Produkty

DAKORIT PUR1K 30P

Visbud/Produkty/hahne/DAKORIT PUR1K 30P

DAKORIT PUR1K 30P

Płynne tworzywo sztuczne do bezszwowego, elastycznego uszczelniania dachu

WŁAŚCIWOŚCI:
DAKORIT® PUR1K 30P jest gotową do użytku, płynną folią do uszczelniania dachów. Utwardza się w połączeniu z wilgocią zawartą w powietrzu tworząc elastyczną, otwartą dyfuzyjnie, przenoszącą rysy, odporną na warunki atmosferyczne pokrycie dachowe.

 • Elastyczny
 • Można po nim chodzić
 • Posiada wysoką zdolność odbijania promieniowania UV
 • Odporny na warunki atmosferyczne
 • Elastyczny w niskich temperaturach
 • Posiada wysoką zawartość substancji stałych

SKŁADNIKI:
Żywica poliuretanowa, płatki aluminiowe, rozpuszczalniki, dodatki, wypełniacze funkcjonalne

DAKORIT® PUR1K 30P w połączeniu z wkładką z włókniny stosuje się do napraw i uszczelniania powierzchni dachowych, w szczególności w strefach połączeń. Nadaje się do prawie wszystkich podłoży, takich jak np. papy bitumiczne, papy izolacyjne z tworzywa sztucznego (po uprzednim wykonaniu próby), beton i jastrych oraz metale.

Obszary zastosowania:

 • Dachy obiektów mieszkalnych i przemysłowych
 • Obiekty nowe i remontowane
 • Balkony, tarasy i galerie w systemie HADALAN®
 • Połączenia
 • Uszczelnianie dachów i balkonów, loggii i galerii wg DIN 18531 (Części 1-5)
 • Opakowanie:
 • wiadro blaszane
 • Pojemnik:
 • 17 kg / 7 kg / 3,5 kg
 • Forma dostawy:
 • 30 / 72 / 96 poj. na palecie
 • Kolor:
 • srebrno-szary
 • Ciężar objętościowy:
 • 1,5 kg/l
 • Temperatura stosowania:
 • +5 °C do +30 °C
 • Pęknięcie na zimno (trzpień 25 mm):
 • < -30 °C
 • Wydłużenie przy zerwaniu w systemie:
 • ok. 55 %
 • Wytrzymałość na rozciąganie w systemie:
 • ok. 6,5 N/mm2
 • Zawartość substancji stałych:
 • > 90%
 • Możliwość pełnego użytkowania(również dla ruchu pieszego)*:
 • po ok. 1 dniu
 • Pełne przeschnięcie*:
 • po ok. 2 dniach
 • Wartość µ:
 • 2310
 • Wartość sd:
 • 3,97 m
 • Składowanie:
 • w chłodnym miejscu, 9 miesięcy

*W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:
W zależności od stanu podłoża i obciążenia: od 2,5 kg/m² do 3,5 kg/m².

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być suche, czyste, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Większe rysy należy zamknąć za pomocą materiału DAKORIT® ES 40B. Otwarte połączenia papy na zakładkę trzeba zgrzać lub skleić materiałem DAKORIT® ES 40B. W przypadku dachów pokrytych folią należy wcześniej sprawdzić wzajemną tolerancję materiałów. Chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania materiałem DAKORIT® PUR1K 30P rozcieńczonym w proporcji 2 : 1 z HADALAN® EPV 38L. Alternatywnie można chłonne podłoża zagruntować preparatem HADALAN® HVUni 30DD. W tym przypadku po trwającym ok. 20 minut odparowaniu można nakładać powłokę.

Przed rozpoczęciem nakładania powłoki niżej wymienione materiały (papy) wymagają zagruntowania materiałem HADALAN® HVUni 30DD.
Przed rozpoczęciem nakładania powłoki niżej wymienione materiały (papy) wymagają zagruntowania materiałem DAKORIT® HG1 31H.

Wykonanie:
Przed użyciem materiał należy krótko wymieszać.
1.Przed nałożeniem powłoki blacharkę w miejscach połączeń, profile zakończeń, przejścia i osłony z metalu (blachy z żelaza, stali szlachetnej, aluminium, miedzi lub cynku) oraz różne tworzywa sztuczne należy zagruntować polepszającym przyczepność preparatem HADALAN® HV Uni 30DD (patrz instrukcja techniczna). Po trwającym 20 minut odparowaniu można nakładać powłokę.
2.Ok. 1,5 kg/m2 materiału DAKORIT® PUR1K 30P należy rozłożyć najpierw na wstęgach papy za pomocą gumowego zgarniaka i następnie równomiernie rozprowadzić wałkiem futrzanym. Proszę pamiętać o nałożeniu wystarczającej ilości materiały, aby można było ułożyć w nim włókninę.
3.Na świeżej warstwie układa się bez fałd włókninę DAKORIT® DV110 89V. Szerokość zakładki pasów włókniny powinna wynosić co najmniej 5 cm. Dla ochrony przed deszczem lub skraplającą się wilgocią zawartą w powietrzu bezpośrednio po ułożeniu włókniny należy ją za pomocą wałka pokryć cienką warstwą materiału.
4.Po wyschnięciu pierwszej warstwy nakłada się warstwę końcową, czyli jeszcze raz ok. 1,5 kg/m2 DAKORIT® PUR1K 30P. Alternatywnie drugą warstwę można nałożyć również metodą “świeżym na świeże“. W takim przypadku należy jednak dokładnie przestrzegać ilości zużycia materiału.
Przez dodanie preparatu przyspieszającego reakcję DAKORIT® Speed Up można wyraźnie przyspieszyć proces utwardzania. Należy przestrzegać stosownej instrukcji technicznej.
Środki ochronne:
Dla utrzymania uszczelnienia dachu w należytym stanie niezbędne jest stosowanie odpowiednich środków pielęgnacyjno-czyszczących. Zaleca się regularne czyszczenie powierzchni dachu i w miarę potrzeby jej naprawę (patrz DIN 18531-4).
Płynna folia można być wystawiona na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Nie wymaga ona ochrony powierzchniowej w postaci posypania grysem, żwirem itp. Nakładanie powłok lub warstw utrudniających odpływ wody z dachu jest niedopuszczalne.
W przypadku balkonów, tarasów i galerii wymagane jest wykonanie powłoki z materiału HADALAN®MST 89M, która będzie chronić uszczelnienie przed uszkodzeniem. Jeżeli uszczelnienie wykonywane jest pod podkładkami pod płytki (bez woreczków betonowych) należy zagwarantować, aby nie zostało ono uszkodzone i żeby był możliwy odpływ wody.

Ważne wskazówki:
•Należy przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
•Podczas schnięcia DAKORIT® PUR1K 30P należy chronić przed deszczem.
DAKORIT® PUR1K 30P nie nadaje się do uszczelniania dachów z ekstensywnym zazielenieniem.
•Nie stosować w przypadku skraplania się wilgoci zawartej w powietrzu.
•Sprzęt i narzędzia robocze należy po użyciu czyścić preparatem HADALAN® EPV 38L. Materiał utwardzony można usunąć tylko mechanicznie.
•Materiał znajdujący się w ponownie zamkniętym pojemniku posiada ograniczoną przydatność.
DAKORIT® PUR1K 30P zawiera rozpuszczalniki, które podczas stosowania i do chwili pełnego utwardzenia wydzielają nieprzyjemny zapach.
•Należy zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa.