Produkty

DAKORIT Bituflex 20B

Visbud/Produkty/hahne/DAKORIT Bituflex 20B

DAKORIT Bituflex 20B

Bitumiczna powłoka malarska do uszczelniania dachów, bardzo elastyczna

Właściwości:

DAKORIT® Bituflex 20B jest gęstą, łatwą w stosowaniu, emulsją bitumiczno-kauczukową ulepszoną dodatkiem elastomerów.
Odznacza się ona bardzo dobrą przyczepnością do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, jest odporna na iskry, promieniujące ciepło i nie obciąża wody gruntowej. DAKORIT®Bituflex 20B wyróżnia się znakomitą odpornością na promienie UV i starzenie. Materiał jest odporny na sole wysypywane zimą, fekalia, substancje agresywne, jakie zazwyczaj występują w gruncie itp.
•Elastyczna
•Można ją nakładać przez natrysk
•Wysokoadhezyjna
•Odporna na promieniowanie UV i starzenie
•Odporna na niskie i wysokie temperatury

Składniki:
Bitumy, polimery, emulgatory, wypełniacze funkcjonalne.

DAKORIT® Bituflex 20B do ochrony i regeneracji dachów bitumicznych i płyt włoknisto-cementowych.
Do uszczelniania budowli w miejscach styku z gruntem oraz w pomieszczeniach wewnętrznych. Jako zimny mastyks asfaltowy do ochrony powierzchni asfaltowych.
Obszary zastosowań:
• Zbiorniki oczyszczalni ścieków, zbiorniki retencyjne i zapasowe w budownictwie wodnym.
• Mające bezpośrednią styczność z gruntem powierzchnie murowane i betonowe.
• Powłoki z pap bitumiczno-polimerowych.
• Płyty włóknisto-cementowe.
• Balkony i płyty fundamentowe pod jastrychami.
• Uszczelnianie powierzchni dachów płaskich.

 • Opakowanie:
 • wiadro polietylenowe
 • Pojemnik:
 • 23 kg / 12 kg
 • Forma dostawy:
 • 24 / 33 poj. na palecie
 • Ciężar objętościowy:
 • 1,1 kg/l
 • Temperatura stosowania:
 • +5 °C do +35 °C
 • Stabilność termiczna:
 • > +100 °C
 • Pęknięcie na zimno:
 • < -15 °C
 • Zerwanie przy wydłużeniu w temperaturze + 20 °C:
 • ≥ 900 %
 • Odporność na deszcz*:
 • po 4 godzinach
 • Utwardzona i obciążalna*:
 • po 24 godzinach
 • Składowanie:
 • w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy

*W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:
Woda nienapierająca pod ciśnieniem: 1,5 kg/m².
Woda pod ciśnieniem z DAKORIT® DV110 89V: > 2,5 kg/m².

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być czyste, mocne i równe. Zabrudzenia usunąć za pomocą wody pod ciśnieniem lub mechanicznie.

Wykonanie:
1. Do gruntowania rozcieńczyć dodając 20 % wody.
2. DAKORIT® Bituflex 20B nakładać wałkiem, szczotką dekarską lub za pomocą pompy perystaltycznej Peristaltikpumpe PP 99.
3. Do układania na asfalcie można wykorzystywać specjalistyczne pojazdy do układania wyposażone w gumowy zgarniacz.
4. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. W obszarach szczególnie obciążonych lub zagrożonych powstawaniem rys materiał DAKORIT® Bituflex 20B nakładać w co najmniej dwóch warstwach, przy czym w pierwszej warstwie należy ułożyć włókninę wzmacniającą DAKORIT® DV110 89V (np. w strefach wymiany wody lub na powierzchniach dachowych bez spadku).

Środki ochronne:
Na dachach ze słabym odwodnieniem (powstawanie kałuż) należy się liczyć z dużą ilością pyłu, liści, nasion roślin oraz z powstawaniem alg i mchu. Podczas wysychania kałuż powstają duże naprężenia powierzchniowe powodowane kurczeniem się nagromadzonych osadów. W ten sposób powstają rysy (naprężenie rozdzierające), które mogą się przenosić na niższe warstwy uszczelnienia. Tego typu obszary zaliczają się do “powierzchni szczególnie obciążonych“, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia.

Ważne wskazówki:
•Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +35 °C.
•Podczas schnięcia DAKORIT® Bituflex 20B należy chronić przed deszczem.
•Świeży materiał rozpuszcza się w wodzie.
•Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają czas schnięcia.
•Należy unikać wody podchodzącej pod powłokę materiału (negatywne parcie wody).

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.