Produkty

Harz PU K25

Visbud/Produkty/Monolith/Harz PU K25

Harz PU K25

1-komponentowy, elastyczny, poliuretanowy materiał uszczelniający

Harz PU K25 jest uniwersalnym materiałem uszczelniającym na bazie poliuretanu. Może być nanoszony zarówno za pomocą ręcznego, jak i pneumatycznego wyciskacza na podłoża takie jak stal, aluminium, blacha nierdzewna, beton, folia PCV, drewno, blacha lakierowana, poliester, szkło, PCV itp.
• 1-komponentowy
• wysoko elastyczny
• wiążący pod wpływem wilgoci z powietrza
• o wysokiej odporności mechanicznej i na warunki pogodowe
• o wysokiej przyczepności do większości materiałów
• o dobrej odporności na UV, wodę i sole

Harz PU K25 nadaje się do wypełnienia dylatacji i nacięć posadzek magazynów i hal produkcyjnych w przemyśle spożywczym, szczelin powierzchni obciążonych ruchem pieszym i kołowym (parkingi), szczelin dylatacyjnych w okładzinach ceramicznych, uszczelnień w obiektach oczyszczalni ścieków, złącz i szczelin dylatacyjnych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, do doszczelniania detali pokryć dachowych oraz wypełniania szczelin stropowych, uszczelnienia w budownictwie drogowym i mostowym, uszczelnienia w budownictwie inżynieryjnym. Stosuje się wewnątrz i na zewnątrz.

 • barwa
 • szary, czarny
 • gęstość w +20°C
 • czarny: 1,15± 0,02 / szary: 1,16± 0,02
 • osiadanie (ISO 7390)
 • < 3 mm
 • temperatura aplikacji
 • od +5 °C do +35°C
 • odporność temperaturowa połączenia
 • od -40°C do +80°C (utwardzony)
 • czas tworzenia naskórka w +23°C i 50% wilg. wzgl.
 • od 90 min. do 150 min.
 • czas sieciowania w +23°C i 50% wilg. wzgl.
 • 3 mm/24 godz.
 • twardość A wg Shore´a (metoda wewnętrzna IT- 20 po ISO 868 - 3 sekundy)
 • ok. 25 po 14 dniach
 • moduł sprężystości (ISO 8339)
 • ≤ 0,4 MPa
 • wydłużenie do zerwania
 • > 400 %
 • stabilność wymiarowa wg EN 10563
 • ≥ 10%
 • zdolność przenoszenia odkształceń (ISO 11600)
 • 25 %, Klasa F -25 LM
 • klasyfikacja zgodnie ze standardem ASTM C-920
 • Typ S, Klasa NS, Klasa 25, 50 i 100/50 wykorzystuje NT, T1, A i M
 • odporność na środowisko kwaśne
 • średnia
 • opakowanie
 • 600 ml folia – w kartonie 20 szt.
 • składowanie
 • 12 miesięcy od daty produkcji, w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C

Zużycie:

Szczeliny niepracujące:
• Szerokość szczeliny: 2 mm / Głębokość wypełnienia szczeliny: 1,6 mm : Długość wypełnienia z opakowania: 190 m.
• Szerokość szczeliny: 3 mm / Głębokość wypełnienia szczeliny: 2,3 mm : Długość wypełnienia z opakowania: 85 m.
• Szerokość szczeliny: 4 mm / Głębokość wypełnienia szczeliny: 3 mm : Długość wypełnienia z opakowania: 47 m.
• Szerokość szczeliny: 5 mm / Głębokość wypełnienia szczeliny: 4 mm : Długość wypełnienia z opakowania: 30 m.
• Szerokość szczeliny: 6 mm / Głębokość wypełnienia szczeliny: 5 mm : Długość wypełnienia z opakowania: 21 m.
• Szerokość szczeliny: 7mm / Głębokość wypełnienia szczeliny: 6 mm : Długość wypełnienia z opakowania: 15 m.
• Szerokość szczeliny: 8 mm / Głębokość wypełnienia szczeliny: 7 mm : Długość wypełnienia z opakowania: 11 m.
• Szerokość szczeliny: 9 mm / Głębokość wypełnienia szczeliny: 8 mm : Długość wypełnienia z opakowania: 9 m.

Szczeliny dylatacyjne:
• Szerokość szczeliny: 10 mm / Głębokość wypełnienia szczeliny: 10 mm : Długość wypełnienia z opakowania: 6,0 m.
• Szerokość szczeliny: 15 mm / Głębokość wypełnienia szczeliny: 12-15 mm : Długość wypełnienia z opakowania: 3-4 m.
• Szerokość szczeliny: 20 mm / Głębokość wypełnienia szczeliny: 17 mm : Długość wypełnienia z opakowania: 1,8 m.
• Szerokość szczeliny: 25 mm / Głębokość wypełnienia szczeliny: 20 mm : Długość wypełnienia z opakowania: 1,2 m.
• Szerokość szczeliny: 30 mm / Głębokość wypełnienia szczeliny: 25 mm : Długość wypełnienia z opakowania: 0,8 m.

Przygotowanie podłoża:
Powierzchnia powinna być czysta i najlepiej sucha, oczyszczona z oleju i smarów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność uszczelniacza. Powierzchnie nie powinny być również przegrzane, gdyż w kontakcie ze zbyt ciepłą powierzchnią następuje wydzielanie gazów jako produktu ubocznego, co powoduje powstanie porowatej warstewki na powierzchni łączonej. Powierzchnie szklane i metalowe należy odtłuścić rozpuszczalnikami. Ze względu na różnorodność tworzyw konstrukcyjnych wskazane jest przeprowadzenie próby przyczepności. W przypadku słabszej przyczepności można zastosować odpowiedni materiał gruntujący (w przypadku podłoża lekko wilgotnego można zastosować Harz EP 15 Top).

Wykonanie:
Grubość warstwy uszczelniacza powinna być mniejsza niż szerokość szczeliny, dla głębokich szczelin wskazane jest zastosowanie sznura dylatacyjnego.

Aplikacja:
Zabezpieczyć przed zabrudzeniem masą uszczelniającą powierzchnie przylegające do szczeliny.
Uszczelniacz w folii: obciąć końcówkę folii, nałożyć aplikator, przyciąć końcówkę pod kątem 45° o średnicy równej szerokości szczeliny. Aplikować przy pomocy wyciskacza. Spoinę wygładzić za pomocą silikonowej szpachelki. Usunąć taśmę zanim wytworzy się naskórek.

Ważne wskazówki:
• Unikać kontaktu z powierzchniami, które mogłyby uwalniać olej, rozpuszczalniki, bitum oraz inne plastyfikatory np. z gumą
• Uszczelniacz utwardza się wskutek wilgoci absorbowanej z powietrza, stąd wykonywanie uszczelnień w warunkach braku dostępu wilgotnego powietrza nie powinno być prowadzone.
• Produkt należy zużyć w ciągu 24 godzin od otwarcia opakowania.
• Nie należy nakładać na silikon.
• Należy unikać kontaktu z alkoholami oraz rozpuszczalnikami podczas usieciowania produktu.
• Można pokrywać farbami wodnymi, w przypadku farb rozpuszczalnikowych zaleca się wykonanie prób.