Produkty

PROLASTIC 55Z

Visbud/Produkty/hahne/PROLASTIC 55Z

PROLASTIC 55Z

Elastyczna, modyfikowana polimerami hydroizolacja grubowarstwowa (FPD) High Performance do uszczelniania budowli

Właściwości:
PROLASTIC® 55Z jest 2-składnikową hydroizolacją hybrydową spełniającą najwyższe wymagania. Jest on uniwersalny, łatwy i szybki w stosowaniu, elastyczny w niskich temperaturach oraz posiada wysoką zdolność przekrywania rys (> 2 mm). Nadaje się zwłaszcza do powierzchniowego uszczelniania piwnic i cokołów, które wymagają szybkiej naprawy. PROLASTIC® 55Z jest produktem łączącym zalety mineralnych mikrozapraw (szlamów) uszczelniających z elastycznością hydroizolacji bitumicznych.
•Najwyższa wydajność
•Nadaje się do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych oraz na starych powłokach bitumicznych bez dodatkowego gruntowania
•Można na niego nakładać tynk, malować, jest odporny na mróz i sole do posypywania ulic oraz promieniowanie nadfioletowe UV
•Sprawdzony zgodnie z zasadami wykonywania uszczelnień budowli za pomocą mineralnych szlamów uszczelniających (PG-MDS) i w oparciu o normę DIN EN15814
•Bardzo niskoemisyjny (EC 1 Plus) i nie wymagający oznakowania – nadaje się do stosowania we wnętrzach
•Hydroizolacja do powierzchni, cokołów i wykonywania izolacji poziomej oraz warstwa sczepna w jednym
•Można go nakładać przez szpachlowanie, malowanie lub za pomocą wałka
•Szczelny na przenikanie radonu

Składniki:
Składnik płynny: dyspersja polimerowa, dodatki.
Proszek: specjalne cementy, kruszywa mineralne, substancje pomocnicze, pigmenty

Z ogólnym świadectwem badań nadzoru budowlanego.

Zastosowanie:
PROLASTIC® 55Z do wykonywania powłok hydroizolacyjnych w budownictwie lądowym i inżynierskim na wszystkich nośnych podłożach. Szczególnie nadaje się do szybkiego uszczelniania ścian i płyt fundamentowych oraz do uszczelniania piwnic w oparciu o normę DIN 18533.
Materiał ten służy do uszczelniania strefy połączeń ściany z płytą fundamentową oraz do naprawiania starych hydroizolacji bitumicznych. Przeznaczony dla budów znajdujących się pod presją czasu. Z uwagi na to, że wytwarza niewiele pyłu i jest bardzo niskoemisyjny wykorzystuje się go do wykonywania hydroizolacji we wnętrzach. Spełnia i przewyższa wymagania normy DIN 18533, rozdział 10, tabela 5 (MDS).
Uszczelnianie znajdujących się na tym samym poziomie progów, drzwi i elementów okien w powiązaniu z IMBERAL® DB 89ZH wg wytycznych FPD.

Obszary zastosowania:
•Beton, tynk, mur
•Pomieszczenia mokre i wilgotne
•Uszczelnianie powierzchni betonowych mających styczność z gruntem
•Uszczelnianie płyt fundamentowych
•Uszczelnianie w systemie dociepleń WDV
•Jako uszczelnienie elementów budowli pod płytkami i płytami
•Służy do hamowania procesu karbonatyzacji betonu
•Do przyklejania płyt izolacyjnych
•Progi, drzwi i elementy okien

 • Opakowanie
 • pojemnik kombi
 • Składnik płynny
 • 2 x 6,5 kg rękaw foliowy
 • Proszek
 • 2 x 6,5 kg worek papierowy
 • Forma dostawy
 • 18 poj./na palecie
 • Ciężar objętościowy gotowej mieszanki
 • 0,98 kg/l
 • Barwa
 • szara
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +25 °C
 • Czas stosowania
 • ok. 30 minut
 • Kruchość na zimno (trzpień 25 mm)
 • < 0 °C
 • Wydłużenie przy zerwaniu
 • ok. 80 %
 • Max. wytrzymałość na rozciąganie
 • ok. 2,20 N/mm2
 • Szczelność
 • 3 bar / 28 dni
 • Odporność na deszcz*
 • po ok. 2 godz.
 • Klejenie płyt ochronnych*
 • po ok. 3 - 4 godz.
 • Pełna wytrzymałość, możliwość zasypania*
 • po ok. 16 godz.
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem suchym miejscu 12 miesięcy

* W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Zużycie:
Zużycie wg 18533-3 (MDS)
DIN 18533 W1-E Wilgoć gruntowa przy płytach fundamentowych: 2,2 kg/m²
DIN 18533 W4-E Woda rozpryskowa i wilgoć gruntowa na cokole ściany oraz woda kapilarna w i pod ścianami: 2,2 kg/m²
W oparciu o normę DIN 18533 (PMBC) Szpachlowanie drapane: 1 – 2 kg/m²
DIN 18533 W1-E ³) Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca: 3,3 kg/m²
DIN 18533 W2-E ¹)³) Umiarkowane oddziaływanie wody napierającej: 4,4 kg/m²
DIN 18533 W3-E ¹) ³)Woda nienapierająca na stropach zasypanych gruntem: 4,4 kg/m²
DIN 18533-3 W4-E ³)Woda rozpryskowa i wilgoć gruntowa na cokole ściany oraz woda kapilarna w i pod ścianami: 3,3 kg/m²

Zużycie jako klej do płyt izolacyjnych:
W1-E
klejenie punktowe: 2-3 kg/m²
klejenie powierzchniowe: 3-4 kg/m²
W2-E / W3-E ²)
klejenie powierzchniowe (klejenie na styk): ca. 4 kg/m²

¹) Zasadniczo wkładka zbrojeniowa układana jest na całej powierzchni.
²) Proszę uwzględnić wartości podane w dowodzie dopuszczenia do stosowania przez nadzór budowlany.
³) Niezgodne z wymaganiami normy.

Przygotowanie podłoża:
Podłoża muszą być mocne, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.
Na chłonne podłoża mineralne nałożyć podkład z materiału IMBERAL® Aquarol 10D. Po oczyszczeniu starych, mocno trzymających się powłok bitumicznych można na nie nanosić hydroizolację bez dodatkowego gruntowania.
Hydroizolację można nanosić na przykład na następujące podłoża:
Mur wg DIN 1053, wykonany na przykład z :
– cegły
– pustaków i pełnych bloków z betonu lekkiego i betonu zwykłego, cegieł z żużla wielkopiecowego granulowanego
– cegieł wapienno-piaskowych, cegieł z betonu komórkowego
– cegieł szalunkowych, mur mieszany
– beton/żelbet wg EN 206-1 w powiązaniu z DIN 1045-2
– tynk (DIN V 18550) – grupa zapraw P III, CS III, CS IV wg DIN EN 998-1

Istniejące powłoki malarskie i powłoki na bazie bitumicznej na podłożu mineralnym oraz na istniejących starych, mineralnych mikrozaprawach (szlamach) uszczelniających.
– jastrych cementowy
– Stara, mocno trzymająca się okładzina z płytek ceramicznych musi być czysta i odtłuszczona. Przeszlifowanie powierzchni ogromnie zwiększa przyczepność.

Inne, nie wymienione powyżej podłoża należy w każdym przypadku sprawdzić pod kątem ich przydatności.
W przypadku muru wg DIN 1053 spoiny pionowe o szerokości ponad 5 mm, np.
pomiędzy cegłami nieułożonymi zbyt blisko siebie, trzeba zamknąć zaprawą od strony zewnętrznej muru. Niezamknięte zagłębienia o wielkości ponad 5 mm, takie jak na przykład kieszenie na zaprawę lub ubytki należy najpierw zamknąć zaprawą INTRASIT® SM 54Z/ INTRASIT® RZ1 55HSP. Za pomocą zaprawy INTRASIT® SM 54Z/ INTRASIT® RZ1 55HSP wykonuje się także wyokrąglenia kąta wewnętrznego.
W przypadku podciągającej wody przesiąkowej żelbet musi spełniać wymagania norm DIN EN 206 i DIN 1045. Ponadto należy przestrzegać wytycznych dotyczących betonu wodoszczelnego.
PROLASTIC® 55Z nadaje się zwłaszcza do uszczelniania przejść oraz stref cokołu. Informacje na temat projektowania detali, rysunki itd. podane są w Internecie razem z opisem produktu.
PROLASTIC® 55Z zalicza się do nowego rodzaju produktów, jakimi są elastyczne, ulepszone polimerami hydroizolacje grubowarstwowe (FPD). Ponieważ materiały te dopiero w przyszłości zostaną objęte stosowną normą, aktualna wersja normy hydroizolacyjnej nie zawiera jeszcze FPD. Dlatego wykonywanie prac hydroizolacyjnych należy oddzielnie uzgadniać z inwestorem zgodnie ze znormalizowanym zasadami zlecania i wykonawstwa robót budowlanych (VOB) Część C. Stosowny formularz znajduje się również na naszej stronie internetowej.
Przygotowanie podłoża
W przypadku muru wykonanego z bloczków z jamistego betonu lekkiego lub zwykłego wymagane jest zastosowanie specjalnych środków w celu zamknięcia porów (np. szpachlowanie drapane z użyciem PROLASTIC® 55Z). Przed następną operacją roboczą szpachla musi być ok. 2 h sucha/związana. Beton należy też sprawdzić. Powstałe ewentualnie podczas betonowania wady i zadziory szalunkowe muszą zostać usunięte, podobnie jak w przypadku muru. Substancje antyadhezyjne, np. olej szalunkowy lub środki pielęgnacyjne trzeba usunąć. Pory, otwarte lub ukryte, mogą np. w przypadku nasłonecznienia prowadzić do powstawania pęcherzy powietrza w świeżej powłoce. Dla zminimalizowania ryzyka powstawania pęcherzy trzeba wykonać szpachlowanie drapane. Przed następną operacją roboczą szpachla powinna być sucha/związana. Warstwy mleczka cementowego lub mocno trzymające się zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie (np. za pomocą wirujących tarcz/frezowania). Krawędź żelbetowej płyty fundamentowej trzeba ściąć (ukosować). Przed nałożeniem hydroizolacji przygotowaną płytę fundamentową (wystający fragment płyty) należy dokładnie oczyścić. Tynki zawierające pustki trzeba w miejscach występowania pustek usunąć i odpowiednio uzupełnić. Osypujące się tynki muszą zostać wzmocnione lub usunięte i ewentualnie wymienione. Istniejące hydroizolacje nadają się do wykorzystania jako podłoże pod PROLASTIC® 55Z tylko w przypadku kompatybilności obu materiałów. W razie wątpliwości należy wykazać kompatybilność materiałów wykonując próbne szpachlowanie/klejenie. Ponadto trzeba sprawdzić, czy istniejąca hydroizolacja wykazuje wystarczającą przyczepność do podłoża. Luźne cząstki należy usunąć. Po wykonanym szpachlowaniu drapanym można nakładać hydroizolację bezpośrednio na stare podłoże. Gruntowanie nie jest konieczne. Powłoki oraz papy wykonane z materiałów na bazie smoły nie nadają się jako podłoże pod hydroizolacje.

Do powierzchni narażonych na obciążenia ściskające oraz do podstaw okładzin klinkierowych zalecamy stosowanie naszego produktu IMBERAL® RSB 55Z.

Wykonanie
Mieszanie:
PROLASTIC® 55Z dostarczany jest w innowacyjnym i ekonomicznym opakowaniu. Najpierw wyjmuje się z opakowania worek z proszkiem (worek papierowy). Potem, przecina się nożem we wiadrze opakowanie składnika płynnego i wylewa go do wiadra. Następnie dodaje się składnik proszkowy jednocześnie mieszając oba składniki za pomocą mocnej wiertarki
(min. 600 obr/min). W przypadku ilości cząstkowych należy je odmierzyć za pomocą wagi. Proporcja składników mieszanki wynosi 1:1 części wagowych.

Uszczelnianie powierzchni:
Elastyczne, modyfikowane polimerami hydroizolacje grubowarstwowe (FPD) wykonywane są dwuwarstwowo. W przypadku wilgoci gruntowej i wody nienapierającej oraz w strefie cokołu nakładanie warstw może odbywać się metodą świeżym na świeże. Wykonując uszczelnienie przeciwko wodzie napierającej z umiarkowaną siłą z zewnątrz i przeciwko wodzie nienapierającej na stropach zasypanych gruntem w pierwszej warstwie hydroizolacji układa się wkładkę zbrojeniową IMBERAL® VE 89V. Drugą warstwę hydroizolacji nakłada się po wykluczeniu możliwości uszkodzenia pierwszej warstwy.

Szczeliny dylatacyjne:
Szczeliny dylatacyjne i szczeliny pomiędzy nośnymi i nienośnymi elementami konstrukcyjnymi budowli należy wykonywać z zastosowaniem taśmy uszczelniającej do fug IMBERAL® FAB 89ZH łącząc je następnie z uszczelnieniem powierzchni.

Środki zabezpieczające:
Hydroizolację należy chronić przed uszkodzeniem. Po całkowitym utwardzeniu warstwy izolacji wykonuje się warstwę ochronną-drenażową IMBERAL® Multidrain 89V.
Jeżeli do zabezpieczenia wykorzystuje się odpowiednie płyty izolacyjne Perimeter, wówczas są one przyklejane w zależności od rodzaju obciążenia metodą pasmowo-punktową lub całopowierzchniowo za pomocą PROLASTIC® 55Z lub IMBERAL® BEP-F 20B.

Ważne wskazówki:
•Należy przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +25 °C.
•Maksymalna grubość warstwy wynosi 6 mm na każdym etapie pracy.
•W przypadku nasłonecznienia, podwyższonej temperatury i wiatru należy się liczyć z wystąpieniem przedwczesnego kożuszenia. Zaleca się zapewnienie odpowiedniego zacienienia.
•Stosować tylko na podłożach suchych lub matowo-wilgotnych.
•Należy unikać większych śladów uderzeń kielnią na powierzchni.
•Obowiązują wskazówki zawarte w normie DIN 18533.
•Narzędzia robocze należy natychmiast po ich użyciu czyścić czystą wodą.
•W przypadku znajdujących się na tym samym poziomie progów, drzwi i elementów okien o podwyższonej zmianie rozwartości rys > RÜ3-E zalecamy stosowanie IMBERAL® DAB 30P.
•W razie zagrożenia oddziaływaniem wilgoci od strony odwrotnej (negatywnej) zabezpieczenie przed zawilgoceniem od tej strony wykonuje się materiałami INTRASIT® RZ1 55HSP lub INTRASIT® DS1 54Z.

Środki ochronne:
Do chwili wystarczającego utwardzenia hydroizolację należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Warstwy ochronne zgodnie z normą DIN 18533.

 

Bezpieczeństwo pracy/zalecenia
Składnik proszkowy reaguje alkalicznie w kontakcie z wodą. Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem znajdują się w aktualnych kartach charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.