Produkty

IMBERAL RSB 55Z

Visbud/Produkty/hahne/IMBERAL RSB 55Z

IMBERAL RSB 55Z

Reaktywne, szybkie i elastyczne uszczelnienie budynków (hydroizolacja)

Właściwości
IMBERAL® RSB 55Z jest 2-składnikową, elastyczną w niskich temperaturach, przekrywającą rysy masą do uszczelniania budowli, która wyróżnia się wysoką wytrzymałością na ściskanie. W wyniku wymieszania obu komponentów otrzymuje się łatwą w stosowaniu masę szpachlową o kontrolowanym przebiegu wiązania.

 • Niezawierająca rozpuszczalników i ekologiczna
 • Odporna na starzenie i promieniowanie UV
 • Elastyczna
 • Wysoka wytrzymałość na obciążenia ściskające
 • Odporna na deszcz po 2 godzinach
 • Odporna na wodę pod ciśnieniem po 16 godzinach
 • Szybko można nakładać następne materiały / powłoki malarskie
 • Szczelna na przenikanie radonu
 • Można ją pokrywać tynkiem

Składniki
Składnik płynny: dyspersja polimerowa, dodatki
Proszek: specjalne cementy, kruszywa mineralne, substancje pomocnicze, pigmenty

IMBERAL® RSB 55Z służy do wykonywania uszczelnień na wszystkich nośnych podłożach w nadziemnym i podziemnym budownictwie lądowym oraz w budowlach inżynierskich. Szczególnie nadaje się do uszczelniania powierzchni podstawy okładzin klinkierowych, balkonów, tarasów oraz pomieszczeń piwnicznych w oparciu o normę DIN 18533 W1-E und W4-E. Jako uszczelnienie w obszarze styku ściany z posadzką, jako uszczelnienie pod podkładkami pod płytki oraz do renowacji starych izolacji bitumicznych. Do stosowania na budowach wymagających krótkich terminów realizacji.
Obszary zastosowań:
• Beton, tynk, mur.
• Pomieszczenia mokre i wilgotne.
• Balkony, tarasy, podcienia.
• Uszczelnianie powierzchni betonowych stykających się z gruntem.
• Powierzchnie podstawy okładzin klinkierowych.
• Podpory wykładzin posadzkowych i płyty fundamentowe.
• Izolacja w systemie dociepleń budynków.
• Jako uszczelnienie elementów budowli pod płytkami i płytami.
• Powstrzymywanie procesu karbonatyzacji w betonie.
• Izolacja pozioma ścian.

 • Opakowanie
 • pojemnik kombi
 • Składnik płynny
 • wiadro polietylenowe 10 kg
 • Proszek
 • worek papierowy 15 kg
 • Forma dostawy
 • 18 poj. na palecie
 • Ciężar objętościowy gotowej mieszanki
 • 1,5 kg/l
 • Barwa
 • czerwona
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +25 °C
 • Czas stosowania
 • ok. 45 minut
 • Kruchość na zimno (trzpień 25 mm)
 • < 0 °C
 • Wydłużenie przy zerwaniu
 • ok. 80 %
 • Maks. wytrzymałość na rozciąganie
 • ok. 2,20 N/mm2
 • Współczynnik oporu dyfuzyjności pary wodnej µ
 • ≥ 7857
 • Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza w dyfuzyjności pary wodnej sd
 • ≥ 15,7 m
 • Wytrzymałość na obciążenia ściskające
 • > 1 MN/m2 3 bar / po 28 dniach
 • Szczelność
 • po ok. 2 godzinach
 • Odporność na deszcz
 • po ok. 16 godzinach
 • Powłoka obciążalna, nadająca się do zasypania wykopu
 • w zabezpieczonym przed mrozem, suchym miejscu
 • Składowanie
 • 12 miesięcy

