Produkty

IMBERAL Multidrain 89V

Visbud/Produkty/hahne/IMBERAL Multidrain 89V

IMBERAL Multidrain 89V

Odporna na rozerwanie i ściskanie mata drenażowo-ochronna do uszczelnień poziomych i pionowych

Właściwości
IMBERAL® Multidrain 89V jest pokrytą wypustkami matą z polistyrenu (HIPS), posiadającą na odwrocie folię rozkładającą naciski oraz laminowaną, odporną na nacisk włókninę filtrującą. IMBERAL® Multidrain 89V zachowuje przez wiele lat stabilność kształtu i właściwości drenażowe.

 • Nie ulega degradacji
 • Posiada szeroki zakres zastosowań
 • Odporna na działanie chemikaliów
 • Odporna na przerastanie korzeni
 • Odporna na nacisk

Składniki
Polistyren, polipropylen

IMBERAL® Multidrain 89V do ochrony i drenażu elementów budowli stykających się z gruntem, które zostały pokryte grubowarstwowymi, bitumicznymi powłokami uszczelniającymi lub innymi powłokami uszczelniającymi. Odpowiada wymaganiom normy DIN 18195. Jako mata zabezpieczająco-drenażowa pod jastrychem oraz betonem.
Obszary zastosowań:
• Wewnątrz i na zewnątrz budowli.
• Piwnice.
• Garaże podziemne.
• Tarasy i balkony.
• Fundamenty.
• Powierzchnie pionowe.
• Powierzchnie poziome.

 • Opakowanie
 • rolka 25 m² , szer. 1,25 m / dł. 20 m
 • Forma dostawy
 • 4 rolki na palecie
 • Materiał maty z wypustkami
 • polistyren (HIPS)
 • Barwa
 • czarna
 • Materiał włókniny filtrującej
 • polipropylen
 • Materiał foli rozkładającej nacisk
 • polipropylen
 • Wysokość wypustek
 • 6 mm
 • Kształt wypustek
 • okrągłe
 • Wytrzymałość na ściskanie
 • 300 kN/m2
 • Właściwości drenażowe:
 • 0 kN/m2- 0 m
 • 2,3 l/(s.m)
 • 10 kN/m2- 1 m
 • 2,1 l/(s.m)
 • 20 kN/m2- 2 m
 • 1,9 l/(s.m)
 • 30 kN/m2- 3 m
 • 1,8 l/(s.m)
 • 50 kN/m2- 5 m
 • 1,7 l/(s.m)
 • Odporność temperaturowa
 • - 30 ºC do + 80 ºC
 • Składowanie
 • w suchym miejscu, 24 miesiące

ZUżYCIE

1 m2/m2

Przygotowanie podłoża 
Grubowarstwowe powłoki bitumiczne, mineralne mikrozaprawy uszczelniające lub inne uszczelnienia muszą być suche i utwardzone.
Wykonanie

1. Przyciąć matę IMBERAL® Multidrain 89V z rolki na dokładny wymiar i mechanicznie przymocować wkładkami talerzowymi lub podobnymi elementami mocującymi. Zachować zapas u góry.
2. W celu wykonania zakładki zawsze wsuwa się matę łączoną pod brzeg włókniny.
3. W przypadku krawędzi zewnętrznych naciąć laminat włókniny i przykleić nacięte powierzchnie taśmą klejącą. Na narożnikach wewnętrznych matę IMBERAL® Multidrain 89V wystarczy tylko zagiąć.
4. W dolnym obszarze mata powinna kończyć się w warstwie żwiru dokładnie przylegając do rury drenażowej.
5. W przypadku przejść kabli/rur lub szybów piwnicznych należy matę dopasować docinając ją nożem.
6. Po zakończeniu prac zabezpieczyć krawędzie maty IMBERAL® Multidrain 89V.
7. W przypadku jeszcze otwartego wykopu podczas wykonywania robót budowlanych dociążyć dół maty żwirem.

Ważne wskazówki 

 • Mata IMBERAL® Multidrain 89V jest neutralna dla wód gruntowych.
 • Drenaż zgodny z normą DIN 4095.
 • Mata IMBERAL® Multidrain 89V musi być zawsze mechanicznie umocowana.

Bezpieczeństwo pracy/ zalecenia
Nie są wymagane żadne środki specjalne.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.