Produkty

M-Dach TPO

Visbud/Produkty/Monolith/M-Dach TPO

M-Dach TPO

Membrana dachowa na bazie poliolefinów (TPO/FPO)

M-Dach TPO jest hydroizolacyjną membraną z tworzywa sztucznego – termoplastycznych poliolefin będących kompozycją polimerów takich jak polietylen, polipropylen, poliuretan. Membrany dachowe M-Dach TPO produkowane na bazie mieszaniny polietylenów (PE), stąd często pojawia się ich rozszerzone oznaczenie – TPO(PE). Membrana jest obustronnie gładka, zbrojona tkaniną z włókna szklanego, która zapewnia wysoką stabilność wymiarów.
M-Dach TPO nie zawiera PVC oraz niezwiązanych cząstkowo plastyfikatorów, dzięki temu z tworzywa tego nie uwalniają się zmiękczacze w wyniku czego membrana nie traci z czasem elastyczności oraz swoich właściwości mechanicznych. Produkty typu TPO mogą być poddawane recyklingowi, co ma kapitalne znaczenie dla ochrony środowiska.
Membrany M-Dach TPO (PE) w odróżnieniu od membran termoplastycznych na bazie polipropylenu (PP) są wyraźnie lepsze jeżeli chodzi o elastyczność, odporność na promienie UV oraz szeroki zakres odporności na niskie i wysokie temperatury.
Membrany M-Dach TPO dają się zgrzewać i formować pod wpływem wysokiej temperatury, przy czym nie stosuje się tu palników z otwartym płomieniem, a jedynie zgrzewarki generujące gorące powietrze. Membrany M-Dach TPO zgrzewane go­rącym powietrzem tworzą praktycznie nierozerwalne i jednorodne połączenia gwarantujące perfekcyjną szczelność łączeń.
Ogólne, właściwości membrany dachowej M-Dach TPO:
· Homogeniczna na całej grubości
· Zachowuje homogeniczność w miejscu zgrzania
· Odporna na niskie i wysokie temperatury
· Odporna na promienie UV
· Dla membrany w kolorze białym SRI wynosi 106
· Zachowuje elastyczność w niskich temperaturach (do -50° C)
· Wysoka odporność mechaniczna
· Odporna na starzenie
· Odporna na działanie mikroorganizmów
· Nie wchodzi w reakcję z bitumami, styropianem, poliuretanem
· Brak szkodliwego wpływu na wodę, grunt, zwierzęta i rośliny
· Odporna na przerastanie korzeni wg. wytycznych FLL*
· Podlega utylizacji

*FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. – Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu

 

Membrana dachowa M-Dach TPO może być stosowana zarówno na tradycyjnych dachach płaskich, jak i na dachach balastowych oraz tarasach w systemie drenażowym.
Powierzchnia nośna dachu może być stalowa, żelbetowa, mieszana.
M-Dach TPO nadaje się szczególnie jako pokrycie dachów hal przemysłowych, obiektów handlowych, wystawienniczych, sportowych, hangarów, budynków biurowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej, garaży podziemnych.
M-Dach TPO znakomicie sprawdza się również jako hydroizolacja dachów zielonych – spełnia wysokie wymagania stawiane przez FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. – Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu).

  • M-Dach TPO 1.5 – grubość 1,5 mm
  • w załączniku nr 1 do Karty technicznej
  • M-Dach TPO 1.5 – grubość 1,8 mm
  • w załączniku nr 2 do Karty technicznej
  • M-Dach TPO 2.0 – grubość 2,0 mm
  • w załączniku nr 3 do Karty technicznej

Zużycie:
Zgodnie z dokumentacja wykonawczą.