Zużycie

Obciążenie normalne, np. w obszarze
wody rozpryskowej
Uszczelnienie przekroju
poprzecznego ścianyUszczelnienie alternatywne
Powierzchnie oparcia okładziny
klinkierowejUszczelnienie budowli
w oparciu o normę DIN 18195
Część 4 + 5
Część 6
ok. 2,4 kg/m2, 1 warstwaok. 3,2 kg/m2, 2 warstwy

ok. 3,2 kg/m2, 2 warstwy

ok. 3,2 kg/m2, 2 warstwy

ok. 3,2 kg/m2, 2 warstwy
ok. 4,5 kg/m2, 2 warstwy
6 kg/m2, 2 warstwy, w tym IMBERAL® VE 89V

1) W temperaturze +20 C i przy względnej wilgotności powietrza 60 % .Przygotowanie podłoża
Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od cząstek zmniejszających przyczepność.
Chłonne podłoża mineralne zagruntować preparatem IMBERAL® Aquarol 10D Powłokę uszczelniającą można wykonywać na starych, mocno trzymających się, oczyszczonych izolacjach bitumicznych bez dalszego gruntowania.
Materiałem tym można na przykład uszczelniać następujące podłoża:
mur wykonany zgodnie z normą DIN 1053 np. z:
– cegieł
– pustaków, cegieł i bloczków pełnych z lekkiego betonu i betonu, cegieł z żużla
wielkopiecowego granulowanego
– cegieł sylikatowych, cegieł z betonu komórkowego
– pustaków szalunkowych z betonu, muru mieszanego
– betonu/żelbetu zgodnie z normą EN 206-1 w powiązaniu z normą DIN 1045-2
– tynk (DIN V 18550) – grupa zapraw P III, CS III, CS IV wg normy DIN EN 998-1
Istniejące powłoki malarskie i powłoki na bazie bitumicznej na podłożu mineralnym, oraz na istniejących starych, mineralnych powłokach wykonanych z mikrozapraw uszczelniających.
– jastrych cementowy
– stara, mocna wykładzina z płytek
Inne podłoża, które nie zostały wymienione powyżej, należy sprawdzić, czy nadają się do uszczelnienia. Mur musi być wykonany całopowierzchniowo. Ubytki wypełnia się zaprawą
INTRASIT® RZ1 55HSP. Tą samą zaprawą należy wykonywać wyoblenia na styku ściany z posadzką.
W przypadku muru wg normy DIN 1053 spoiny pionowe o szerokości przekraczającej 5 mm, na przykład przy cegłach ułożonych „bezspoinowo”, podczas murowania trzeba zamknąć od zewnątrz zaprawą. Niezamknięte zagłębienia powyżej 5 mm, np. kieszenie na zaprawę lub
wyłomy, należy wcześniej wypełnić zaprawą INTRASIT® SM 54Z/ INTRASIT® RZ1 55HSP. Wyoblenia na styku ściany z posadzką również wykonywać zaprawą INTRASIT® SM 54Z/ INTRASIT® RZ1 55HSP. Otwarte spoiny pionowe do 5 mm i profilowane elementy powierzchni lub nierówności cegieł (np. rowki w tynku w przypadku cegieł lub bloczków
z betonu ciężkiego) muszą być również wyrównane.
PRZYGOTOWANIE PODłOżA
W przypadku murów wykonanych z bloczków lekkich lub betonowych zawierających dużą ilość otwartych porów wymagane jest specjalne zamknięcie tych porów (np. przez szpachlowanie drapane materiałem IMBERAL® RSB 55Z). Zaszpachlowana powierzchnia musi być wyschnięta/związana ok. 2 godz. przed wykonaniem następnych prac. Beton wymaga również sprawdzenia. Powstałe ewentualnie podczas betonowania ubytki i pozostałości po szalunkach muszą być usunięte tak, jak w przypadku muru. Należy też usunąć substancje oddzielające, na przykład olej szalunkowy lub środki do pielęgnacji betonu. Otwarte lub ukryte pory mogą prowadzić na przykład do powstawania pęcherzy powietrza w świeżej powłoce wystawionej na promieniowanie słoneczne. Dla zmniejszenia ryzyka powstawania pęcherzy należy wykonać szpachlowanie drapane. Zaszpachlowana w ten sposób powierzchnia musi być sucha/związana przed wykonaniem następnych robót. Warstwy mleczka cementowego lub silnie osadzone zanieczyszczenia muszą być usunięte mechanicznie(np. za pomocą tarcz szlifierskich / frezowania). Krawędź betonowej płyty fundamentowej trzeba ukosować. Przed nałożeniem materiału uszczelniającego przygotowana płyta fundamentowa z betonu (wystające elementy) musi być dokładnie oczyszczona. Tynki zawierające pustki należy w miejscu występowania pustek usunąć i odpowiednio uzupełnić. Tynki osypujące się trzeba wzmocnić lub ewentualnie wymienić. Istniejące powłoki uszczelniające nadają się do wykorzystania jako podłoże pod IMBERAL® RSB 55Z tylko wtedy, jeśli będzie zapewniona zgodność materiałowa między starym i nowym materiałem uszczelniającym. W razie wątpliwości zgodność materiałową należy potwierdzić przez szpachlowanie próbne/sklejenie. Ponadto należy sprawdzić, czy istniejąca powłoka uszczelnienia posiada wystarczającą przyczepność do podłoża. Luźne cząstki trzeba usunąć. Po wykonaniu szpachlowania drapanego warstwa materiału może być nakładana bezpośrednio na stare podłoże. Gruntowanie nie jest wymagane. Powierzchnie pokryte smołą lub papy kładzione na smole z reguły nie nadają się do wykorzystania jako podłoże pod powłokę uszczelniającą.
Na powierzchniach balkonów i tarasów, które później zostaną wyłożone płytami na podkładach lub wykładziną szpachlową z kamieni naturalnych, wymagana jest grubość warstwy uszczelnienia > 2 mm . Zaleca się wtopienie w pierwszej warstwie wkładki wzmacniającej (IMBERAL® VE 89V) .
Wymagana minimalna grubość warstwy uszczelnienia w obrębie powierzchni podstawy wykładzin klinkierowych wynosi 2 mm.
Wykonanie 
Należy przestrzegać “Wytycznych dotyczących planowania i wykonywania uszczelnień za pomocą elastycznych mikrozapraw uszczelniających“.

