Produkty

PROLASTIC 55Z

Visbud/Produkty/hahne/PROLASTIC 55Z

PROLASTIC 55Z

Elastyczna, modyfikowana polimerami hydroizolacja grubowarstwowa (FPD) o wysokiej wydajności do uszczelniania budowli

Właściwości:
PROLASTIC® 55Z jest 2-składnikową hydroizolacją hybrydową spełniającą najwyższe wymagania. Jest ona uniwersalna, łatwa i szybka w stosowaniu, elastyczna w niskich temperaturach oraz posiada wysoką zdolność przekrywania rys (> 2 mm). Nadaje się zwłaszcza do powierzchniowego uszczelniania piwnic i cokołów, które wymagają szybkiej naprawy. PROLASTIC® 55Z jest produktem łączącym zalety mineralnych mikrozapraw (szlamów) uszczelniających z elastycznością hydroizolacji bitumicznych.

 • Najwyższa wydajność
 • Nadaje się do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych oraz na starych powłokach bitumicznych bez dodatkowego gruntowania
 • Można ją pokrywać tynkiem, malować, jest odporna na mróz i sole do posypywania ulic oraz promieniowanie nadfioletowe UV
 • Sprawdzona zgodnie z regułami PG-MDS i w oparciu o normę DIN EN15814
 • Niskoemisyjna (EC 2) i nie wymagająca oznakowania – nadaje się do stosowania we wnętrzach
 • Hydroizolacja do powierzchni, cokołów i wykonywania izolacji poziomej oraz warstwa sczepna w jednym
 • Można ją nakładać przez szpachlowanie, malowanie lub za pomocą wałka
 • Szczelna na przenikanie radonu

Składniki
Składnik płynny: dyspersja polimerowa, dodatki.
Proszek: specjalne cementy, kruszywo mineralne, substancje pomocnicze, pigmenty.

Zastosowanie
PROLASTIC® 55Z do wykonywania powłok hydroizolacyjnych w budownictwie lądowym i inżynierskim na wszystkich nośnych podłożach. Szczególnie nadaje się do szybkiego uszczelniania ścian i płyt fundamentowych oraz do uszczelniania piwnic w oparciu o normę DIN 18195.
Materiał ten służy do uszczelniania strefy połączeń ściany z płytą fundamentową oraz do naprawiania starych hydroizolacji bitumicznych. Przeznaczony dla budów znajdujących się pod presją czasu. Z uwagi na to, że wytwarza niewiele pyłu i jest niskoemisyjny, wykorzystywany jest do wykonywania hydroizolacji we wnętrzach.

Obszary zastosowania:

 • Beton, tynk, mur
 • Pomieszczenia wilgotne i mokre
 • Uszczelnianie powierzchni betonowych mających styczność z gruntem (> 3 m)
 • Uszczelnianie płyt fundamentowych
 • System uszczelniający w zewnętrznej izolacji cieplnej
 • Hamuje proces karbonatyzacji betonu
 • Przyklejanie płyt izolacyjnych
 • Opakowanie
 • pojemnik kombi
 • Składnik płynny
 • 13 kg worek PP
 • Proszek
 • 13 kg worek papierowy
 • Forma dostawy
 • 18 poj./na palecie
 • Ciężar objętościowy gotowej mieszanki
 • 0,98 kg/l
 • Barwa
 • szara
 • Temperatura stosowania
 • +5 °C do +25 °C
 • Czas stosowania
 • ok. 30 minut
 • Kruchość na zimno (trzpień 25 mm)
 • < 0 °C
 • Wydłużenie przy zerwaniu
 • ok. 80 %
 • Max. wytrzymałość na rozciąganie
 • ok. 2,20 N/mm2
 • Szczelność
 • 3 bar / 28 dni
 • Odporność na deszcz
 • po ok. 2 godz.
 • Klejenie płyt ochronnych
 • po ok. 3 - 4 godz.
 • Pełna wytrzymałość, możliwość zasypania
 • po ok. 16 godz.
 • Składowanie
 • w zabezpieczonym przed mrozem suchym miejscu 12 miesięcy

Zużycie

– uszczelnienie w/pod ścianami
– uszczelnienie przekroju
poprzecznego ściany
– uszczelnienie przed wodą
rozpryskową i cokołów
– wilgoć gruntowa i woda
nienapierająca pod ciśnieniem
– hydroizolacja alternatywna
– powierzchnie podstawy
okładziny klinkierowej
– uszczelnienie budowli w oparciu
o normę DIN 18533 W1E – wilgoć gruntowa- spiętrzona woda przesiąkowa
– woda pod ciśnieniem
– W2.1E spiętrzona woda
przesiąkowa
– uszczelnienia szczelin (fug)
– uszczelnienia w strefie przejść
na elementy budowlane z betonu
wodoszczelnego
– głębokości wbudowania powyżej 3 mUszczelnienie w oparciu o normę
DIN 18195 Część 61,08 kg materiału daje warstwę o grubości 1 mm
min. 2,2 kg/m2
daje 2 mm
suchej warstwymin. 3,3 kg/m2
daje 3 mm
suchej warstwymin. 4,4 kg/m2
daje 4 mm
suchej warstwy

1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %. Przygotowanie podłoża
Podłoża muszą być mocne, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.
Na chłonne podłoża mineralne nałożyć podkład z materiału IMBERAL® Aquarol 10D. Po oczyszczeniu starych, mocno trzymających się powłok bitumicznych można na nie nanosić hydroizolację bez dodatkowego gruntowania.
Hydroizolację można nanosić na przykład na następujące podłoża:
Mur wg DIN 1053, wykonany na przykład z :
– cegły
– pustaków i pełnych bloków z betonu lekkiego i betonu zwykłego, cegieł z żużla wielkopiecowego granulowanego
– cegieł wapienno-piaskowych, cegieł z betonu komórkowego
– cegieł szalunkowych, mur mieszany
– beton/żelbet wg EN 206-1 w powiązaniu z DIN 1045-2
– tynk (DIN V 18550) – grupa zapraw P III, CS III, CS IV wg DIN EN 998-1

Istniejące powłoki malarskie i powłoki na bazie bitumicznej na podłożu mineralnym oraz na istniejących starych, mineralnych mikrozaprawach (szlamach) uszczelniających.
– jastrych cementowy
– Stara, mocno trzymająca się okładzina z płytek ceramicznych musi być czysta i odtłuszczona. Przeszlifowanie powierzchni ogromnie zwiększa przyczepność.