Wykonanie:
Membrana M-Dach TPO jest mocowana na dachu na dwa sposoby, tj. poprzez mocowanie mechaniczne lub luźne ułożenie z warstwą dociskową (balastem).
W celu określenia optymalnej metody montażu membrany należy wziąć pod uwagę następujące kryteria: nachylenie powierzchni dachu, normową siłę wiatru, aspekty architektoniczne takie jak np. dachy zielone, oraz to czy jest to remont powierzchni dachu czy budowa nowego obiektu.
Niezależnie od sposobu montażu membrany jej zakłady zgrzewane są za pomocą gorącego powietrza. Zgrzewanie zapewnia jednorodną strukturę materiału w miejscu zgrzewu. Do zgrzewania zakładów membran należy używać dmuchaw gorącego powietrza z możliwością kontroli temperatury powietrza: ręcznych lub automatycznych. Zalecane są urządzenia Leister Triac ST (fot.1.) do zgrzewania ręcznego oraz Leister Varimat V2 (fot.2.) do zgrzewania automa­tycznego.
Membranę M-Dach TPO należy zgrzewać, w zależności od warunków otoczenia, grubości membrany i szybkości zgrzewania, w temperaturze od +400 do +600°C. Prace wykonywać mogą wyłącznie przeszkolone brygady robocze w zakresie montażu membran TPO.

Pełen opis mocowań membrany M-Dach TPO  w zależności od podłoża oraz rodzaju połączeń szerzej zostały opisane w załączonej Karcie technicznej

 

Ważne wskazówki:
• Nie należy prowadzić prac przy temperaturach poniżej + 5°C, wysokiej wilgotności powietrza, opadach śniegu i deszczu, przy oblodzeniu dachu oraz przy silnym wietrze. Prace uszczelniające przy użyciu membran M-Dach TPO można prowadzać wyłącznie w warunkach pogodowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość prac.
• Membrany dachowe M-Dach TPO można zgrzewać tylko gorącym powietrzem.
• Zgrzewy można wykonać bez dodatkowej obróbki wstępnej membran dachowych. Chemiczna aktywacja membrany w obszarze zgrzewu nie jest wymagana.
• W przypadku nowych, stosunkowo szczelnych uszczelnień, temperatura spawania może wynosić od +350°C do +620°C. Ustawienie temperatury zależy od grubości materiału i warunków otoczenia.
• Podczas zgrzewania elementów uzupełniających (kształtek) temperatura powinna wynosić ok. +400°C ÷ +450°C. Prędkość zgrzewania waha się w zależności od grubości materiału od 1,5 m/min. do 5 m/min.
• Do zgrzewania membrany używać dmuchaw (zgrzewarek) z możliwością kontroli temperatury powietrza.
• Na początku codziennej pracy i w przypadku silnie zmieniających się warunków pogodowych należy przeprowadzić zgrzewanie testowe. W celu określenia wymaganych parametrów zgrzewania należy: zgrzać dwa pasy membrany M-Dach TPO; po schłodzeniu próbki spawalniczej do temperatury otoczenia wyciąć pasek o szerokości około 5 cm i przeprowadzić próbę rozdzierania. Paski nie mogą rozdzielić się w miejscu zgrzewania. Dopuszcza się uszkodzenie materiału poza miejscem zgrzewu.
• Zaleca się przechowywanie próbek zgrzewów w dokumentacji z przebiegu prac montażowych.
• Po upływie 24 godzin musi być przeprowadzona kontrola zgrzewów wszystkich zakładów i połączeń za pomocą próbnika zgrzewów.
• Należy stosować łączniki mechaniczne posiadające urzędowe badania i dopuszczenia do stosowania w robotach dachowych.
• Materiały termoplastyczne wykonane z poliolefinów podlegają zmianom temperaturowym we wszystkich kierunkach. Rozszerzają się gdy jest ciepło, kurczą się kiedy jest zimno. Ta właściwość nie ma wpływu na jakość, szczelność i trwałość membran dachowych TPO. Doświadczenie wskazuje, że proces tworzenia się pofałdowań na dachu na skutek zmian temperatury zanika z upływem czasu.