Produkty

IMBERAL Multidrain 89V

Visbud/Produkty/hahne/IMBERAL Multidrain 89V

IMBERAL Multidrain 89V

Odporna na rozerwanie i ściskanie mata drenażowo-ochronna do uszczelnień poziomych i pionowych

Właściwości
IMBERAL® Multidrain 89V jest pokrytą wypustkami matą z polistyrenu (HIPS), posiadającą na odwrocie folię rozkładającą naciski oraz laminowaną, odporną na nacisk włókninę filtrującą. IMBERAL® Multidrain 89V zachowuje przez wiele lat stabilność kształtu i właściwości drenażowe.

  • Nie ulega degradacji
  • Posiada szeroki zakres zastosowań
  • Odporna na działanie chemikaliów
  • Odporna na przerastanie korzeni
  • Odporna na nacisk

Składniki
Polistyren, polipropylen

IMBERAL® Multidrain 89V do ochrony i drenażu elementów budowli stykających się z gruntem, które zostały pokryte grubowarstwowymi, bitumicznymi powłokami uszczelniającymi lub innymi powłokami uszczelniającymi. Odpowiada wymaganiom normy DIN 18195. Jako mata zabezpieczająco-drenażowa pod jastrychem oraz betonem.
Obszary zastosowań:
• Wewnątrz i na zewnątrz budowli.
• Piwnice.
• Garaże podziemne.
• Tarasy i balkony.
• Fundamenty.
• Powierzchnie pionowe.
• Powierzchnie poziome.

  • Opakowanie
  • rolka 25 m² , szer. 1,25 m / dł. 20 m
  • Forma dostawy
  • 4 rolki na palecie
  • Materiał maty z wypustkami
  • polistyren (HIPS)
  • Barwa
  • czarna
  • Materiał włókniny filtrującej
  • polipropylen
  • Materiał foli rozkładającej nacisk
  • polipropylen
  • Wysokość wypustek
  • 6 mm
  • Kształt wypustek
  • okrągłe
  • Wytrzymałość na ściskanie
  • 300 kN/m2
  • Właściwości drenażowe:
  • 0 kN/m2- 0 m
  • 2,3 l/(s.m)
  • 10 kN/m2- 1 m
  • 2,1 l/(s.m)
  • 20 kN/m2- 2 m
  • 1,9 l/(s.m)
  • 30 kN/m2- 3 m
  • 1,8 l/(s.m)
  • 50 kN/m2- 5 m
  • 1,7 l/(s.m)
  • Odporność temperaturowa
  • - 30 ºC do + 80 ºC
  • Składowanie
  • w suchym miejscu, 24 miesiące

ZUżYCIE

1 m2/m2

Przygotowanie podłoża 
Grubowarstwowe powłoki bitumiczne, mineralne mikrozaprawy uszczelniające lub inne uszczelnienia muszą być suche i utwardzone.
Wykonanie

1. Przyciąć matę IMBERAL® Multidrain 89V z rolki na dokładny wymiar i mechanicznie przymocować wkładkami talerzowymi lub podobnymi elementami mocującymi. Zachować zapas u góry.
2. W celu wykonania zakładki zawsze wsuwa się matę łączoną pod brzeg włókniny.
3. W przypadku krawędzi zewnętrznych naciąć laminat włókniny i przykleić nacięte powierzchnie taśmą klejącą. Na narożnikach wewnętrznych matę IMBERAL® Multidrain 89V wystarczy tylko zagiąć.
4. W dolnym obszarze mata powinna kończyć się w warstwie żwiru dokładnie przylegając do rury drenażowej.
5. W przypadku przejść kabli/rur lub szybów piwnicznych należy matę dopasować docinając ją nożem.
6. Po zakończeniu prac zabezpieczyć krawędzie maty IMBERAL® Multidrain 89V.
7. W przypadku jeszcze otwartego wykopu podczas wykonywania robót budowlanych dociążyć dół maty żwirem.

Ważne wskazówki 

  • Mata IMBERAL® Multidrain 89V jest neutralna dla wód gruntowych.
  • Drenaż zgodny z normą DIN 4095.
  • Mata IMBERAL® Multidrain 89V musi być zawsze mechanicznie umocowana.

Bezpieczeństwo pracy/ zalecenia
Nie są wymagane żadne środki specjalne.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.