Produkty

DAKORIT PUR1K 30P

Visbud/Produkty/hahne/DAKORIT PUR1K 30P

DAKORIT PUR1K 30P

1-składnikowe, płynne tworzywo sztuczne do bezszwowego, elastycznego uszczelniania dachów, szczególnie w obszarach dachów narażonych na duże obciążenia

Właściwości:
DAKORIT® PUR1K 30P jest gotową do użytku, płynną folią uszczelniającą dachy. Twardnieje w połączeniu z wilgocią zawartą w powietrzu i tworzy elastyczną, otwartą dyfuzyjnie, przenoszącą rysy, odporną na warunki atmosferyczne powłokę dachową.

 • Elastyczna
 • Można po niej chodzić
 • Wysoka zdolność odbijania promieniowania UV
 • Odporna na warunki atmosferyczne
 • Elastyczna w niskich temperaturach
 • Wysoka zawartość substancji stałych

Składniki:
Poliuretan, płatki aluminiowe, rozpuszczalniki, dodatki, wypełniacze funkcjonalne

DAKORIT® PUR1K 30P w połączeniu z wkładką z włókniny stosuje się do napraw i uszczelniania powierzchni dachowych, w szczególności w strefach połączeń. Nadaje się do prawie wszystkich podłoży, takich jak np. papy bitumiczne, papy uszczelniające z tworzywa sztucznego (po uprzednim wykonaniu próby), odporne na rozpuszczalniki materiały izolacyjne, beton i jastrych oraz metale.
Obszary zastosowań:
• Dachy obiektów mieszkalnych i przemysłowych.
• Obiekty nowe i remontowane.
• Balkony, tarasy i podcienia w systemie HADALAN®.
• Połączenia.

 • Opakowanie:
 • wiadro blaszane
 • Pojemnik:
 • 17 kg / 7 kg / 3,5 kg
 • Forma dostawy:
 • 30 / 72 / 96 poj. na palecie
 • Kolor:
 • srebrno-szary
 • Ciężar objętościowy:
 • 1,5 kg/l
 • Temperatura stosowania:
 • +5 °C do +30 °C
 • Pęknięcie na zimno (trzpień 25 mm):
 • < -30 °C
 • Wydłużenie przy zerwaniu w systemie:
 • ok. 55 %
 • Wytrzymałość na rozciąganie w systemie:
 • ok. 6,5 N/mm2
 • Zawartość substancji stałych:
 • > 90%
 • Możliwość pełnego użytkowania(również dla ruchu pieszego)*:
 • po ok. 1 dniu
 • Pełne przeschnięcie*:
 • po ok. 2 dniach
 • Wartość µ:
 • 2310
 • Wartość sd:
 • 3,97 m
 • Składowanie:
 • w chłodnym miejscu, 9 miesięcy

*Przy +20 °C i 60 % wilgotności względnej.

Zużycie:
W zależności od stanu podłoża i obciążenia: od 2,5 kg/m² do 3,5 kg/m².

Przygotowanie podłoża:
Podłoża powinny być suche, czyste, o odpowiedniej nośności i wolne od obniżających przyczepność substancji. Szerokie rysy zamknąć za pomocą materiału DAKORIT® ES 40B. Otwarte połączenia papy skleić za pomocą materiału DAKORIT® ES 40B. Przy dachach z foli sprawdzić jej nośność. Chłonne mineralne podłoża przemalować materiałem DAKORIT® PUR1K 30P zmieszanego z materiałem HADALAN® EPV 38L w proporcji 1:2. Kredujące się podłoża zagruntować materiałem HADALAN® DDV 32P. Po 6h do 24h można nakładać powłokę. Alternatywnie można chłonne podłoża zagruntować preparatem HADALAN® HV2 30DD. Następną powłokę nakładać po odpowietrzeniu po ok. 20 minutach. Następujące materiały zostały sprawdzone przy zastosowaniu na nich gruntu HADALAN® HV2 30DD.

Wykonanie:
Przed użyciem krótko wymieszać.
1. Miejsca przesiąków, zakończenia blacharki, pokryw, pokryć z metalu ( z żelaza, ze stali szlachetnej, aluminium, miedzi i cynku), jak również z tworzywa sztucznego należy przemalować materiałem o właściwościach sczepnych HADALAN®HV2 30DD (patrz karta techniczna). Po 20 min. można nanieść warstwę ostateczną.
2. Ok. 1,5 kg materiału DAKORIT® PUR1K 30P rozłożyć na papie za pomocą gumowego zgarniaka a następnie za pomocą wałka równomiernie rozprowadzić. Należy uważać na odpowiednią ilość materiału na zakładach z włókniny.
3. Na świeżej warstwie kładzie się bez fałd włókninę DAKORIT® DV110 89V. Zakład pomiędzy pasami powinien wynosić minimum 5 cm. W celu ochrony przed deszczem i kondensującą się z powietrza wilgocią włókninę należy cienko pociągnąć wałkiem.
4. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nakładamy warstwę końcową z materiału DAKORIT® PUR1K 30P w ilości ok. 1,5 kg/m². Drugą warstwą można nałożyć również metodą świeże na świeże, należy tutaj jednak ściśle kontrolować zużycie materiału.

Środki ochronne:
W celu utrzymania powłoki dachowej potrzebujemy odpowiednich środków do pielęgnacji i ochrony. Poleca się, żeby powłokę dachową regularnie czyścić i jeśli to jest konieczne naprawiać. (patrz. Zalecenia wobec dachów płaskich „pielęgnacja i ochrona”).
Powłoka może ulegać wolnemu starzeniu się w warunkach atmosferycznych. Powierzchniowa ochrona przez posypanie grysem bądź żwirem nie jest konieczna. Nakładanie powłok lub warstw, które utrudniają odpływ wody, jest niedopuszczalne.

Ważne wskazówki:
•Temperatury obróbki od +5 °C do +30 °C.
DAKORIT® PUR1K 30P należy chronić w trakcie wysychania przed deszczem.
DAKORIT® PUR1K 30P nie nadaje się, jako izolacja na “dachu zielonym“.
•Nie stosować materiału podczas intensywnej kondensacji wilgoci z powietrza.
•Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić przy pomocy preparatu HADALAN® EPV 38L. Materiał utwardzony można usunąć jedynie mechanicznie.
•Ponownie zamknięty materiał posiada tylko ograniczoną trwałość.
DAKORIT® PUR1K 30P zawiera rozpuszczalniki i podczas schnięcia może wydzielać nieprzyjemny zapach.
•Zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Dokładniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z materiałem podane są w aktualnej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne krajowe przepisy.