Inne, nie wymienione powyżej podłoża należy w każdym przypadku sprawdzić pod kątem ich przydatności.
W przypadku muru wg DIN 1053 spoiny pionowe o szerokości ponad 5 mm, np.
pomiędzy cegłami nieułożonymi zbyt blisko siebie, trzeba zamknąć zaprawą od strony zewnętrznej muru. Niezamknięte zagłębienia o wielkości ponad 5 mm, takie jak na przykład kieszenie na zaprawę lub ubytki należy najpierw zamknąć zaprawą INTRASIT® SM 54Z/ INTRASIT® RZ1 55HSP. Za pomocą zaprawy INTRASIT® SM 54Z/ INTRASIT® RZ1 55HSP wykonuje się także wyokrąglenia kąta wewnętrznego.
W przypadku podciągającej wody przedsiąkowej żelbet musi spełniać wymagania norm DIN EN 206 i DIN 1045. Ponadto należy przestrzegać wytycznych dotyczących betonu wodoszczelnego.
PROLASTIC® 55Z nadaje się zwłaszcza do uszczelniania przejść oraz stref cokołu. Informacje na temat projektowania detali, rysunki itd. podane są w Internecie razem z opisem produktu.
PROLASTIC® 55Z zalicza się do nowego rodzaju produktów, jakimi są elastyczne, ulepszone polimerami hydroizolacje grubowarstwowe (FPD). Ponieważ materiały te dopiero w przyszłości zostaną objęte stosowną normą, aktualna wersja normy hydroizolacyjnej nie zawiera jeszcze FPD. Dlatego wykonywanie prac hydroizolacyjnych należy oddzielnie uzgadniać z inwestorem zgodnie ze znormalizowanym zasadami zlecania i wykonawstwa robót budowlanych (VOB) Część C. Stosowny formularz znajduje się również na naszej stronie internetowej.
Przygotowanie podłoża
W przypadku muru wykonanego z bloczków z jamistego betonu lekkiego lub zwykłego wymagane jest zastosowanie specjalnych środków w celu zamknięcia porów (np. szpachlowanie drapane z użyciem PROLASTIC® 55Z). Przed następną operacją roboczą szpachla musi być ok. 2 h sucha/związana. Beton należy też sprawdzić. Powstałe ewentualnie podczas betonowania wady i zadziory szalunkowe muszą zostać usunięte, podobnie jak w przypadku muru. Substancje antyadhezyjne, np. olej szalunkowy lub środki pielęgnacyjne trzeba usunąć. Pory, otwarte lub ukryte, mogą np. w przypadku nasłonecznienia prowadzić do powstawania pęcherzy powietrza w świeżej powłoce. Dla zminimalizowania ryzyka powstawania pęcherzy trzeba wykonać szpachlowanie drapane. Przed następną operacją roboczą szpachla powinna być sucha/związana. Warstwy mleczka cementowego lub mocno trzymające się zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie (np. za pomocą wirujących tarcz/frezowania). Krawędź żelbetowej płyty fundamentowej trzeba ściąć (ukosować). Przed nałożeniem hydroizolacji przygotowaną płytę fundamentową (wystający fragment płyty) należy dokładnie oczyścić. Tynki zawierające pustki trzeba w miejscach występowania pustek usunąć i odpowiednio uzupełnić. Osypujące się tynki muszą zostać wzmocnione lub usunięte i ewentualnie wymienione. Istniejące hydroizolacje nadają się do wykorzystania jako podłoże pod PROLASTIC® 55Z tylko w przypadku kompatybilności obu materiałów. W razie wątpliwości należy wykazać kompatybilność materiałów wykonując próbne szpachlowanie/klejenie. Ponadto trzeba sprawdzić, czy istniejąca hydroizolacja wykazuje wystarczającą przyczepność do podłoża. Luźne cząstki należy usunąć. Po wykonanym szpachlowaniu drapanym można nakładać hydroizolację bezpośrednio na stare podłoże. Gruntowanie nie jest konieczne. Powłoki oraz papy wykonane z materiałów na bazie smoły nie nadają się jako podłoże pod hydroizolacje.

Do powierzchni narażonych na obciążenia ściskające oraz do podstaw okładzin klinkierowych zalecamy stosowanie naszego produktu IMBERAL® RSB 55Z.

Wykonanie

Ważne wskazówki 
 • Przestrzegać temperatury stosowania od +5 °C do +25 °C.
 • W przypadku nasłonecznienia, podwyższonej temperatury i wiatru należy się liczyć z wystąpieniem przedwczesnego kożuszenia. Zaleca się zapewnienie odpowiedniego zacienienia.
 • Stosować tylko na podłożach suchych lub matowo-wilgotnych.
 • Należy unikać większych uderzeń kielnią na powierzchni.
 • Obowiązują wskazówki zawarte w normie DIN 18195.

Bezpieczeństwo pracy/zalecenia
Składnik proszkowy reaguje alkalicznie w kontakcie z wodą. Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem znajdują się w aktualnych kartach charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Usuwanie odpadów
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.