Produkty

SILFLEX MS

Visbud/Produkty/Monolith/SILFLEX MS

SILFLEX MS

1-komponentowy uszczelniacz do powierzchni i detali konstrukcyjnych

SILFLEX MS jest 1-komponentowym, szybkowiążącym materiałem uszczelniającym o wysokiej elastyczności. Produkowany jest na bazie polimerów modyfikowanych silanami. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do wielu podłoży budowlanych, takich jak: bitum, metal, tworzywa sztuczne, podłoża mineralne z wyłączeniem elementów miedzianych, powierzchni EPDM oraz obszarów stale zawilgoconych.

Płynna konsystencja produktu umożliwia skuteczne i bezspoinowe uszczelnienie różnych detali konstrukcyjnych.

 • Odporny na promieniowanie UV, niskie i wysokie temperatury
 • Szybko nabiera odporności na deszcz
 • Jest ekologiczny – nie zawiera rozpuszczalników oraz związków izocyjanianów charakterystycznych dla poliuretanów
 • Nie wywołuje korozji stali
 • Odporny na sporadyczny ruch pieszy
 • Odporny na mikroorganizmy, hydrolizę oraz przemarzanie
 • Bezskurczowy
 • Gotowy do użycia

SILFLEX MS jest produktem hydroizolacyjnym do stosowania od strony napierającej wody. Ma zastosowanie przede wszystkim:
• do uszczelniania detali konstrukcji budowlanych,
• do uszczelniania różnego rodzaju dylatacji, przejść, połączeń elementów konstrukcyjnych dachów płaskich, balkonów,
tarasów, pomieszczeń mokrych,
• do prac naprawczych (z uwagi na wysoką elastyczność i bardzo dobrą przyczepność do wielu podłoży budowlanych),
• na suchych jak i na lekko wilgotnych podłożach, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

 • barwa:
 • szara
 • gęstość:
 • 1,5 g/cm³
 • wytrzymałość na rozciąganie (w temp.+23°C):
 • ok. 2,0 N/mm²
 • przyczepność do betonu
 • ok. 2 N/mm²
 • elastyczność:
 • > 500 %
 • mostkowanie rys:
 • 2 mm
 • paroprzepuszczalność:
 • klasa I (wg. PN-EN 1504:2)
 • kapilarna absorpcja wody:
 • < 0,004 kg/m²∙h0,5
 • temperatura użytkowania:
 • od -25°C do +80°C
 • całkowite utwardzenie (w temp.+23°C):
 • po 4÷7 dniach
 • nakładanie kolejnej warstwy(w temp.+23°C):
 • po min. 8 godz. – max. 24 godz.
 • reakcja na ogień:
 • D-s1, d0
 • temperatura stosowania:
 • od +5°C do +35°C
 • opakowanie:
 • wiadro z tworzywa sztucznego 8 kg, wewnątrz 2 worki po 4 kg zamknięte próżniowo
 • składowanie:
 • w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, 12 miesięcy od daty produkcji, w temp. od +15°C do +25°C, chronić przed nasłonecznieniem i mrozem

Zużycie:
1,5 ÷ 2,5 kg/m²
Zalecana grubość powłoki: od 1 mm do 2 mm.
Zużycie na warstwę nie powinno przekraczać o 100% zalecanego zużycia.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźnych części, oleju i innych substancji obniżających przyczepność.
Narożniki zewnętrzne należy zaokrąglić, a w kątach wewnętrznych należy – stosując odpowiednie zaprawy mineralne – wykonać wyoblenia.
W przypadku wyższej wilgotności podłoża i/lub zaolejonego podłoża należy je zagruntować żywicą Harz EP SG i na świeżo przesypać drobnym kruszywem kwarcowym, w celu poprawy przyczepności.
Zbyt chłonne, pylące podłoża mineralne gruntować materiałem Harz EP 10 marki MONOLITH.
Podłoża niechłonne takie jak metale i tworzywa sztuczne (np. PVC) należy oczyścić gąbką ścierną i alkoholem, a następnie zagruntować preparatem HADALAN HV Uni 30DD.

Wykonanie:
SILFLEX MS należy nakładać używając pędzla, wałka lub szpachli. Właściwym jest nakładanie produktu w dwóch warstwach, przy czym przerwa robocza przed nakładaniem kolejnej warstwy powinna wynosić min. 8 godz., max. 24 godz. W narożnikach i w miejscach narażonych na rozciąganie powłoki należy zatopić w pierwszej warstwie elastyczną włókninę np. DAKORIT DV110 89V.
Stosowanie produktu SILFLEX MS na powierzchniach pionowych może wymagać dodania 5÷6% (wagowo) zagęstnika, np. TXT marki MONOLITH.
Materiał po naniesieniu na podłoże należy chronić przed deszczem, aż do całkowitego utwardzenia.

Ważne wskazówki:
• Produkt należy dokładnie wymieszać przed użyciem.
• Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +35°C .
• Wilgotność podłoży mineralnych nie powinna przekraczać 5%.
• Narzędzia czyścić uniwersalnym zmywaczem nitro lub acetonem na bieżąco. Pędzle oraz wkłady do wałków stosować jednorazowo.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Należy nosić rękawice oraz okulary ochronne.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, przechowywania i stosowania produktu dostępne są w aktualnej karcie charakterystyki chemicznej.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich produktów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Uwagi:
Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Niniejsza wersja karty unieważnia i zastępuje wszystkie wcześniejsze. Informacje zawarte w obecnej Karcie Technicznej są oparte na naszej najnowszej wiedzy oraz doświadczeniu. Prawidłowe, a tym samym skuteczne zastosowanie materiałów nie podlega naszej kontroli, dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży
i dostaw. Należy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje techniczne podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.