Produkty

IMBERAL BES 10B

Visbud/Produkty/hahne/IMBERAL BES 10B

IMBERAL BES 10B

Niezawierająca rozpuszczalników, gotowa do użycia ochronno-uszczelniająca powłoka bitumiczna do suchych i lekko wilgotnych podłoży

Właściwości
IMBERAL® BES 10B jest niezawierającym rozpuszczalników materiałem na bazie emulsji bitumicznej do wykonywania ochronno-uszczelniającej powłoki malarskiej.
Wykonana powłoka jest odporna na działanie substancji agresywnych, które zazwyczaj występują w gruncie i nie stanowi obciążenia dla wody gruntowej
Jako dodatek polepsza urabialność zaprawy i zapewnia dobrą wodoszczelność ze względu na zmniejszenie przenikalności wody. Zwiększa odporność na działanie soli wysypywanych zimą. Polepsza wytrzymałość jastrychów na ścieranie.

 • Nadaje się do nakładania mechanicznego (natrysk)
 • Łatwa w stosowaniu
 • Zachowuje swoją konsystencję przez cały czas stosowania
 • Posiada właściwości plastyfikujące
 • Nie zawiera rozpuszczalników

Składniki
Bitumy, emulgatory, wypełniacze funkcjonalne

IMBERAL® BES 10B jako zabezpieczająca i uszczelniająca powłoka malarska na powierzchniach budowli powyżej i poniżej poziomu gruntu. Na murze, betonie, tynku z grupy zapraw P II i P III, w obrębie dachu, jako alternatywa dla zawierających rozpuszczalniki bitumicznych powłok malarskich oraz jako regeneracyjna powłoka malarska na starych uszczelnieniach bitumicznych.
Jako warstwa gruntująca pod papy bitumiczne.
Do wykonywania wodoszczelnych zapraw naprawczych.
Jako dodatek do tynku, zaprawy murarskiej i jastrychu.

Obszary zastosowań:
• Budynki mieszkalno-usługowe.
• Garaże.
• Pomieszczenia wewnętrzne i na zewnątrz budowli.
• Budownictwo podziemne, szybów oraz studzien.

 • Opakowanie
 • wiadro polietylenowe
 • Pojemnik
 • 25 l
 • Forma dostawy
 • 18 poj. na palecie
 • Ciężar objętościowy
 • 1,02 g/m3
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +35 °C
 • Punkt mięknienia (R+K)
 • > 60 °C
 • Szczelność- badanie wg AIB
 • 0,5 bar / 8 godz.
 • Pyłosucha
 • po 3 godz.
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem, chłodnym miejscu, 12 miesięcy

ZUżYCIE

Powłoka zabezpieczająca i
uszczelniająca
na każdą warstwę
Dodatek do tynku przy
roztworze 20 %
na m3 tynku uszczelniającego
Dodatek do jastrychu przy
roztworze 20 % do 25 %
na m3 jastrychu
0,2 – 0,3 l/m240 l

40 – 50 l

1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.PRZYGOTOWANIE PODłOżA
Podłoża muszą być mocne, nośne, suche, wolne od pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw.
Podłoże może być lekko wilgotne. Podczas wykonywania robót budowlanych woda nie może przedostawać się między uszczelnienie a podłoże.
Wystające elementy płyty fundamentowej dokładnie oczyścić. Usunąć spieczone warstwy i zabrudzenia.
Do zagruntowania podłoża rozcieńczyć IMBERAL® BES 10B wodą w proporcji 1:10.
WYKONANIE

Powłoka zabezpieczająca, uszczelniająca lub gruntująca:
1. W celu wykonania powłoki gruntującej rozcieńczyć preparat wodą w proporcji 1 : 10.
2. Nakładać wałkiem, pędzlem, ławkowcem lub przez natrysk bezpowietrzny w jednej operacji roboczej.
3. Potem nakłada się 3 powłoki kryjące.
Dodatek do tynku uszczelniającego:
Dla uzyskania dobrej wodoszczelności.
1. Do wody zarobowej dodać 20 % do 30 % IMBERAL® BES 10B.
Zalecana proporcja mieszania: 1 część obj. cementu : 3 części obj. piasku
2. Materiał nakłada się na powierzchnię zwykłymi narzędziami do tynkowania.
3. Tynk uszczelniający przetrzeć na szorstko.
4. Natychmiast po związaniu przetarty na szorstko tynk można pomalować rozcieńczonym wodą do 20 % materiałem IMBERAL® BES 10B.
Dodatek do zaprawy murarskiej:
1. W zależności od naporu wody dodać do bitumicznej zaprawy murarskiej 20 % do 30 % IMBERAL® BES 10B.
2. Materiał nakłada się zwykłymi narzędziami murarskimi.
Dodatek do jastrychu:
1. Od 3 do 4 części objętościowych wody zarobowej do jastrychu dodać do 1 części objętościowej IMBERAL® BES 10B.
Zalecana proporcja mieszania:
1 część obj. cementu : 3 do 4 części obj. piasku 0-7mm w zależności od obciążenia i grubości warstwy
2. Materiał nakłada się zwykłymi narzędziami do wykonywania jastrychu.
3. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Ważne wskazówki 

 • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +35 °C.
 • Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
 • Świeży materiał można usuwać wodą, wyschnięty tylko przy pomocy rozpuszczalników.
 • Tynków uszczelniających nie wolno wygładzać, lecz trzeba je przecierać na szorstko.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia
Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Nosić odpowiednią odzież ochronną.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.