Produkty

DAKORIT ES 40B

Visbud/Produkty/hahne/DAKORIT ES 40B

DAKORIT ES 40B

Elastoplastyczna, uniwersalna pasta uszczelniająca do szybkiego uszczelniania i doszczelniania

Właściwości:
DAKORIT® ES 40B jest wysokiej jakości masą szpachlową na bazie elastomerów i bitumów.
Odznacza się dużą odpornością na czynniki atmosferyczne i agresywną atmosferę.
Wykazuje dobrą przyczepność również pod wodą.

 • Elastoplastyczna
 • Łatwa w stosowaniu
 • Natychmiastowa przyczepność
 • Natychmiastowa wodoszczelność
 • Uniwersalne zastosowanie

Składniki:
Bitumy, polimery, wypełniacze funkcjonalne, włókna, środki klejące, rozpuszczalniki organiczne

DAKORIT® ES 40B do szybkiego uszczelniania drobnych nieszczelności, szpachlowania przebić, przepustów oraz do przyklejenia blachy do chłonnych podłoży.
Obszary zastosowań:
• Na zewnątrz.
• Połączenia na dachach papowych, konstrukcji murowych, betonowych, połączeń blach, drewna i innych materiałów.
• Wilgotne i suche podłoża.

 • Opakowanie:
 • wiadro blaszane
 • Pojemnik:
 • 12 kg
 • Forma dostawy:
 • 45 pojemników na palecie
 • Punkt mięknienia:
 • > +100 °C
 • Pęknięcie na zimno:
 • < -10 °C
 • Odporność na deszcz:
 • natychmiast
 • Całkowicie utwardzona*:
 • ok. 1 mm / 24 godz.
 • Składowanie:
 • 12 miesięcy

* W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:
Na każdy 1 mm grubości warstwy 1 kg/m².

Świadectwo zgodności z normą DIN:
Bezpieczeństwo płaskich dachów na działanie ssania wiatru;
wysokość nad ziemią:
· od 0 do 8 m
w obszarze narożnika-> 51,25-krotnie
w obszarze krawędzi-> 91,11-krotnie
· od 8 do 20 mw
obszarze narożnika-> 32,03-krotnie
w obszarze krawędzi-> 56,64-krotnie
· od 20 do 100 mw
obszarze narożnika-> 23,29-krotnie
w obszarze krawędzi-> 41,41-krotnie
· powyżej. 100 m
w obszarze narożnika-> 19,71-krotnie
w obszarze krawędzi-> 35,04-krotnie
Wymagane 1,5 -krotne bezpieczeństwo jest wyraźnie przekroczone w każdym przypadku. Nawet w przypadku wyższych budynków w obszarze narożnika i krawędzi możliwe jest utrzymanie połaci dachu wystającej do 20 cm.

Przygotowanie podłoża:
Podłoża muszą być czyste i mocne.
Wykonanie:
1. Materiał DAKORIT® ES 40B nakłada się bezpośrednio z pojemnika za pomocą kielni lub pacy stalowej gładkiej ( blichówki).
2. Sprzęt i narzędzia czyścić preparatem HADALAN®EPV 38L natychmiast po ich użyciu.
3. Przy niskich temperaturach otoczenia i podłoża szpachlę łatwiej stosować składując ją uprzednio w ogrzanym pomieszczeniu.
W przypadku wysokich obciążeń przewidzieć dodatkowe mechaniczne mocowanie blach. Na dużych i pionowych pochyleniach grubość każdej nanoszonej warstwy nie może przekraczać 3 mm.

Ważne wskazówki:
•Zawiera palne rozpuszczalniki.
•Na ścianach nakładać warstwą o maksymalnej grubości 3 mm.
•Nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach wewnętrznych.
•Przy niskich temperaturach materiał należy przechowywać w ogrzewanym pomieszczeniu w celu jego łatwiejszego stosowania.
•Blachę wcisnąć w warstwę kleju przed rozpoczęciem kożuszenia. Za długie czasy oczekiwania prowadzą do zmniejszenia przyczepności.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.