Produkty

HADALAN HV Uni 30DD

Visbud/Produkty/hahne/HADALAN HV Uni 30DD

HADALAN HV Uni 30DD

Uniwersalny preparat polepszający przyczepność, odporny na działanie światła

Właściwości:

HADALAN® HV Uni 30DD jest odznaczającym się niską lepkością roztworem specjalnych dodatków polepszających przyczepność. Szybkie schnięcie pozwala na szybkie nakładanie na pokrytej nim powierzchni systemów poliuretanowych.
• Polepsza przyczepność
• Odporny na działanie światła
• Szybkoschnący
• Gotowy do użycia
• Łatwy w stosowaniu

HADALAN® HV Uni 30DD służy jako preparat polepszający przyczepność oraz jako grunt pod nakładane na niego powłoki poliuretanowe na chłonnych i niechłonnych podłożach.
– miedź
– cynk
– żelazo
– stal szlachetna
– aluminium
– płytki ceramiczne
– podłoża cementowe
– PCV
– poliwęglan
– poliester
– powłoki malarskie na bazie żywicy epoksydowej
– stare powłoki malarskie na bazie poliuretanu
– lakierowane blachy i profile
– szkło
Obszary zastosowania:
• powierzchnie balkonów i tarasów
• galerie
• powierzchnie dachowe
• uszczelnienia budowli
• renowacja podłóg
• poliolefinowe pokrycia dachowe

 • Opakowanie:
 • buteka blaszana
 • Pojemnik:
 • 1 l (11 x 1 l/karton)
 • Temperatura stosowania:
 • +5 °C do +30 °C
 • Ciężar objętościowy ⃰:
 • 0,93 kg/l
 • Barwa:
 • brązowa, transparentna
 • Nakładanie następnych materiałów:
 • po ok. 20 minutach
 • Składowanie:
 • w chłodnym miejscu, przez 6 miesięcy

⃰ W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %

Zużycie:
Podłoża niechłonne: 30 – 50 ml/m²
Podłoża chłonne, mineralne: 100 – 200 ml/m²

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, jego powierzchnia powinna być sucha i wolna od brudu, pyłu, pozostałości środków czyszczących lub innych substancji antyadhezyjnych.
Metale i tworzywa sztuczne należy przed gruntowaniem przeszlifować i odtłuścić. W przypadku dużych różnic temperaturowych, w powiązaniu z podwyższoną wilgotnością powietrza, istnieje niebezpieczeństwo powstawania wody kondensacyjnej na powierzchni podłoża.

Wykonanie:
1. HADALAN® HV Uni 30DD jest gotowy do użycia.
2. HADALAN® HV Uni 30DD rozprowadza się równomiernie cienką warstwą na powierzchni za pomocą niestrzępiącej się szmatki. W razie gruntowania większych powierzchni zaleca się korzystanie z odpornego na rozpuszczalnik wałka o krótkim włosiu.
3. Po użyciu pojemnik z resztką materiału należy natychmiast szczelnie zamknąć.
4. Po ok. 20 minutach, najpóźniej po 6 godzinach, na zagruntowaną powierzchnię można nakładać powłokę poliuretanową.

Ważne wskazówki:
• Należy przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +30 °C.
• Powlekane podłoże musi być suche.
• Należy przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.
• Pojemnik należy po użyciu hermetycznie zamknąć.
• Należy przestrzegać podanych ilości zużycia. Nadmierna ilość materiału prowadzi do powstawania pęcherzy i odspajania się warstwy kryjącej.
• W przypadku nieznanych podłoży wykonać próbę na odrywanie.
• Temperatura podłoża musi być co najmniej 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy.
HADALAN® HV Uni 30DD nie tworzy filmu i nie zamyka porów.

Składniki:
Rozpuszczalniki, spoiwo poliuretanowe, substancja polepszająca przyczepność, substancje pomocnicze

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Dokładniejsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.