1. Do składnika płynnego IMBERAL® RSB 55Z dodawać proszek jednocześnie mieszając oba składniki. Mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki (400-600 obr/min) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Czas trwania mieszania wynosi min. 2 minuty.
2. IMBERAL® RSB 55Z może być nakładany metodą malowania, szpachlowania lub natrysku. Należy przy tym zwracać uwagę na równomierną aplikację masy uszczelniającej. Unikać pozostawiania śladów uderzeń kielnią. Lepkość materiału można regulować dodając do 0,5 l wody. Taka lepkość szczególnie nadaje się do nakładania materiału w postaci mikrozaprawy (szlamu) o grubości warstwy 2 – 3 mm.
3. Maksymalna grubość warstwy na operację roboczą wynosi 8 mm.
4. W zależności od przypadku zastosowania materiał można nakładać w jednej lub w dwóch operacjach roboczych. W obszarach szczególnie narażonych na obciążenia wymagane jest zastosowanie dodatkowo wkładki wzmacniającej. Patrz rozdział “Zużycie“.
5. Czas schnięcia pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw, w zależności od warunków atmosferycznych, musi wynosić min. 2 godziny. Wtedy pierwsza warstwa nie może być już uszkodzona podczas nakładania drugiej warstwy.
6. Sprzęt i narzędzia czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.

Ważne wskazówki 

 • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +25 °C.
 • W przypadku nasłonecznienia, podwyższonej temperatury i wiatru należy się liczyć z przedwczesnym tworzeniem się kożucha na powierzchni.
 • Nadaje się do stosowania tylko na podłożach suchych lub matowo wilgotnych.
 • Unikać grubych śladów uderzeń kielni na powierzchni.
 • Obowiązują wskazówki zawarte w normie DIN 18533.
 • W przypadku wykonywania wykładziny dekoracyjnych z wykorzystaniem materiału HADALAN® MST 89M na podłożach zagrożonych powstawaniem rys do wykonywania uszczelnienia stosować HADALAN® DS91 13P.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia 
Składnik proszkowy reaguje alkalicznie w kontakcie z wodą. Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Usuwanie odpadów 
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.