Produkty

SILFLEX MS

Visbud/Produkty/Monolith/SILFLEX MS

SILFLEX MS

1-komponentowy uszczelniacz do powierzchni i detali konstrukcyjnych

SILFLEX MS jest 1-komponentowym, szybkowiążącym materiałem uszczelniającym o wysokiej elastyczności. Produkowany jest na bazie polimerów modyfikowanych silanami. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do wielu podłoży budowlanych, takich jak: bitum, metal, tworzywa sztuczne, podłoża mineralne z wyłączeniem elementów miedzianych, laminatów z włókna szklanego, powierzchni EPDM, PE i PP.
Płynna konsystencja produktu umożliwia skuteczne i bezspoinowe uszczelnienie różnych detali konstrukcyjnych.
• Odporny na promieniowanie UV, niskie i wysokie temperatury
• Szybko nabiera odporności na deszcz
• Jest ekologiczny – nie zawiera rozpuszczalników oraz związków izocyjanianów charakterystycznych dla poliuretanów
• Nie wywołuje korozji stali
• Odporny na sporadyczny ruch pieszy
• Odporny na mikroorganizmy, hydrolizę oraz przemarzanie

SILFLEX MS jest produktem hydroizolacyjnym do stosowania od strony napierającej wody.

Ma zastosowanie przede wszystkim:
• do uszczelniania detali konstrukcji budowlanych,
• do uszczelniania różnego rodzaju dylatacji, przejść, połączeń elementów konstrukcyjnych dachów płaskich, balkonów, tarasów, pomieszczeń mokrych,
• do prac naprawczych (z uwagi na wysoką elastyczność i bardzo dobrą przyczepność do wielu podłoży budowlanych),
• na suchych jak i na wilgotnych podłożach, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

 • gęstość:
 • 1,5 g/cm³
 • wytrzymałość na rozciąganie (w temp.+23°C):
 • ok. 1,35 N/mm²
 • elastyczność:
 • > 600 %
 • paroprzepuszczalność:
 • klasa I (wg. PN-EN 1504:2)
 • kapilarna absorpcja wody:
 • < 0,1 kg/m²∙h0,5
 • temperatura użytkowania:
 • od -25°C do +80°C
 • całkowite utwardzenie (w temp.+23°C):
 • po 24÷48 h
 • nakładanie kolejnej warstwy(w temp.+23°C):
 • po min. 8 godz.
 • reakcja na ogień:
 • D-s1, d0
 • temperatura stosowania:
 • od +5°C do +35°C
 • pojemnik:
 • 8 kg
 • składowanie:
 • min. 12 miesięcy w temperaturze od +5ºC do +25ºC, chronić przed mrozem

Zużycie:
1,5 ÷ 2,5 kg/m²
Zalecana grubość powłoki: 2 mm.
Zużycie na warstwę nie powinno przekraczać o 100% zalecanego zużycia.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźnych części, oleju i innych substancji obniżających przyczepność.
Narożniki zewnętrzne należy zaokrąglić, a w kątach wewnętrznych należy – stosując odpowiednie zaprawy mineralne – wyko­nać wyoblenia.
W przypadku wyższej wilgotności podłoża i/lub zaolejonego podłoża należy je zagruntować żywicą Harz EP SG i na świeżo przesypać drobnym kruszywem kwarcowym, w celu poprawy przyczepności.
Zbyt chłonne, pylące podłoża mineralne gruntować materiałem TG F.
Podłoża niechłonne takie jak metale i tworzywa sztuczne (np. PVC) należy oczyścić gąbką ścierną i alkoholem, a następnie zagruntować preparatem HADALAN HV Uni 30DD.

Wykonanie:
SILFLEX MS należy nakładać używając pędzla, wałka lub szpachli. Możliwa jest również aplikacja natryskiem np. przy pomocy pompy perystaltycznej. Właściwym jest nakładanie produktu w dwóch warstwach, przy czym przerwa robocza przed nakładaniem kolejnej warstwy powinna wynosić min. 8 godz. W narożnikach i w miejscach narażonych na rozciąganie powłoki należy zatopić w pierwszej warstwie elastyczną włókninę np. DAKORIT DV110 89V.
Stosowanie produktu SILFLEX MS na powierzchniach pionowych może wymagać dodania 5÷6% (wagowo) zagęstnika, np. HADALAN TX 57DD.
Materiał po naniesieniu na podłoże należy chronić przed deszczem, aż do całkowitego utwardzenia.

Ważne wskazówki:
· Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C.
· Narzędzia czyścić uniwersalnym zmywaczem nitro niezwłocznie po zakończeniu prac.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Należy nosić rękawice oraz okulary ochronne.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, przechowywania i stosowania produktu dostępne są w aktualnej karcie charakterystyki chemicznej.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich produktów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Uwagi:
Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania!
Podane przez nas informacje i wskazówki są zgodne z naszymi przekonaniami i odpowiadają naszej najnowszej wiedzy i doświadczeniom, jednak ze względu na wielostronność możliwości zastosowań nie są wyczerpujące.
W związku z tym nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do zastosowania w przewidywanym celu np. przez wykonanie próby. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe.
Wraz z ukazaniem się niniejszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność.