Produkty

Harz EP SG

Visbud/Produkty/Monolith/Harz EP SG

Harz EP SG

Żywica impregnująca zaolejone i/lub matowo wilgotne podłoża przed gruntowaniem

• Barwna
• Zawiera wypełniacz oraz śladowe ilości rozpuszczalnika
• 2-składnikowa
• O bardzo dobrej penetracji podłoża
• Przeznaczona na matowo wilgotne i zaolejone podłoża
• Wysoka wytrzymałość na odrywanie
• Duża odporność na agresję chemiczną

Podstawowym obszarem zastosowania żywicy Harz EP SG jest gruntowanie podłoży betonowych zanieczyszczonych olejami oraz gruntowania podłoży wilgotnych w tym również podłoży betonowych i jastrychów niezabezpieczonych przed kapilarnym podciąganiem wilgoci.
Może być stosowany na powierzchniach poziomych i pionowych, na zewnątrz oraz wewnątrz.
Z uwagi na wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego żywicę Harz EP SG można również stosować do wykonywania paraizolacji powierzchni jastrychów spełniających rolę podłoża pod parkiety, wykładziny PCV i dywanowe, wykładziny ceramiczne itp.

 • Barwa:
 • jasnoszary
 • Proporcje mieszania:
 • wagowo- 100:12, objętościowo- 56:12
 • Gęstość w temp. 23 °C i wilgotności powietrza 50 %:
 • 1,90 kg/dm³
 • Dopuszczalna temperatura otoczenia, materiału i podłoża:
 • od +10 °C do + 30 °C
 • Czas obróbki po wymieszaniu (wilg. powietrza 50%):
 • 90 min.(+10°C)/60 min.(+20°C)/30 min. (+30°C)
 • Sucha pozostałość:
 • ok. 95%
 • Pojemnik:
 • 5 kg, 12 kg, 30 kg, inne opakowania na zapytanie
 • Składowanie:
 • w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, chłodnych, wolnych od przymarzania warunkach co najmniej 12 miesięcy od dnia produkcji
 • CZASY SIECIOWANIA:
 • temperatura +10°C: możliwość chodzenia -> 24-36 godz.; możliwość lekkiego obciążenia-> 2 dni; możliwość pełnego obciążenia: 10 dni
 • temperatura +20°C: możliwość chodzenia -> 12-16 godz.; możliwość lekkiego obciążenia-> 24 godz.; możliwość pełnego obciążenia: 7 dni
 • temperatura +30°C: możliwość chodzenia -> 6-8 godz.; możliwość lekkiego obciążenia-> 20 godz.; możliwość pełnego obciążenia: 3 dni

Zużycie:
Zużycie materiału na powierzchniach betonowych: 300 – 800 g/m² w zależności od chłonności podłoża.

Przygotowanie podłoża:
Żywicę Harz EP SG stosuje sie na mineralnych podłożach, takich jak beton, jastrych, tynk cementowy, lastriko.
Powierzchnie muszą być stabilne, wolne od pyłu i zniszczonych warstw starych powłok. Przygotowaną powierzchnię z widocznymi śladami zaolejenia należy w tych miejscach zmoczyć rozcieńczonym wodą 1:10 środkiem powierzchniowo czynnym Vesterol A 10DD, a następnie szorować powierzchnie twardą szczotką i spłukać czystą wodą-popłuczyny należy odessać stosując odpowiednie urządzenia.
W przypadku szczególnie zaolejonych powierzchni opisane czynności należy powtórzyć.
Podłoże może być matowo wilgotne – musi jednak oznaczać się możliwością dalszego wchłaniania wody bez możliwości powstawania zastoin wody.

Wykonanie:
Mieszanie:
Komponenty A (żywica) oraz B (utwardzacz) dostarczone są w odpowiedniej proporcji.
W przypadku pojemnika “kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić aby utwardzacz w całości spłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max 300 obr./min.).
Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać.

Nakładanie:
Żywicę Harz EP SG nanosi sie na powierzchniowo suche podłoża przy pomocy wałków.
W przypadku podłoży wilgotnych w tym również przygotowanych wstępnie przy użyciu rozpuszczalnika V FL, pokrywa się je żywicą Harz EP SG przy pomocy gumowych zgarniaków z jednoczesnym wcieraniem tej żywicy w podłoże przy pomocy szczotek.

Bezpieczeństwo pracy/zalecenia:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Usuwanie odpadów:
Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.