Produkty

IMBERAL DAB 30P

Visbud/Produkty/hahne/IMBERAL DAB 30P

IMBERAL DAB 30P

Jednoskładnikowe, płynne tworzywo sztuczne do elastycznego i trwałego uszczelniania detali

Właściwości
IMBERAL® DAB 30P jest jednoskładnikowym, płynnym tworzywem sztucznym, dającym się nakładać pędzlem lub wałkiem, które reaguje z wilgocią zawartą w powietrzu tworząc trwale elastyczne uszczelnienie (hydroizolację). IMBERAL® DAB 30P można bez ograniczeń stosować również na metalach i tworzywach sztucznych.

 • Elastyczny, również w niskich temperaturach
 • Odporny na warunki atmosferyczne i UV
 • Łatwy w stosowaniu
 • Nie zawiera styrenu
 • Wiąże pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu
 • Można go nakładać pędzlem i wałkiem
 • Odporny na alkalia
 • Szczelny przy oddziaływaniu wody pod ciśnieniem
 • Kompatybilny z bitumami

Składniki
Żywica poliuretanowa, wypełniacze, rozpuszczalnik

IMBERAL® DAB 30P stosuje się do uszczelniania detali we wszystkich sytuacjach na budowie. Szczególnie nadaje się do uszczelniania spoin budynku, połączeń okien, okien do podłogi i drzwi. Jako uszczelnienie połączeń między metalem, stalą szlachetną, tworzywem sztucznym i mineralnymi podłożami. Odznacza się tak samo dobrą przyczepnością do bitumów i papy dachowej jak do betonu.

Obszary zastosowania:

 • Okna do podłogi i drzwi zewnętrzne
 • Uszczelnienie pod parapetami
 • Uszczelnienie połączeń między metalem/miedzią i tworzywem sztucznym
 • Spoiny między elementami prefabrykowanymi w piwnicach
 • Uszczelnienie spoin brzegowych na balkonach i tarasach
 • Przejścia przez ściany
 • Szyby świetlne
 • Opakowanie
 • wiadro blaszane
 • Pojemnik
 • 7,5 kg
 • Kolor
 • szary
 • Ciężar objętościowy
 • 1,60 kg/l
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +30 °C
 • Wydłużenie przy zerwaniu
 • ok. 80 %
 • Napoczęty pojemnik
 • Szczelnie zamknąć i szybko zużyć. Przechowywać do góry dnem.
 • Składowanie
 • 6 miesięcy

Zużycie

W zależności od obciążenia
i podłoża
2,5 -3,5 kg/m2

Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być suche, czyste, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Fugi przyłączeniowe uszczelnia się za pomocą masy HADALAN® FC240 22S, aby zapobiec zalaniu rys i fug IMBERALEM® DAB 30P .
Na podłożach mineralnych i chłonnych należy stosować grunt HADALAN® HV Uni 30DD. Zużycie: ok. 150 ml/m², czas schnięcia : 20 minut.
W przypadku podłoży niechłonnych takich jak metale, metale nieżelazne i tworzywa sztuczne zużycie wynosi ok. 50 ml/m². W tym celu nasącza się szmatę materiałem i przeciera nią powierzchnię.
Na starych bitumach materiał można nakładać bez gruntowania.
W razie wątpliwości i w przypadku podłoży o trudnych do określenia właściwościach należy wcześniej wykonać próbę.
Należy pamiętać o tym, że HADALAN® HV Uni 30DD zawiera rozpuszczalnik i nie jest odporny na działanie światła. Pozostałości materiału będą żółknąć.
Wykonanie
Pojemnik należy ostrożnie otwierać bez uszkodzenia krawędzi, żeby go ewentualnie można było ponownie zamknąć. Powierzchnię należy najpierw równomiernie pokryć dużą ilością materiału za pomocą pędzla lub wałka. Następnie w świeżej warstwie układa się włókninę DAKORIT® DV110 89V. Drugą powłokę można nakładać metodą świeżym na świeże lub dopiero po wyschnięciu pierwszej. Po wyschnięciu powłoki pokryta nią powierzchnia jest odporna na obciążenia.

Przez dodanie preparatu przyspieszającego reakcję DAKORIT® Speed Up 17DD można wyraźnie przyspieszyć proces wiązania. Należy przestrzegać wskazówek podanych w odpowiedniej instrukcji roboczej.

Bezpieczeństwo pracy/ zalecenia
Dokładniejsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.