiał można nakładać na wilgotne podłoża i pełni on funkcję warstwy wyrównującej ciśnienie pary wodnej. Kolejną warstwę HADALAN®DS91 13E można nakładać na utwardzoną warstwę HADALAN® EBG 13E bez dodatkowej warstwy kontaktowej (piasek kwarcowy).
Przed rozpoczęciem wykonywania powłok powierzchnia podłoża musi być sucha. Wilgoć na podłożu prowadzi do powstawania pęcherzy powietrza i/lub problemów z przyczepnością. Przed nakładaniem powłok należy odpowiednio przygotować istniejące szczeliny dylatacyjne (wbudowanie profili dylatacyjnych itp.). W celu zachowania ciągłości pracy trzeba je przejąć do warstwy uszczelniającej (izolacyjnej).

Wykonanie:

1. Całą ilość utwardzacza dodaje się do żywicy. Oba składniki należy następnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki (ok. 400 obr/min) z mieszadłem krzyżakowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Czas mieszania wynosi co najmniej 2 minuty.
2. Następnie materiał należy przelać do czystego naczynia i ponownie krótko wymieszać. Jest to konieczne, ponieważ niejednorodnie wymieszany materiał (ze ścianek naczynia lub z mieszadła) prowadzi do uszkodzenia izolacji (materiał nie twardnieje i pozostaje kleisty).
3. Po wymieszaniu materiał nakłada się najpierw w strefach połączeń, przejść itd.
4. Następnie HADALAN® DS91 13P rozprowadza się równomiernie przy użyciu zębatej kielni (Zahnleiste Spezial, nr art. 1041349) do grubości warstwy 2 mm. Do nakładania materiału na krawędziach i progach wskazane jest posługiwanie się wałkiem. z moherowym włosiem
5. Do wykonywania powłok na powierzchniach nachylonych i pionowych konsystencję materiału można zagęścić przez dodanie HADALAN® SM 57DD. W tym celu należy do 4 kg HADALAN®DS91 dodać 1 – 2 l HADALAN® SM 57DDi jednorodnie wymieszać.
6.1 Wykonanie powłoki jednobarwnej
Po utwardzeniu powłokę wykonaną z HADALAN®DS91 13P należy pomalować HADALAN® PUR Top 32P farbig.
6.2 Wykonanie z posypką kolorowymi płatkami
Po utwardzeniu powłokę wykonaną z materiału HADALAN® DS91 13P należy pomalować HADALAN® PUR Top 32P farbig. Następnie świeżą warstwę malarską posypuje się ręcznie lub za pomocą dmuchawy marki Chiron płatkami HADALAN® ColourChips 89V.Po wyschnięciu powierzchnia powłoki jest zabezpieczana przezroczystą warstwą HADALAN® PUR Top 32P.
6.3 Wykonanie z z nałożeniem szpachlowanej powłoki z kamienia naturalnego
Po wyschnięciu HADALAN® DS91 13P pokrywa się warstwą klejową materiału HADALAN®PUR Top 32P farbig i posypuje piaskiem kwarcowym Quartz0105 57M. (Proces ten można znacznie przyspieszyć za pomocą preparatu przyspieszającego wiązanie HADALAN® BPT 37DD, tak że po ok. 20 minutach można nakładać kolejne materiały na warstwę klejową).
Na koniec, zgodnie z instrukcją wykonawczą i wytycznymi określonymi w karcie technicznej nakłada się HADALAN® MST 89M.

Jeżeli nie będzie można wykonać końcowych powłok kryjących zgodnie z wytycznymi, konieczne jest nałożenie warstwy gruntującej preparatem polepszającym przyczepność HADALAN® HV Uni 30DD.

Ważne wskazówki:
· Należy przestrzegać temperatury stosowania wy-noszącej od +8 °C do +30 °C.