Produkty

DAKORIT SPM 40B

Visbud/Produkty/hahne/DAKORIT SPM 40B

DAKORIT SPM 40B

Masa szpachlowa do uniwersalnego stosowania

Właściwości:
DAKORIT® SPM 40B jest stosowaną na zimno, elastyczną masą na bazie bitumów z dodatkiem polimerów. Jest odporna na rozcieńczone kwasy, ługi, gazy przemysłowe, słoną wodę i inne agresywne substancje.

 • Zawiera rozpuszczalniki
 • Trwale plastyczna
 • Odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Składniki:
Bitumy, środki klejące, organiczne rozpuszczalniki, wypełniacze, włókna

DAKORIT® SPM 40B do likwidacji nieszczelności na dachach bitumicznych i blaszanych.
Szpachlowanie i uszczelnianie połączeń elementów dachowych, szczelin, wentylatorów, wlotów itp. Uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscu jego połączenia z murem wykonuje się z wkładką wzmacniającą lub bez niej.

Obszary zastosowań:
•Powierzchnie poziome i pionowe
•Bitumiczne papy dachowe
•Wszelkiego rodzaju uszczelnienia i połączenia elementów dachowych

 • Opakowanie:
 • wiadro blaszane
 • Pojemnik:
 • 10 kg
 • Forma dostawy:
 • 45 poj. na palecie
 • Punkt mięknienia (R+K):
 • > 100 °C
 • Pełne utwardzenie*:
 • ok. 1 mm/24 godz.
 • Składowanie:
 • 12 miesięcy

*W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:
Na każdy 1 mm grubości warstwy: ok. 1,2 kg/m².

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być trwałe, suche i posiadać odpowiednią nośność. Należy je dokładnie wyczyścić.
Wykonanie:
1. Materiał nakłada się szpachlując warstwą o grubości od 3 do 4 mm.
2. Przy warstwach izolacyjnych wymagających grubości większej niż 4 mm wymagane jest położenie kilku warstw. Następną warstwę nakładamy po pełnym przeschnięciu materiału DAKORIT® SPM 40B.
3. Sprzęt i narzędzia czyścić preparatem HADALAN®EPV 38L natychmiast po ich użyciu.

W celu wzmocnienia miejsc uszczelnianych użyć tkaniny IMBERAL® VE 89V.

Ważne wskazówki:
•Przy niskich temperaturach w celu ułatwienia obróbki i stosowania DAKORIT® SPM 40B należy przechowywać w pomieszczeniach o odpowiedniej temperaturze.
•Zawiera palne rozpuszczalniki.
•Dzięki dodatkowi polepszającemu przyczepność DAKORIT® SPM 40B przylega również do wilgotnych podłoży.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.